Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: L. Mościcki,M. Mitrus,A. Wójtowicz,
Waga produktu: 0.650 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2007, wydanie 1, format 150 x 230, objętość 222 str., oprawa twarda

Ekstruzja zdobywa coraz większą popularność w światowym przetwór­stwie rolno-spożywczym, zwłaszcza wśród producentów żywności i pasz. W tym podręczniku pragniemy przybliżyć Czytelnikom tajniki tej stosunko­wo nowej dziedziny produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych, to jest procesów technologicznych związanych z produkcją różnorodnych ekstrudatów oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do ich wy­twarzania. Przedstawiamy też Państwu uwagi i zalecenia o charakterze czy­sto eksploatacyjnym. Lektura książki pozwoli, naszym zdaniem, nie tylko na poznanie zawiłości inżynieryjno-technologicznych produkcji wyrobów eks-trudowanych, ale także ułatwi producentom podjęcie decyzji o ewentualnym wdrożeniu tej techniki w swoich zakładach przetwórczych.

Główny autor podręcznika, prof. dr hab. Leszek Mościcki, jest jednym z czołowych propagatorów i pionierów wprowadzania techniki ekstruzji w Polsce. Prof. Leszek Mościcki jest kierownikiem Katedry Inżynierii Pro­cesowej Akademii Rolniczej w Lublinie, która należy do najlepiej wyposa­żonych w Polsce placówek naukowych zajmujących się badaniami z zakre­su baro-termicznej obróbki surowców roślinnych na cele spożywcze i paszo­we. Tekst tej publikacji prof. Leszek Mościcki opracował przy pomocy swo­ich najbliższych współpracowników: dr. Marcina Mitrusa i dr inż. Agniesz­ki Wójtowicz, których wkład merytoryczny zagwarantował utrzymanie wy­sokiego poziomu przekazywanej wiedzy.

Podręcznik przeznaczony jest dla pracowników naukowych, studentów, kadry inżynieryjno-technicznej oraz technologów studiujących lub zajmu­jących się w swej pracy zawodowej zagadnieniami z zakresu inżynierii rol­niczej, technologii żywności, inżynierii procesowej oraz dyscyplin pokrew­nych. Jesteśmy przekonani, że podręcznik spotka się także z zainteresowa­niem producentów żywności i pasz oraz reprezentantów różnych gałęzi prze­mysłu przetwórczego, korzystających z komponentów i półproduktów sekto­ra rolno-spożywczego.

1. Ekstruzjai ekstrudery 2. Inżynieryjne aspekty procesu ekstruzji surowców roślinnych 3. Surowce stosowane w produkcji wyrobów 4. Produkcja zbożowej galanterii śniadaniowej 5. Produkcja ekstrudowanych snackow 6. Produkcja chleba chrupkiego, panierek, kaszek gotowych do spożycia 7. Zastosowanie ekstruzji w produkcji makaronów Błyskawicznych 8. Produkcja roślinnych koncentratów i teksturatów Białkowych 9. Technika ekstruzji w cukiernictwie 5 10. Produkcja karmy dla zwierząt domowych i ryb 11. Technika ekspandowania pasz 12. Ekstruzja w utylizacji 13. Automatyzacja procesów 14. Skrobia termoplastyczna (tps) 15. Wykaz producentów ekstruderow i ekspanderów

Książka

  • Autor: 

    L. Mościcki,M. Mitrus,A. Wójtowicz

  • ISBN: 

    978-83-09-01027-2

Inne produkty z tej serii: