Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ewa Fudali,
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 9788360574607
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2009, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 78 str., oprawa miękka

Podręcznik jest cenną pozycją na rynku wydawniczym, ponieważ brak książek, które przedstawiają problem zmian wywołanych oddziaływaniem człowieka na szatę roślinną. Z jednej strony scharakteryzowane zostały tu rośliny synantropijne ze względu na ich pochodzenie, a z drugiej autorka przedstawiła, jak przekształcają się ekosystemy. Mamy więc dwa podejścia, które rzadko egzystują ze sobą w podręcznikach. Zaletą książki jest usystematyzowanie pojęć i skupienie szeregu klasyfikacji, które są wynikiem długich studiów.

WPROWADZENIE I. PODSTAWY NAUKI O ANTROPOGENICZNYCH TRANSFORMACJACH ROŚLINNOŚCI 1. Człowiek jako czynnik ekologiczny 2. Główne koncepcje opisujące wpływ człowieka na roślinność 3. Reakcje roś lin na zmiany środowiskowe wywołane przez antropopresję -klasyfikacja i opis procesów 3.1. Hemerofobia 3.2. Hemcrofilia 3.2.1. Apofityzm 3.2.2. Ekspansje chorologiczne u roślin 3.2.3. Mikroewolucja roślin dzikich stymulowana antropogcnicznic... 4. Klasyfikacje roślin hemerofilnych (synantropijnych) 4.1. Klasyfikacja geograficzno-historyczna 4.2. Klasyfikacja synantropo-dynamiczna 5. Wskaźniki antropogenicznych zmian we florze 6. Reakcje fitocenoz na antropogeniczne zmiany w środowisku - klasyfikacja i opis procesów 6.1. Wpływ człowieka na zmiany zasięgów naturalnych zbiorowisk - przyczyny oraz konsekwencje 6.2. Degeneracja wewnętrznej struktury zbiorowisk naturalnych 7. Klasyfikacja zbiorowisk roślinnych ze względu na udział człowieka w ich tworzeniu i trwaniu 8. Roślinność rzeczywista i potencjalna. Kręgi dynamiczne zbiorowisk 9. Wybrana literatura do części I II. REAKCJE FITOCENOZ NA WYBRANE CZYNNIKI ANTROPOPRESJI n1. Transformacje fitocenoz leśnych w wyniku wykorzystania rolniczego 2. Zmiany w fitocenozach leśnych pod wpływem planowej gospodarki leśnej., 3. Formy degeneracji zbiorowisk leśnych 4. Wpływ emisji wybranych zanieczyszczeń przemysłowych na warunki siedliskowe i strukturę ekosystemów leśnych 5. Przemiany strukturalne biocenoz leśnych, torfowiskowych i łąkowych pod wpływem zmiany warunków wodnych 5.1. Skutki odwodnienia torfowisk 5.2. Skutki odwodnienia wilgotnych lasów 5.3. Skutki odwodnienia wilgotnych łąk 6. Wpływ rolnictwa na transformacje roślinności 7. Przemiany środowiska przyrodniczego pod wpływem urbanizacji. Charakterystyka miasta jako ekosystemu 8. Wpływ szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) na szatę roślinną oraz właściwości biotopów 9. Wpływ turystyki na biocenozy naturalne 10. Wybrana literatura do części II III. CHARAKTERYSTYKA KLAS ROŚLINNOŚCI ANTROPOGENICZNEJ W POLSCE 1. Zbiorowiska scgetalne 2. Zbiorowiska ruderalne 3. Zbiorowiska dywanowe 4. Zbiorowiska półnaturalne 5. Literatura do części III SKOROWIDZ TERMINÓW NAUKOWYCH

Książka

  • Autor: 

    Ewa Fudali

  • ISBN: 

    978-83-60574-60-7

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...