Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: espół - E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki, W. Smogorzewska,
Waga produktu: 0.150 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Hortpress

Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu został podzielony na pięć części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska, rodzajami gleb i ich uprawą oraz nawożeniem.

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH (Edyta Gadomska) 8 1. Funkcje roślinności 9 2. Walory dekoracyjne roślin 11 3. Podstawowe grupy roślin stosowanych w architekturze krajobrazu 13 ROZDZIAŁ II. WARUNKI SIEDLISKOWE 1. Czynniki ekologiczne wpływające na wzrost i rozwój roślin (Piotr Sikorski, Marek Wierzba) 18 1.1. Światło 19 1.2. Temperatura 20 1.3. Woda 21 1.4. Gleba 22 1.5. Ukształtowanie terenu 23 1.6. Wiatr 23 2. Zróżnicowanie szaty roślinnej w Polsce (Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki) 24 2.1. Wprowadzenie 24 2.2. Przestrzenne rozmieszczenie roślinności w Polsce 26 3. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych w Polsce (Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki) 28 3.1. Zbiorowiska leśne 28 3.1.1. Zbiorowiska lasów liściastych 29 3.1.2. Zbiorowiska lasów iglastych 35 3.2. Zarośla krzewiaste 38 3.3. Zbiorowiska wodne i przywodne 44 3.3.1. Zbiorowiska wodne 45 3.3.2. Zbiorowiska przywodne 47 3.3.3. Zbiorowiska torfowiskowe 49 3.4. Zbiorowiska trawiaste 52 3.4.1. Zbiorowiska trawiaste o charakterze murawowym .... 53 3.4.2. Zbiorowiska trawiaste o charakterze łąkowym 60 3.5. Zbiorowiska ziołoroślowe 63 3.6. Zbiorowiska synantropijne 64 4. Ekologiczne podstawy kształtowania doborów roślinnych (Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki) 67 ROZDZIAŁ III. RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI GLEB (Wanda Smogorzewska) 78 1. Gleba jako środowisko życia roślin 78 2. Podstawowe procesy glebotwórcze 79 2.1. Budowa i skład skorupy ziemskiej 79 2.2. Powstawanie gleby 80 3. Budowa profilu glebowego 82 4. Skład gleby 84 4. l. Faza stała gleby 85 4.1.1. Skład mechaniczny (granulometryczny) gleby 85 4.1.2. Składniki mineralne gleby 86 4.1.3. Składniki organiczne gleby 87 4.1.4. Organizmy żywe w glebie 88 4.2. Faza płynna gleby 92 4.3. Faza gazowa gleby 93 5. Właściwości gleb 94 5.1. Zawartość koloidów glebowych 94 5.2. Gęstość gleby 95 5.3. Porowatość gleby 95 5.4. Zwięzłość gleby 96 5.5. Lepkość gleby 96 5.6. Struktura gleby 96 5.7. Właściwości sorpcyjne gleby 97 5.8. Odczyn gleby 98 5.9. Właściwości wodne gleby 99 5.10. Właściwości powietrzne gleby 101 5.11. Właściwości cieplne gleby 101 6. Zarys klasyfikacji gleb 102 6.1. Klasyfikacja przyrodnicza gleb polskich 102 6.2. Przegląd podstawowych jednostek systematyki gleb 107 6.3. Klasyfikacja użytkowa gleb 109 7. Przydatność gleb do uprawy roślin ozdobnych 110 8. Erozja gleb 110 ROZDZIAŁ IV. UPRAWA, MELIORACJE I NAWOŻENIE (Wanda Smogorzewska) 112 1. Uprawa gleby 112 1.1. Wiadomości wprowadzające 112 1.2. Szczegółowe cele uprawy gleby 113 1.3. Rodzaje zabiegów uprawowych 114 1.3.1. Uprawki odwracające glebę - orka 115 1.3.2. Uprawki spulchniające i wyrównujące powierzchnię gleby 118 1.3.3. Uprawki ugniatające i kruszące powierzchniową warstwę gleby 119 1.4. Aktualne kierunki w uprawie gleby 119 1.5. Zasady BHP przy wykonywaniu uprawek 120 2. Regulacja stosunków powietrzno-wodnych w glebie - melioracje 120 2.1. Wiadomości wprowadzające 120 2.2. Melioracje odwadniające 121 2.3. Systemy nawadniania roślin 123 2.4. Zasadność nawadniania roślin 126 3. Nawożenie roślin ozdobnych 127 3.1. Wiadomości podstawowe 127 3.2. Potrzeby pokarmowe i wymagania nawozowe roślin . . . 130 3.3. Określanie wymagań nawozowych roślin 131 3.3.1. Analiza gleby i podłoża 132 3.3.2. Analiza części wskaźnikowych roślin 133 3.4. Wpływ nawożenia na zasolenie gleby i podłoży ogrodniczych 134 3.5. Charakterystyka podstawowych składników odżywiania roślin 135 3.6. Nawozy organiczne 138 3.6.1. Obornik 139 3.6.2. Gnojówka i gnojowica 141 3.6.3. Komposty 141 3.6.4. Nawozy zielone 143 3.6.5. Torf 144 3.6.6. Kora drzew 144 3.6.7. Węgiel brunatny 145 3.7.1. Nawozy azotowe 146 3.7.2. Nawozy fosforowe 148 3.7.3. Nawozy potasowe 149 3.7.4. Nawozy magnezowe 150 3.7.5. Nawozy wapniowe 150 3.7.6. Mikronawozy 151 3.7.7. Nawozy wieloskładnikowe 152 3.8. Zasady BHP podczas stosowania nawozów 155 3. 9. Stosowanie nawozów a ochrona środowiska naturalnego 156 Bibliografia 158

Książka

 • Autor: 

  espół - E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki, W. Smogorzewska

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  83-89211-86-6

 • Liczba stron: 

  158

 • Oprawa: 

  miękka

 • Rok wydania: 

  2004

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii: