Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Białowiec
Waga produktu: 0.28 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788377172780
Wysyłka od: 9.00 PLN

Gospodarkę odpadami rozpatrywać można na trzech poziomach: systemu, supersystemu i podsystemu. 

Funkcjonowanie obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi polega na:

 • wytwarzaniu odpadów przez mieszkańców, 
 • zbiórce odpadów, która ma charakter nieselektywny bądź selektywny, 
 • transporcie odpadów z miejsc gromadzenia do instalacji przetwarzania, 
 • przetwarzaniu odpadów w kierunku ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu oraz do unieszkodliwienia, 
 • unieszkodliwianiu odpadów poprzez ich składowanie. 

Obecny supersystem gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje:

 • zobowiązania gmin w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym również w sposób selektywny, 
 • zobowiązania gmin w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych, 
 • zobowiązania gmin w zakresie ograniczenia masy składowanych odpadów biodegradowalnych, 
 • rozwój gospodarczy i demograficzny miast oraz wsi powodujący wzrost wskaźników produkcji odpadów, ogólnej ilości produkowanych odpadów, rozwój urbanistyczny, rozwój przemysłowy, 
 • wzrost oczekiwań społecznych w zakresie prawa do życia w czystym środowisku, 
 • globalny rozwój gospodarki środowiskowej, poprzez legislację, politykę władz i aktywność społeczną organizacji pozarządowych, 
 • dostępność technologii. 


Podsystem obejmuje wszystkie procesy technologiczne oraz zarządzanie strumieniem odpadów. W zakres procesów technologicznych wchodzić mogą:

 • technologia zbiórki i transportu odpadów (np. liczba pojemników, rodzaje pojemników, wielkość pojemników, częstotliwość wywozu odpadów, rodzaje zbieranych odpadów, zarządzanie transportem, ewidencja zbieranych odpadów), 
 • technologia przetwarzania odpadów w instalacji, w tym jednostkowe procesy takie jak: ważenie i identyfikacja rodzajów odpadów (ewidencja) w instalacji, 
 • kierowanie danego strumienia odpadów do właściwego ciągu technologicznego przetwarzania, 
 • jednostkowe procesy przetwarzania odpadów, 
 • zagospodarowanie odpadów poprocesowych, 
 • gospodarka wodno-ściekowa (odcieki), 
 • gospodarka powietrzem poprocesowym, 
 • gospodarka biogazem, 
 • inne. 

Na wszystkich wymienionych poziomach występować mogą warunki, potrzeby do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, technicznych, technologicznych, procesowych, organizacyjnych. Zmieniające się potrzeby rynku kreować mogą dogodne warunki do powstawania nowych produktów. Funkcjonowanie gospodarki odpadami oparte jest na pewnym, stopniowo rozwijającym się poziomie techniki i technologii, przy czym opracowane dawniej innowacyjne rozwiązania zastępowane są nowymi.

Spis treści:

Przedmowa (Andrzej Białowiec) 7
1. Nowoczesne systemy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (Emilia den Boer) 13
2. Innowacyjne systemy produkcji i wykorzystania biogazu z bioodpadów zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej (Adam Cenian, Bartosz Pietrzykowski) 25
3. Wykorzystanie technik bioaugmentacji w biostabilizacji odpadów (Sylwia Stegenta, Jakub Pulka, Andrzej Białowiec) 47
4. Problemy techniczne i technologiczne oraz potencjał aplikacyjny toryfikacji odpadów (Paweł Stępień, Marek Mysior, Andrzej Białowiec) 59
5. Wykorzystanie energii odnawialnej w gospodarce odpadami (Arkadiusz Dyjakon) 79
6. Innowacyjne metody projektowania obiektów mechanicznych w gospodarce odpadami (Sebastian Koziołek) 95
7. Współczesne metody wykrywania odorów wraz z modelowaniem ich przestrzennego rozkładu w systemach gospodarki odpadami (Jerzy Zwoździak, Łukasz Szałata) 115
8. Nowoczesne systemy gospodarki odpadami: „Płać Za Tyle Ile Wyrzucasz" (Jan den Boer, Emilia den Boer, Arkadiusz Dyjakon) 131
9. Technologie inteligentnego zarządzania gospodarką odpadami wykorzystujące architekturę Internetu rzeczy (Arkadiusz Lewicki) 141
10. Koncepcja „Zero Odpadów" jako zmiana paradygmatu w gospodarce odpadami (Katarzyna Michniewska) 157

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-7717-278-0

 • Liczba stron: 

  166

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  Andrzej Białowiec

 • Rok wydania: 

  2018

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...