Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Julian Paluch, Adam Paruch, Krzysztof Pulikowski,
Waga produktu: 0.300 kg
EAN: 8389189968
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2006, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 129 str., oprawa miękka

Niniejszy skrypt jest przeznaczony do realizacji przedmiotu przyrodnicze wykorzystanie ścieków i odpadów - na kierunku inżynieria środowiska i ochrona środowiska może być przydatny do celów praktycznych oraz przy realizacji i innych przedmiotów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, oczyszczania ścieków i zagospodaro-wania wybranych odpadów organicznych.

Wstęp 1. Unieszkodliwianie i utylizacja substancji organicznej w środowisku glebowym 1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 1.2. Składniki i wskaźniki zanieczyszczeń 1.3. Określanie skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalniach glebowo-roślinnych 1.4. Przebieg procesów oczyszczania ścieków w środowisku glebowym 1.4.1. Bilans wodny terenów nawadnianych ś ciekami 1.4.2. Zmiany wielkości wskaźników i stężeń składników zanieczyszczeń w profilu glebowym 2. Przyrodnicze wykorzystanie ścieków komunalnych 2.1. Wyznaczanie parametrów do projektowania 2.1.1. Ilości ścieków 2.1.2. Skład ścieków 2.1.3. Wyznaczanie niezbędnego stopnia oczyszczania ścieków 2.2. Wymiarowanie oczyszczalni przydomowej (zagrodowej) 2.3. Projektowanie plantacji energetycznych 3. Wykorzystanie ścieków pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego 3.1. Ilość ścieków 3.2. Skład ścieków 3.3. Koncentracja użytkowa składników nawozowych 3.4. Wartość użytkowa ścieków 3.5. Obciążenie oczyszczalni ściekami 3.6. Harmonogram eksploatacji oczyszczalni 3.7. Bilans składników nawozowych (NPK.) 4. Gospodarowanie nawozami naturalnymi 4.1. Ilość gnojowicy 4.2. Wartość użytkowa 4.3. Wyznaczanie dawki 4.4. Bilans składników nawozowych dostarczonych wraz z gnojowicą 4.5. Harmonogram nawożenia 5. Przyrodnicza i rolnicza utylizacja osadów ściekowych 5.1. Ilość i skład osadów 5.2. Wyznaczanie dawki osadu wykorzystywanego na cele rolnicze 5.3. Zagrożenia związane z utylizacją osadów w środowisku glebowym 6. Kompost jako nawóz organiczny 6.1. Skład kompostów wykonanych z różnych komponentów 6.2. Wermikomposty Piśmiennictwo

Książka

  • Autor: 

    Julian Paluch, Adam Paruch, Krzysztof Pulikowski

  • ISBN: 

    83-89189-96-8

Inne produkty z tej serii: