Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Obidziński Artur
Waga produktu: 0.4 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788375837872
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW

Chociaż inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza są dzisiaj podstawowymi proce­durami w zarządzaniu przestrzenią publiczną, to na rynku księgarskim brakuje od­powiedniego podręcznika z tego zakresu. Inicjatorem niniejszej publikacji i twórcą przedmiotu o analogicznym tytule był zmarły w 2003 roku prof. Andrzej Bednarek z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt SGGW. Jego pamięci autorzy dedykują tę książkę.

Przedmiot „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza" jest dopełnieniem pierw­szego, dwuletniego etapu kształcenia na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska SGGW, etapu poświęconego metodom identyfikacji zasobów środo­wiska, zachodzących w nim procesów naturalnych i przekształceń wywoływanych przez człowieka. Uzyskana w tym czasie wiedza stanowi podstawę przedmiotów kierunkowych i zawodowych, które będą realizowane na dalszym etapie studiów.

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy o zależnościach między biotyczny­mi i abiotycznymi komponentami ekosystemów. W sferze kształcenia praktycznego ma na celu wyrobienie umiejętności sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej i na jej podstawie waloryzowania przyrodniczego fragmentu przestrzeni geograficznej. Nie mniej ważnym celem jest praktyczne rozpoznawanie takich elementów ekosys­temów, jak: utwory geologiczne, warunki hydrologiczne, rodzaje gleb, gatunki roślin i zwierząt oraz typy krajobrazów.

W ciągu kilku dni na poligonach badawczych, zawierających ekosystemy leśne, łąkowe, polne, ruderalne i wodne, uczestnicy zajęć wykonują wszechstronne rozpo­znanie warunków przyrodniczych i przekształceń antropogenicznych. Realizacja po­wyższego zadania wymaga opanowania wielu metod obserwacyjnych, pomiarowych i obliczeniowych z zakresu geologii, hydrologii, siedliskoznastwa, geobotaniki, fauni-styki i ekologii krajobrazu. Równie ważnym aspektem ćwiczeń, oprócz rozwijania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest wyrabianie samodzielności poznawczej studentów. W tym celu, po wstępnym instruktażu metodycznym z każ­dego działu, prowadzący zajęcia pełnią rolę konsultantów. Podsumowaniem jest siedem operatów tematycznych i prezentacja multimedialna połączona z dyskusją uzyskanych wyników.

Spis treści:

Przedmowa – Artur Obidziński ... 5
Wprowadzenie – Artur Obidziński ... 7
Geomatyka w inwentaryzacji przyrodniczej – Łukasz Kwaśny, Piotr Ostrowski ... 9
Źródła numerycznych danych geoprzestrzennych – Joanna Adamczyk, Krzysztof Będkowski ... 17
Teledetekcja w inwentaryzacji przyrodniczej – Joanna Adamczyk, Krzysztof Będkowski ... 28
Budowa geologiczna i rzeźba terenu – Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski ... 52
Wody powierzchniowe – Leszek Hejduk, Kazimierz Banasik ... 78
Klimat – Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ozga ... 95
Gleby i chemizm wód – Wojciech Stępień ... 99
Flora naczyniowa i roślinność – Artur Obidziński, Piotr T. Zaniewski ... 119
Mszaki – Wojciech Ciurzycki ... 133
Porosty – Piotr T. Zaniewski, Paweł Czarnota ... 147
Grzyby wielkoowocnikowe – Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa ... 162
Fauna – Krzysztof Klimaszewski ... 175
Bezkręgowce wodne – Witold Strużyński ... 178
Bezkręgowce glebowe – Andrzej Bednarek, Joanna Jarmuł-Pietraszczyk ... 187
Entomofauna lądowa – Anna Mazurkiewicz ... 195
Kręgowce lądowe – Krzysztof Klimaszewski ... 205
Krajobraz – Agata Cieszewska ... 213
Waloryzacja przyrodnicza – Artur Obidziński, Piotr Pabjanek ... 231

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-7583-787-2

 • Liczba stron: 

  242

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Redaktor: 

  Obidziński Artur

 • Rok wydania: 

  2018

 • Wydanie: 

  2

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...