Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Czesław Kos,Joanna Szwacka-Salmonowicz,
Waga produktu: 0.300 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2007, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 180 str., oprawa miękka

Problematyka marketingu artykułów żywnościowych przez dłuższy okres pozostawała w Polsce na uboczu zainteresowań badawczych i wydawniczych. W warunkach bowiem stałych niedoborów nawet produkty złej jakości mogły być z łatwością sprzedane bez wykorzystywania narzędzi marketingowych. Dotyczyło to również rynku żywnościowego.

Marketing stał się natomiast nieodzowny z chwilą wprowadzenia zmian systemowych zmierzających do zastąpienia gospodarki centralnie planowanej gospodarką rynkową. Rozumiał to doskonale prof. dr hab. Czesław Kos, wybitny znawca gospodarki żywnościowej, a zwłaszcza rynku produktów po­chodzenia rolnego. Wspólnie z dr Joanną Szwacką-Salmonowicz, pracującą z Nim w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a także na Wydziale Zarządzania UW, rozpoczął pracę nad przygotowaniem tej książki.

Część pierwsza Funkcjonowanie rynku produktów Ŝywnościowych (Cz. Kos) 1.Wprowadzenie 1.1. Pojecie marketingu i marketingu Ŝywnościowego 1.2. UŜyteczności i funkcje marketingowe 1.3. Instrumenty marketingowe 2. ZaleŜności miedzy ceną, popytem i podaŜą 2.1. Rola cen w gospodarce konkurencyjnej 2.2. Relacje cen a decyzje rynkowe 2.3. Analiza popytu i podaŜy 2.3.1. Znaczenie popytu 2.3.2. Znaczenie podaŜy 2.3.3. Cena równowagi 2.3.4. Elastyczność popytu i podaŜy 3. Konkurencja 3.1. Istota i formy konkurencji 3.1.1. Konkurencja doskonała 3.1.2. Konkurencja oligopolistyczna 3.1.3. Konkurencja monopolistyczna 3.1.4. Monopole 3.2. Konkurencja na rynkach Ŝywnościowych 4. Interwencjonizm na rynku produktów rolnych i Ŝywnościowych (J. Szwacka-Salmonowicz) 4.1. Wprowadzenie 4.2. Wspólna Polityka Rolna r 4.3. Interwencjonizm w rolnictwie polskim w latach 1990—1994 5.System marketingu Ŝywnościowego 5.1. Rolnictwo 5.1.1. Producenci rolni 5.1.2. Charakterystyka produkcji rolniczej 5.1.3. Cechy rynku produktów rolnych 5.1.4. Rolnictwo w systemie marketingu w USA 5.2. Przemysł spoŜywczy 5.2.1. Przekształcenia w przemyśle spoŜywczym 5.2.2. Przemysł spoŜywczy w USA 5.2.3. Przemysł spoŜywczy we Wspólnocie Europejskiej 5.2.4. Dylematy przemysłu spoŜywczego 5.3. Hurtowy i detaliczny handel Ŝywnością 5.3.1. Rodzaje pośredników i funkcje handlu hurtowego 5.3.2. Rola rynków zorganizowanych 5.3.3. Detaliczny handel Ŝywnością Część druga Marketing w przedsiębiorstwie agrobiznesowym (J. Szwacka-Salmonowicz) 6. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie agrobiznesowym 6.1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw agrobiznesowych 6.2. Zarządzanie strategiczne a marketing 6.3. Etapy procesu zarządzania strategicznego 6.4. Proces zarządzania marketingowego 6.4.1. Analiza sytuacji wyjściowej przedsiębiorstwa 6.4.2. Wybór rynku docelowego 6.4.3. Opracowanie strategii marketingowej 6.4.4. Opracowanie planu marketingowego 6.4.5. WdroŜenie i kontrola planu marketingowego 7. Badania marketingowe 7.1. Pojęcie i rodzaje informacji marketingowej 7.2. Etapy procesu badawczego 7.3. Metody doboru próby do badań 7.4. Metody badań marketingowych 7.4.1. Wywiad 7.4.2. Badania ankietowe 7.4.3. Panele 7.4.4. Badania motywacyjne 7.4.5. Eksperyment rynkowy 7.4.6. Obserwacje 7.4.7. Badania sensoryczne 8. Potrzeby Ŝywnościowe i proces segmentacji rynku 8.1. Klasyfikacja potrzeb konsumpcyjnych 8.2. Miejsce potrzeb Ŝywnościowych w hierarchii potrzeb 8.3. Czynniki kształtujące potrzeby Ŝywnościowe 8.4. Istota i kryteria segmentacji rynku 9. Produkt Ŝywnościowy na rynku 9.1. Pojęcie produktu 9.2. Nowy produkt Ŝywnościowy 9.3. Kształtowanie struktury asortymentowej 9.4. Zasady planowania nowego produktu Ŝywnościowego 9.5. Cykl Ŝycia produktu na rynku 9.6. Marka 9.7. Opakowanie 10. Strategie cenowe przedsiębiorstw agrobiznesowych 10.1. Cena jako element mieszanki marketingowej 10.2. Strategie cenowe przedsiębiorstw 10.2.1. Strategie cenowe oparte na popycie 10.2.2. Strategie cenowe oparte na kosztach 10.2.3. Strategia cen zorientowana na konkurencję 10.3. Cena a cykl Ŝycia produktu 10.4. Kształtowanie cen w poszczególnych ogniwach systemu marketingu Ŝywnościowego 11. Dystrybucja 11.1. Istota systemu dystrybucji 11.2. Pojecie i rodzaje kanałów dystrybucji 11.3. Wybór kanału dystrybucji 11.4. System fizycznej dystrybucji 12. Promocja 12.1. Istota promocji 12.2. Opracowanie programu promocyjnego 12.3. Reklama 12.3.1. Fazy reklamy 12.3.2. Skuteczny przekaz reklamowy 12.3.3. Kryteria doboru środków reklamowych 12.4. Promocja uzupełniająca (dodatkowa) 12.4.1. Wykorzystanie promocji uzupełniającej na rynku konsumentów 12.4.2. Wykorzystanie promocji uzupełniającej w odniesieniu do hurtowników i detalistów 12.5. Public relations 12.6. Sponsoring 12.7. SprzedaŜ osobista 12.7.1. Typy sprzedaŜy osobistej 12.7.2. Proces sprzedaŜy osobistej 12.8. Rola merchandisingu w przedsiębiorstwie agrobiznesowym Bibliografia.

Książka

  • Autor: 

    Czesław Kos,Joanna Szwacka-Salmonowicz

  • ISBN: 

    83-09-01684-0

Inne produkty z tej serii: