Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Alina Kulczyk-Dynowska,
Waga produktu: 0.230 kg
EAN: 9788377171608
Wysyłka od: 8.00 PLN

Wrocław 2013, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 155 str., oprawa miękka

Wciąż postępujące usamodzielnianie się i wzrost znaczenia regionów dla organizacji życia gospodarczego wskazują na konieczność szczegółowego rozpatrywania zachodzących w nich procesów rozwojowych. Jednym z motorów rozwoju regionu jest środowisko przyrodnicze i zasoby lokalnego ekosystemu. Ponieważ zasoby te nie są nieskończone, konieczne jest śledzenie tempa ich zużywania, zdolności do odnawiania się, a także prawidłowości procesów samoregulacji zachodzących w środowisku. W tym kontekście istotne jest równoważenie rozwoju - dążenie do równego traktowania celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych.

Publikacja stanowi próbę ujęcia problematyki rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem walorów środowiska naturalnego. Inspiracją do przyjętej koncepcji pracy były obserwowane konflikty przestrzenne związane z obszarami prawnie chronionymi, wciąż popularna tendencja utożsamiania obszarów chronionych z czynnikiem blokującym rozwój oraz - stanowiące przeciwwagę - przemiany w postrzeganiu zasobów ekosystemów i ich roli w wyznaczaniu kierunków rozwoju. W związku z powyższym dążono do wyeksponowania znaczenia zasobów naturalnych dla rozwoju regionu i jakości życia człowieka.
W pracy podjęto próbę charakterystyki roli obszarów chronionych w rozwoju regionu oraz opisu mechanizmu procesów rozwojowych zachodzących w regionie, a także określenia wpływu środowiska naturalnego na wspomniane procesy. Zbadano kwestię rozwoju regionalnego jako procesu złożonego, dla którego szczególne znaczenie ma wielowymiarowo postrzegana przestrzeń i będący elementem przyrody człowiek. Starano się określić, czy zasoby ś rodowiska naturalnego oraz obszary chronione wywierają wpływ na kierunek rozwoju regionu. Dodatkowo próbowano dowieść, że regiony, których część powierzchni objęto ochroną prawną, nie są tożsame z regionami zacofanymi, a wyeksponowanie unikatowych zasobów naturalnych może stanowić element marketingu terytorialnego.

Praca składa się z trzech części - pierwszej poświęconej zagadnieniom rozwoju regionalnego, drugiej określającej rolę środowiska naturalnego w rozwoju regionalnym oraz ostatniej trzeciej poruszającej kwestię obszarów chronionych w strukturze funkcjonalno- -przestrzennej regionów.

WSTĘP CZʌĆ I ROZWÓJ REGIONALNY 1.1. Definicja regionu i kryteria podziałów regionalnych 1.2. Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna 1.3. Ewolucja koncepcji rozwoju regionalnego 1.4. Czynniki rozwoju regionalnego 1.5. Identyfikacja i pomiar poziomu rozwoju regionalnego 1.6. Konkurencyjność regionów 1.7. Rozwój regionalny - Przestrzeń - Konflikt CZʌĆ II ŚRODOWISKO NATURALNE W ROZWOJU REGIONALNYM 2.1. Ekonomia a ekologia 2.2. Rozwój zrównoważony jako przyszłość regionów 2.3. Rola środowiska naturalnego w rozwoju regionu 2.4. Cechy środowiska naturalnego a region transgraniczny na przykładzie Karkonoszy CZʌĆ III OBSZARY CHRONIONE W STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ REGIONÓW 3.1. Charakterystyka obszarów chronionych i ich funkcji 3.2. Konflikt przestrzenny - pryzmat obszarów chronionych 3.3. Obszary chronione jako stymulanta rozwoju regionalnego 3.4. Marketing terytorialny a obszary chronione ZAKOŃCZENIE PIŚMIENNICTWO SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL

Książka

  • Autor: 

    Alina Kulczyk-Dynowska

  • ISBN: 

    978-83-7717-160-8

Inne produkty z tej serii: