Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kaszubkiewicz Jarosław, Dębowski Maciej, Dębowski Marcin, Jezierski Paweł, Kawałko Dorota, Tasz Wand
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 9788377170618
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 126 str., oprawa miękka

Merytoryczny zakres opracowania obejmuje cztery główne części. Pierwsza poświęcona jest charakterystyce obszaru Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. W drugiej scharakteryzowano czynniki degradujące środowisko glebowe na badanym obszarze. W części trzeciej dokonano charakterystyki gleb i ich wybranych właściwości, a w czwartej omówiono i oceniono zawartość metali ciężkich w glebach oraz odniesiono stwierdzone w badaniach zawartości do standardów jakości gleb.

Treść opracowania ukierunkowana jest na wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji administracyjnych i agrotechnicznych, których skutkiem powinna być ochrona gleb i racjonalizacja ich wykorzystania.

1. WSTĘP 2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBSZARU n2.1. Fizjografia i budowa geologiczna 2.2. Klimat 2.3. Stosunki wodne 3. CZYNNIKI DEGRADUJÄ„CE ŚRODOWISKO GLEBOWE 3.1. Naturalne formy degradacji 3.1.1. Erozja wodna 3.1.2. Powierzchniowe ruchy masowe 3.1.3. Erozja wietrzna 3.2. Antropogeniczne formy degradacji 4. CHARAKTERYSTYKA GLEB I ICH UŻYTKOWANIE 4.1. Typy i podtypy gleb 4.2. Klasyfikacja gleb 4.2.1. Bonitacja gruntów ornych 4.2.2. Bonitacja trwałych użytków zielonych 4.3. Kompleksy przydatności rolniczej gleb 4.3.1. Kompleksy glebowo-rolnicze gruntów ornych 4.3.2. Kompleksy trwałych użytków zielonych 4.4. Struktura użytkowania 4.5. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania 4.6. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej omawianych powiatów 5. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BADANYCH GLEB 5.1. Melodyka badań laboratoryjnych 5.2. Skład granulometryczny 5.3. Stan zakwaszenia gleb 5.4. Zawartość makroskładmków {fosfor, potas, magnez) n5.4.1. Zawartość przyswajalnego fosforu 5.4.2. Zawartość przyswajalnego potasu 5.4.3. Zawartość przyswajalnego magnezu 6. ZAWARTOŚÄ† METALI CIĘŻKICH W GLEBACH 11 POWIATÓW SUDETÓW I PRZEDGÓRZA SUDECKIEGO 6.1. Cynk (Zn) 6.2. Miedź (Cu) 6.3. Ołów (Pb) 6.4. Kadm (Cd) 6.5. Nikiel (Ni) 6.6. Chrom (Cr) 6.7. Arsen (As) 6.8. Rtęć (Hg) 6.9. Sumaryczna ocena zawartości metali cię/kich w glebach SiPS. 6. PODSUMOWANIE 8. LITERATURA 9. SPIS MAP

Książka

  • Autor: 

    Kaszubkiewicz Jarosław, Dębowski Maciej, Dębowski Marcin, Jezierski Paweł, Kawałko Dorota, Tasz Wanda

  • ISBN: 

    978-83-7717-061-8

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...