Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Edyta Gadomska, K.rzysztof Gadomski
Waga produktu: 0.72 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Viridia

W kształtowaniu terenów zieleni oprócz ukształtowania powierzchni oraz nasadzeń roślinnych ważną część zajmują komunikacja i uzupełniające elementy małej architektury. W części 9. podręcznika Architektura krajobrazu zapoznamy się z zasadami projektowania oraz budowy i konstrukcji różnych rodzajów podpór dla pnączy, ogrodzeń, ozdobnych zbiorników wodnych, mostków, kładek i pomostów, tarasów, zielonych dachów oraz takich elementów wyposażenia terenów zieleni, jak: ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, słupki, oświetlenie, instalacje nawadniające, urządzenia przeznaczone na place zabaw dla dzieci. Nie zabraknie również informacji związanych z konserwacją i naprawą nawierzchni dróg oraz elementów małej architektury ogrodowej.

Spis treści:

ROZDZIAŁ I – ZASADY KOMPOZYCJI ELEMENTÓW
ARCHITEKTONICZNYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU 7
1 Konstrukcje wspierające dla pnączy 8
11 Funkcje konstrukcji wspierających dla pnączy8
12 Rodzaje konstrukcji wspierających dla pnączy 8
13 Zasady kompozycji konstrukcji wspierających dla pnączy w architekturze
krajobrazu 14
14 Etapy projektowania koncepcyjnego konstrukcji wspierających dla pnączy 15
2 Ogrodzenia15
21 Funkcje ogrodzeń15
22 Rodzaje ogrodzeń16
23 Zasady kompozycji ogrodzeń 18
24 Etapy projektowania koncepcyjnego ogrodzeń21
3 Układ wód i elementy wodne w architekturze krajobrazu 21
31 Funkcje elementów wodnych w terenach zieleni 22
32 Klasyfikacja elementów wodnych w terenach zieleni23
33 Formy układów wodnych występujących w architekturze krajobrazu26
34 Zasady kompozycji zbiorników i elementów wodnych w terenach zieleni 26
35 Etapy projektowania koncepcyjnego elementów wodnych 29
4 Elementy wyposażenia terenów zieleni30
41 Ławki31
42 Oświetlenie34
43 Etapy projektowania koncepcyjnego elementów wyposażenia36
ROZDZIAŁ II – ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ:
KONSTRUKCJE WSPIERAJĄCE DLA PNĄCZY, OGRODZENIA,
ZBIORNIKI WODNE, MOSTKI, KŁADKI, POMOSTY, TARASY 37
1 Konstrukcje wspierające dla pnączy 38
11 Wiadomości wstępne 38
12 Podpory montowane na elewacji budynku40
13 Konstrukcje dla pojedynczych roślin46
14 Trejaże 47
141 Trejaże o konstrukcji metalowej48
142 Trejaże o konstrukcji drewnianej51
143 Trejaże o konstrukcji murowanej z elementami drewnianymi59
144 Trejaże o konstrukcji betonowej z elementami drewnianymi64
145 Trejaże o konstrukcji murowanej i betonowej z elementami metalowymi67
15 Pergole69
151 Pergole o konstrukcji metalowej 70
152 Pergole o konstrukcji drewnianej 74
153 Pergole o konstrukcji murowanej z elementami drewnianymi 80
154 Pergole o konstrukcji betonowej z elementami drewnianymi 87
155 Pergole o konstrukcji murowanej i betonowej z elementami metalowymi 90
16 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji wspierających
dla pnączy 91
17 Projekt pergoli94
2 Ogrodzenia98
21 Wiadomości wstępne 98
22 Ogrodzenia murowane z wypełnieniem drewnianym lub metalowym102
23 Ogrodzenia betonowe z wypełnieniem drewnianym lub metalowym113
24 Ogrodzenia drewniane 117
25 Ogrodzenia metalowe128
26 Ogrodzenia z elementów prefabrykowanych134
27 Bramy i furtki137
28 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji ogrodzeń 145
29 Projekt ogrodzenia 149
3 Ozdobne zbiorniki wodne152
31 Wiadomości wstępne 152
32 Erozja gleby i metody zabezpieczania terenów zieleni przed jej skutkami155
321 Rodzaje erozji 155
322 Metody zabezpieczania terenu przed erozją156
33 Zbiorniki wodne naturalne 163
331 Sposoby zabezpieczania dna i brzegów zbiorników wodnych naturalnych164
332 Systemy przelewowe w zbiornikach wodnych naturalnych172
34 Zbiorniki wodne sztuczne181
341 Zbiorniki wodne sztuczne wykonane z naturalnych materiałów
uszczelniających 181
342 Zbiorniki wodne sztuczne wykonane z materiałów powłokowych187
343 Zabezpieczenie brzegów zbiorników wodnych wykonanych
z elastycznych wyściółek nieprzepuszczalnych 191
344 Dodatkowe elementy wyposażenia w zbiornikach wodnych
wykonanych z elastycznych wyściółek nieprzepuszczalnych199
345 Instalacje w zbiornikach wodnych wykonanych z elastycznych
wyściółek nieprzepuszczalnych 208
346 Zbiorniki wodne wykonane z betonu222
347 Wykonanie brzegów i dna w zbiornikach wodnych o konstrukcji
betonowej 224
348 Dodatkowe elementy wyposażenia w zbiornikach wodnych o konstrukcji
betonowej 236
349 Instalacje w zbiornikach wodnych o konstrukcji betonowej 244
3410 Zbiorniki wodne prefabrykowane wykonane z laminatu254
3411 Poidełka i małe wodotryski 254
35 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji ozdobnych
zbiorników wodnych 258
36 Projekt ozdobnego zbiornika wodnego o konstrukcji betonowej262
4 Mosty, kładki, pomosty264
41 Wiadomości wstępne 264
42 Mosty i kładki 265
43 Pomosty 273
44 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji mostków,
kładek i pomostów 276
5 Tarasy 279
51 Wiadomości wstępne 279
52 Tarasy wykonane bezpośrednio na gruncie280
53 Tarasy o drewnianej konstrukcji szkieletowej 281
54 Tarasy o metalowej konstrukcji szkieletowej284
55 Tarasy o nawierzchni betonowej 286
56 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji tarasów 291
57 Projekt tarasu drewnianego 295
ROZDZIAŁ III – INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENÓW ZIELENI 299
1 Wiadomości wstępne300
2 Ławki ogrodowe 300
21 Ławki drewniane 302
22 Ławki kamienne303
23 Ławki metalowe305
24 Ławki o konstrukcji metalowej z siedziskiem wykonanym z drewna305
25 Ławki o konstrukcji murowanej z siedziskiem wykonanym z drewna 307
26 Ławki o konstrukcji betonowej z siedziskiem wykonanym z drewna308
27 Siedziska o różnej konstrukcji montowane na murkach310
3 Tablice informacyjne311
4 Kosze na śmieci 314
5 Słupki 317
6 Stojaki na rowery320
7 Projekt ławki ogrodowej323
ROZDZIAŁ IV – URZĄDZENIA OGRODOWE UWZGLĘDNIAJĄCE
POTRZEBY PTAKÓW 327
ROZDZIAŁ V – OŚWIETLENIE PARKÓW I OGRODÓW 339
ROZDZIAŁ VI – SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA 345
ROZDZIAŁ VII – SYSTEMY ZIELONYCH DACHÓW 351
ROZDZIAŁ VIII – ZASADY STOSOWANIA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW
MAŁEJ ARCHITEKTURY NA PLACACH ZABAW DLA DZIECI 355
1 Wiadomości wstępne356
2 Nawierzchnie na placach zabaw356
3 Urządzenia zabawowe358
4 Projekt piaskownicy363
ROZDZIAŁ IX – KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI
ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 367
BIBLIOGRAFIA 375

Parametry

 • ISBN: 

  9788389184955

 • Tytuł: 

  Architektura krajobrazu Część 9 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej

 • Autor: 

  Edyta Gadomska, K.rzysztof Gadomski

 • Rok wydania: 

  2019

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  376

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka