Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski
Waga produktu: 0.9 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Hortpress

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury. Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajobrazu. Informacje zawarte w podręczniku pomogą w zdobyciu umiejętności warsztatowych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji arkusza rysunkowego i projektowego. Uczeń zapozna się również z przyborami i materiałami kreślarskimi, podstawami rysunku technicznego, pismem technicznym oraz możliwością. wykorzystania w pracy architekta krajobrazu grafiki komputerowej.
Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

Spis treści:

WPROWADZENIE7

ROZDZIAŁ I – PODSTAWY RYSUNKU ODRĘCZNEGO 9
1. Wstęp . 10
2. Warsztat pracy technika architektury krajobrazu 10
3. Podstawy rysunku odręcznego . 11
3.1. Ustawienie modelu i organizacja miejsca pracy 11
3.2. Układ i kompozycja arkusza 13
3.3. Pierwszy i dalsze plany 14
3.4. Światłocień 16
3.5. Dobór formy i natężenia kreski rysunkowej 16
3.6. Plama, walor, tonacja . 18
4. Rola rysunku odręcznego w pracy architekta krajobrazu . 19
4.1. Rodzaje szkiców i studiów rysunkowych . 19
4.1.1. Szkice 19
4.1.2. Studium rysunkowe 23
5. Podstawowa technika rysunkowa – ołówek . 27
5.1. Przybory i materiały 27
5.2. Efekty plastyczne 28
5.3. Przydatność ołówka w pracy zawodowej . 31
6. Podstawy perspektywy rysunkowej . 32
6.1. Perspektywa równoległa . 33
6.2. Perspektywa ukośna 36
6.3. Perspektywa „z lotu ptaka” . 38
6.4. Perspektywa „żabia” 39
6.5. Perspektywa powietrzna . 39
6.6. Światło i konstrukcja cieni w perspektywie . 40
7. Inne czarno-białe techniki rysunkowe 43
7.1. Węgiel drzewny 43
7.1.1. Przybory i materiały . 43
7.1.2. Efekty plastyczne . 44
7.1.3. Przydatność węgla w pracy zawodowej 45
7.2. Tusz czarny . 46
7.2.1. Przybory i materiały . 46
7.2.2. Efekty plastyczne . 47
7.2.3. Przydatność tuszu w pracy zawodowej 50
7.3. Pastele i kredki . 52
ROZDZIAŁ II – TECHNIKI BARWNE . 53
1. Teoria barw . 54
1.1. Kontrasty . 55
1.2. Harmonia barw. 55
2. Kredka 56
2.1. Przybory i materiały 56
2.2. Efekty plastyczne 57
2.3. Przydatność kredek w pracy zawodowej 58
3. Pastel 59
3.1. Przybory i materiały 60
3.2. Efekty plastyczne 61
3.3. Przydatność pasteli w pracy zawodowej . 62
4. Pastel olejny . 63
4.1. Przybory i materiały 63
4.2. Efekty plastyczne 64
4.3. Przydatność pastelu olejnego w pracy zawodowej 65
5. Akwarela 66
5.1. Przybory i materiały 66
5.2. Efekty plastyczne 67
5.3. Przydatność akwareli w pracy zawodowej 69
6. Tusz barwny 70
ROZDZIAŁ III – OPRACOWANIE GRAFICZNE PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH . 71
1. Kompozycja arkusza projektowego 72
2. Dobór grafiki do skali opracowania . 73
3. Opracowanie graficzne rzutów, widoków, aksonometrii i rysunków perspektywicznych . 74
3.1. Rzut z góry 76
3.2. Przekrój przez teren . 76
3.3. Widok perspektywiczny 80
3.4. Widok aksonometryczny 81
4. Dobór liternictwa . 83
5. Legenda. 83
ROZDZIAŁ IV – PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 85
1. Wiadomości wstępne . 86
1.1. Historia rysunku i jego znaczenie . 86
1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 86
1.3. Stanowisko kreślarskie 87
1.4. Przybory i materiały kreślarskie 88
1.4.1. Ołówki 88
1.4.2. Przekładnice, liniały, trójkąty, wzorniki, szablony 90
1.4.3. Przybory do rysowania okręgów i łuków kołowych . 94
1.4.4. Przybory do kreślenia i opisywania 95
1.4.5. Materiały kreślarskie . 96
1.5. Organizacja miejsca pracy 97
1.6. Posługiwanie się przyborami i materiałami kreślarskimi 97
1.6.1. Kreślenie ołówkiem 97
1.6.2. Kreślenie tuszem . 99
1.7. Formaty arkuszy rysunkowych 99
1.8. Rodzaje linii rysunkowych . 103
1.9. Opisywanie rysunków . 104
1.9.1. Rodzaje pisma technicznego 104
2. Kreślenie prostych figur i konstrukcji geometrycznych 106
2.1. Proste prostopadłe, równoległe i nachylone . 106
2.1.1. Proste prostopadłe 106
2.1.2. Proste równoległe 109
2.1.3. Proste nachylone . 111
2.2. Podział odcinka, podział kątów i ich kreślenie 111
2.2.1. Podział odcinka . 111
2.2.2. Podział kąta 114
2.2.3. Kreślenie kątów . 115
2.3. Kreślenie figur płaskich . 115
2.3.1. Trójkąt . 115
2.3.2. Kwadrat . 116
2.3.3. Romb 117
2.3.4. Okrąg 118
2.3.5. Sześciokąt foremny . 119
2.3.6. Ośmiokąt foremny 119
2.3.7. Pięciokąt foremny . 120
2.4. Kreślenie stycznych i krzywych płaskich 121
2.4.1. Styczne do okręgu . 121
2.4.2. Elipsa . 125
2.4.3. Spirala Archimedesa . 126
2.4.4. Parabola 127
3. Ogólne zasady rzutowania 128
3.1. Wiadomości ogólne . 128
3.2. Zasady rzutów aksonometrycznych 131
3.2.1. Dimetria ukośna 131
3.2.2. Izometria 133
3.3. Zasady rzutów prostokątnych 134
3.3.1. Rzutowanie prostokątne na dwie płaszczyzny . 134
3.3.2. Rzuty prostokątne na trzy płaszczyzny 139
3.4. Rzutowanie elementów budowlanych . 144
4. Zasady wykonywania przekrojów 145
4.1. Wiadomości wstępne 145
4.2. Przekroje elementów budowlanych . 146
5. Podziałki i podstawowe zasady wymiarowania 151
5.1. Podziałki . 151
5.2. Podstawowe zasady wymiarowania . 152
6. Rodzaje rysunków technicznych 159
7. Podsumowanie 160
ROZDZIAŁ V – GRAFIKA KOMPUTEROWA 161
1. Wstęp . 162
2. Sprzęt komputerowy . 162
3. Miejsce pracy . 165
3.1. Organizacja stanowiska pracy. 165
3.2. Podsumowanie . 167
4. Grafika komputerowa 168
4.1. Grafika rastrowa . 168
4.2. Grafika wektorowa 169
4.3. Procesy graficzne . 169
5. Programy komputerowe . 170
5.1. Popularne programy graficzne . 170
5.2. Programy CAD . 171
5.3. Programy GIS 177
5.4. Inne programy komputerowe dla architekta krajobrazu. 180
6. Zastosowanie programów komputerowych w pracach projektowych 181
6.1. Etap koncepcji. 181
6.2. Etap projektu . 183
6.3. Etap wizualizacji . 184
6.4. Techniki prezentacji . 187
7. Podsumowanie. 188
Słowniczek trudniejszych terminów 190
BIBLIOGRAFIA 192

Książka

 • Autor: 

  Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-65782-11-3

 • Liczba stron: 

  192

 • Oprawa: 

  miękka

 • Rok wydania: 

  2017

 • Wydanie: 

  1