Waga produktu: 0.72 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Hortpress

Architektura krajobrazu jest dziedziną nauki związaną z kształtowaniem przestrzeni życia człowieka za pomocą roślinności, elementów wodnych i architektonicznych z uwzględnieniem wielu czynników, które składają się na charakter otaczającego krajobrazu. Kształtowanie krajobrazu wymaga plastycznego doboru wszystkich użytych elementów. Część 7. podręcznika Architektura krajobrazu obejmuje treści w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury, w tym materiał pomocny w opanowaniu umiejętności doboru, kompozycji i pielęgnacji roślin w konkretnych założeniach ogrodowych. Uczeń dowie się m.in. jak postępować przy zakładaniu trawnika, rabaty bylinowej czy ogrodu skalnego, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przystępując do projektu koncepcyjnego i jakie są jego kolejne etapy. W podręczniku nie mogło zabraknąć tematów związanych z dekoracjami roślinnymi, które towarzyszą nam w życiu codziennym. Układanie kwiatów traktowane jest dzisiaj jako forma sztuki, w której tworzywem jest najczęściej żywy materiał roślinny. Jednak aby przygotować atrakcyjną aranżację roślinną, nie wystarczą zasady postępowania z materiałem roślinnym i znajomość roślin stosowanych we florystyce. Trzeba również poznać teoretyczne podstawy, wskazówki i techniki układania kompozycji kwiatowych, a także stosowane materiały pomocnicze oraz narzędzia

Spis treści:

ROZDZIAŁ I – KSZTAŁTOWANIE KOMPOZYCJI PRZESTRZENNYCH
W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU ZA POMOCĄ ROŚLINNOŚCI 9
1. Ogólne zasady tworzenia kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu.10
2. Linie, płaszczyzny i bryły we wnętrzu krajobrazowym12
3. Czynniki kompozycji we wnętrzu krajobrazowym…15
4. Odbiór wnętrz krajobrazowych przez obserwatora17
5. Rodzaje wnętrz ogrodowych i ich związek ze stylem kompozycyjnym ogrodu….19
6. Podział elementów występujących w obiektach architektury krajobrazu .23
ROZDZIAŁ II – ZASADY KOMPOZYCJI ELEMENTÓW ROŚLINNYCH
W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU . 25
1. Roślinność drzewiasta 26
1.1. Rodzaje roślinności drzewiastej w terenach zieleni 26
1.2. Drzewa i krzewy .26
1.2.1. Funkcje drzew i krzewów.26
1.2.2. Formy występowania drzew i drzewostanów w terenach zieleni .32
1.2.3. Zasady kompozycji drzew i krzewów.32
1.3. Roślinność pnąca42
1.3.1. Funkcje roślinności pnącej 42
1.3.2. Rodzaje roślinności pnącej46
1.3.3. Zasady kompozycji pnączy i podpór w architekturze krajobrazu49
2. Murawy.53
2.1. Funkcje muraw.54
2.2. Rodzaje muraw.55
2.2.1. Trawniki 55
2.2.2. Łąki kwietne.56
2.2.3. Runo parkowe57
2.3. Zasady kompozycji muraw .59
3. Kwietniki sezonowe 61
3.1. Funkcje kwietników sezonowych.61
3.2. Rodzaje roślin stosowanych na kwietniki sezonowe .63
3.3. Formy kwietników sezonowych .64
3.4. Zasady kompozycji kwietników sezonowych.70
4. Rabaty bylinowe 76
4.1. Zasady kompozycji rabat bylinowych77
5. Ogrody specjalne.83
5.1. Ogrody roślinności wodnej, bagiennej i przybrzeżnej 83
5.2. Ogrody roślin wrzosowatych 87
5.3. Ogrody ziołowe 88
5.4. Ogrody monokulturowe 88
5.5. Ogrody traw .91
5.6. Ogrody skalne i alpinaria 93
5.7. Ogrody żwirowe94
6. Nasadzenia w pojemnikach .95
6.1. Zasady kompozycji nasadzeń pojemnikowych 95
7. Balkony, tarasy i inne elementy architektoniczne możliwe do zagospodarowania
roślinnością 100
7.1. Ogólne zasady kompozycji i możliwości aranżacji roślinnych przy ścianach
budynków .102
7.2. Dobór roślin na balkony i tarasy i zasady ich komponowania.106
7.3. Dobór pojemników i konstrukcji pomocniczych 108
ROZDZIAŁ III – PROJEKTOWANIE NASADZEŃ Z UDZIAŁEM ROŚLIN
DRZEWIASTYCH. 111
1. Projektowanie nasadzeń z udziałem roślin drzewiastych112
1.1. Uwagi ogólne.112
1.2. Charakterystyka i zastosowanie wybranych form przestrzennych tworzonych
z udziałem roślin drzewiastych.113
1.3. Ogólne kryteria doboru drzew i krzewów 124
1.4. Odległości sadzenia roślin.126
2. Sadzenie drzew, krzewów i pnączy .131
2.1. Wymagania jakościowe materiału roślinnego 131
2.2. Terminy sadzenia133
2.3. Transport i przechowywanie materiału roślinnego .133
2.4. Przygotowanie podłoża135
2.4.1. Przygotowanie terenu i uprawa gleby.135
2.4.2. Odczyn gleby 136
2.5. Przygotowanie miejsc sadzenia i zaprawianie dołów 137
2.6. Głębokość sadzenia roślin i rozmiary dołów138
2.7. Sadzenie drzew i krzewów.139
2.7.1. Rośliny z odkrytym korzeniem (bez bryły korzeniowej).139
2.7.2. Rośliny z bryłą korzeniową140
2.7.3. Stabilizowanie drzew w gruncie142
2.7.4. Zabezpieczanie roślin po posadzeniu w warunkach ulicy miejskiej145
2.7.5. Dodatkowe rozwiązania techniczne stosowane podczas sadzenia roślin149
2.7.6. Podpory pod pnącza.151
2.7.7. Sadzenie roślin na terenie pochyłym152
2.7.8. Zakładanie żywopłotów .154
3. Przesadzanie starszych drzew155
3.1. Kryteria wyboru drzew do przesadzenia.155
3.2. Ogólne uwagi i wskazania .156
3.3. Pora przesadzania 157
3.4. Technika przesadzania.157
3.4.1. Przesadzanie z bryłą korzeniową 157
3.4.2. Przesadzanie bez bryły korzeniowej (z odkrytymi korzeniami).161
3.5. Pielęgnacja drzew po przesadzeniu161
4. Pielęgnacja drzew i krzewów.163
4.1. Podlewanie 163
4.1.1. Głębokość podlewania .163
4.1.2. Częstotliwość i intensywność podlewania.164
4.1.3. Sposoby podlewania .164
4.2. Nawożenie .166
4.2.1. Wymagania pokarmowe roślin .166
4.2.2. Zalecenia nawozowe .167
4.2.3. Termin nawożenia.170
4.2.4. Dawki nawozów 170
4.2.5. Techniki nawożenia 170
4.3. Cięcie drzew i krzewów ozdobnych.172
4.3.1. Rodzaje cięć172
4.3.2. Terminy cięcia175
4.3.3. Technika cięcia .176
4.3.4. Cięcie żywopłotów179
4.4. Zabezpieczanie ran 181
4.5. Zabezpieczanie uszkodzeń184
4.5.1. Pielęgnowanie ubytków drewna184
4.5.2. Wzmacnianie mechaniczne drzew 185
4.6. Odchwaszczanie188
4.7. Ściółkowanie 189
4.8. Zabezpieczanie drzew i krzewów na zimę .191
4.9. Kontrola stanu drzew i krzewów192
4.9.1. Kontrola stanu roślin 193
4.9.2. Kontrola stanu podłoża 194
5. Zabezpieczanie drzew w czasie prac budowlanych i remontowych.195
5.1. Zabezpieczanie części nadziemnej 195
5.2. Zabezpieczanie części podziemnej.196
5.2.1. Zagęszczanie gruntu .196
5.2.2. Roboty ziemne – wykopy.197
5.2.3. Podwyższenie poziomu gruntu .199
5.2.4. Obniżenie poziomu gruntu200
5.2.5. Zanieczyszczenie gleby.200
5.2.6. Odwodnienie terenu.201
5.2.7. Zawodnienie terenu202
ROZDZIAŁ IV – ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW. 203
1. Wiadomości wstępne204
1.2. Rodzaje trawników.205
1.3. Projektowanie trawnika.210
2. Gleba i jej właściwości 214
3. Odwadnianie215
4. Trawy.219
4.1. Klasyfikacja traw.219
4.2. Biologia traw .220
4.3. Charakterystyka gatunków traw.221
4.3.1. Charakterystyka traw należących do grupy pierwszej i drugiej .221
5. Materiał siewny224
6. Dobór gatunków i odmian traw do obsiewu trawników.225
7. Mieszanki trawnikowe227
8. Dawki siewu.230
9. Zakładanie trawników metodą z siewu231
9.1. Przygotowanie gleby pod trawnik231
9.2. Trawniki sportowe i rekreacyjne 235
9.3. Trawniki na skarpach.236
9.4. Trawniki na parkingach.238
9.5. Wysiew nasion 239
9.5.1. Przygotowanie podłoża do siewu239
9.5.2. Termin siewu .239
9.5.3. Sposoby wysiewu nasion240
9.5.4. Głębokość siewu242
10. Zakładanie trawników przez darniowanie.244
10.1. Układnie darni.245
11. Pielęgnacja trawników246
11.1. Pielęgnacja trawnika w pierwszym roku po założeniu247
11.2. Koszenie trawnika 247
11.2.1. Przygotowanie trawnika do koszenia.249
11.2.2. Postępowanie ze skoszoną trawą.250
11.2.3. Typy kosiarek.250
11.3. Przewietrzanie podłoża .252
11.3.1. Aeracja powierzchniowa – wertykulacja .252
11.3.2. Aeracja wgłębna 253
11.4. Piaskowanie.254
11.5. Wałowanie .254
11.6. Podlewanie 254
11.7. Nawożenie .255
11.7.1. Nawozy mineralne 256
11.7.2. Nawozy organiczne.257
11.8. Wapnowanie258
11.9. Problemy występujące podczas eksploatacji trawnika 258
11.9.1. Choroby grzybowe258
11.9.2. Szkodniki259
11.9.3. Chwasty – rośliny niepożądane.260
11.10. Renowacje trawników262
12. Zakładanie łąki kwietnej 263
13. Zastosowanie roślin okrywowych.267
ROZDZIAŁ V – PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA
ELEMENTÓW ROŚLINNYCH. 277
1. Projektowanie kwietników sezonowych, rabat bylinowych, ogrodów specjalnych
oraz elementów roślinnych na balkonach i tarasach 278
2. Zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, rabat bylinowych, ogrodów
specjalnych oraz elementów roślinnych na balkonach i taasach .287
2.1. Kwietniki sezonowe290
2.2. Rabaty bylinowe294
2.3. Ogrody specjalne298
2.3.1. Ogrody roślin wodnych, bagiennych i przybrzeżnych.298
2.3.2. Ogrody roślin wrzosowatych.299
2.3.3. Ogrody ziołowe .304
2.3.4. Ogrody monokulturowe.306
2.3.5. Ogrody traw.318
2.3.6. Ogrody skalne i alpinaria .319
2.4. Nasadzenia w pojemnikach 321
2.5. Nasadzenia na balkonach i tarasach 322
ROZDZIAŁ VI – DEKORACJE ROŚLINNE . 325
1. Warsztat florysty i akcesoria florystyczne 326
2. Techniki florystyczne332
3. Teoretyczne podstawy florystyki.341
3.1. Kompozycja.341
3.2. Elementy i cechy kompozycji .341
3.2.1. Punkty, linie, pokroje i formy341
3.2.2. Struktura kompozycji 345
3.2.3. Barwy i kontrasty barw w kompozycji.346
3.2.4. Proporcje w kompozycji 353
3.2.5. Równowaga w kompozycji.355
3.2.6. Grupowanie elementów kompozycji .356
3.2.7. Porządkowanie elementów kompozycji.356
3.2.8. Kontrasty i podobieństwa w kompozycji 359
3.3. Dwie zasady – ograniczenia i hierarchii360
3.4. Style kompozycji 360
3.4.1. Styl dekoracyjny .360
3.4.2. Styl formalno-linearny .362
3.4.3. Styl naturalistyczny (wegetatywny, wegetacyjny) .363
4. Pojemniki do uprawy i układania roślin .365
5. Dekoracje roślinne 369
5.1. Kompozycje z kwiatów ciętych wykonywane w naczyniach .369
5.2. Kompozycje z kwiatów ciętych wykonywane w ręku 370
5.3. Dekoracje z roślin suszonych .372
5.4. Florystyka świąteczna .375
5.5. Obiekt florystyczny .380
5.6. Dekoracje z roślin doniczkowych 381
6. Projektowanie dekoracji roślinnych .389
BIBLIOGRAFIA391

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-65782-45-8

 • Liczba stron: 

  392

 • Oprawa: 

  miękka

 • Rok wydania: 

  2018

 • Wydanie: 

  1