Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: (red.) Bogusław Sawicki, Marian Harasimiuk,
Waga produktu: 0.5 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN

Jak korzystać z obszarów chronionych i jednocześnie zachować je nienaruszone?

Celem niniejszej monografii jest promocja nowych form zarządzania środowiskiem na obszarach chronionych i organizacji turystyki w cennych przyrodniczo regionach, z pełnym poszanowaniem walorów przyrody, a także dziedzictwa kulturowego.

Opracowanie przedstawia zarówno problemy, jak i korzyści związane z obszarami chronionymi oraz przybliża wypracowanie konsensusu między zachowaniem walorów przyrodniczych a potrzebami lokalnych społeczeństw.

Obszary prawnie chronione pełnią bardzo ważną rolę w zachowaniu gatunków flory i fauny, a także przyrody nieożywionej. Postępujący w niezwykle szybkim tempie rozwój cywilizacji zagraża jednak zachowaniu kształtującej się przez miliony lat równowagi w przyrodzie. Zagadnienie to jest o tyle trudne, że człowiek jako element przyrody w czasie swojego rozwoju korzysta coraz częściej z zasobów środowiska przyrodniczego ponad miarę i nie zawsze w sposób uzasadniony rzeczywistymi potrzebami.

Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest wypracowanie racjonalnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, sposobów i mechanizmów zarządzania środowiskiem na obszarach prawnie chronionych, które w pierwszej kolejności należy wykorzystywać w procesach edukacji środowiskowej społeczeństwa. Najwłaściwszą drogą prowadzącą do tego celu jest zbudowanie jak najlepszych modeli organizacji turystyki na obszarach chronionych w procesie edukacyjnym, a także w gospodarce turystycznej. Takie podejście sprzyja czynnemu włączaniu mieszkańców w proces ochrony środowiska w wyniku tworzenia nowych miejsc pracy.

Wstęp Rozdział 1 Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji i turystyki 1.1. Ochrona walorów przyrodniczych a edukacja i rozwój turystyki 1.2. Program edukacji ekologicznej w województwie lubelskim 1.3. Edukacja i rekreacja na obszarach leśnych realizowana przez Nadleśnictwo Lubartów 1.4. Edukacja ekologiczna zielonych szkół na obszarach chronionych oraz jej rola w kształtowaniu postaw proekologicznych 1.5. Kreowanie produktów turystycznych dla uczniów z wykorzystaniem potencjału turystycznego obszarów chronionych w powiecie strzyżowskim 1.6. Obszary chronione jako czynnik rozwoju edukacji ekologicznej i turystyki w Nadleśnictwie Rymanów 1.7. Wpływ morfologii i morfodynamiki wydm na zrównoważony rozwój turystyki a konieczność ochrony prawnej walorów naturalnych pól wydmowych Rozdział 2 Udział obszarów chronionych w rozwoju wielofunkcyjnym gospodarki na obszarach wiejskich 2.1. Funkcje obszarów chronionych w rozwoju terenów wiejskich 2.2. Funkcja ochronna i gospodarcza lasów na przykładzie Nadleśnictwa Lubartów Rozdział 3 Rozwój turystyki na obszarach prawnie chronionych 3.1. Rola turystyki aktywnej w podnoszeniu atrakcyjności obszarów chronionych na przykładzie wybranych parków narodowych 3.2. Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych 3.3. Znaczenie obszarów chronionych w rozwoju geoturystyki w województwie lubelskim 3.4. Walory środowiska przyrodniczego obszarów nadmorskich w Polsce i ich potencjał turystyczny na przykładzie województwa pomorskiego 3.5. Działalność arboretum w Bolestraszycach jako komplementarny element obszarów chronionych 3.6. Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Ojcowskim Parku Narodowym 3.7. Rola obszarów chronionych w rozwoju ruchu turystycznego na Ukrainie 3.8. Turysta niepełnosprawny ruchowo na szlakach przyrodniczych Rozdział 4 Różne aspekty planowania przestrzennego i zagospodarowania turystycznego na obszarach prawnie chronionych 4.1. Koncepcja systemu planowania przestrzennego obszarów chronionych 4.2. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach prawnie chronionych – teoria i praktyka (na przykładzie inwestycji PD Co) 4.3. Planowanie przestrzeni publicznej w granicach obszaru Natura 2000 na przykładzie Leśnego Parku Uzdrowiskowego w Supraślu 4.4. Obszary chronione a turystyka na przykładzie koncepcji zagospodarowania zalewu w Majdanie Sopockim 4.5. Rola szlaków turystycznych w ocenie atrakcyjności turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego 4.6. Program budowy dróg rowerowych wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły przepływającej przez obszary Natura 2000 w województwie lubelskim 4.7. Prawne aspekty budowlano‑architektoniczne na obszarach prawnie chronionych 4.8. Infrastruktura turystyczna w rejonie Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry”

Książka

 • Autor: 

  (red.) Bogusław Sawicki, Marian Harasimiuk

 • ISBN: 

  978-83-64691-07-2

 • Liczba stron: 

  340

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Rok wydania: 

  2014

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii: