Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Witold Podkówka
Waga produktu: 0.450 kg
EAN: 9788309010890
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 260 str., oprawa twarda

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne wiadomości z zakresu przemian biochemicznych, zachodzących w procesie fermentacji, opisuje także czynniki wpływające na intensywność tych przemian. Przedstawiono tu właściwości fizykochemiczne biogazu i metody poprawiające jego przydatność jako paliwa. Omówiono także surowce do produkcji biogazu, zasady ich magazynowania i przygotowania do fermentacji. Przedstawiono sposoby szacowania wartości biogazowej surowców na podstawie ich składu chemicznego oraz zasady wykorzystania substancji pofermentacyjnej. Mniej wnikliwie przedstawiono problematykę związaną z budową i wyposażeniem biogazowni rolniczej, wychodząc z założenia, że projektant i wykonawca biogazowni rolniczej dysponuje aktualnymi danymi w zakresie omawianych zagadnień.

Przed przystąpieniem do budowy biogazowni rolniczej, należy dokładnie rozeznać możliwości zapewnienia wystarczającej ilości surowca. Należy pamiętać, że odchody zwierzęce i produkty uboczne stanowią tylko część wsadu. Najczęściej jako dodatek wykorzystuje się surowce, które są źródłem paszy dla zwierząt lub przeznaczone są do wytworzenia żywności dla człowieka. Zagadnienia te zostały tu szczegółowo omówione, by uniknąć nasilenia się konfliktu biogaz kontra pasza/żywność.
Opracowanie to jest przeznaczone dla osób zainteresowanych produkcją biogazu rolniczego. Zapewne będzie ono także przydatne jako podręcznik dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych oraz dla osób zajmujących się profesjonalnie ochroną środowiska. Jest to również lektura dla tych, którzy podejmują decyzje gospodarcze, bowiem żywność i energia składają się na jakość życia.

1. Zagadnienia ogólne 2. Oddziaływanie agrobiogazowni na środowisko 3. Znaczenie energii w rozwoju cywilizacji 4. Prognoza zapotrzebowania na biopaliwa ciekłe i energię elektryczne w Polsce 5. „Bio” nie zawsze równa się ,,eko” 6. Mleko czy biogaz 7. Biomasa 8. Przemiany biochemiczne w procesie powstawania biogazu rolniczego 9. Biogaz jako paliwo 10. Oczyszczanie biogazu 11. Wybuchowość i wykorzystanie biogazu 12. Substancja pofermentacyjna 13. Szacowanie wartości ,,biogazowej’’ surowców 14. Metoda oznaczania zawartości suchej masy w surowcach 15. Surowce do produkcji biogazu rolniczego 16. Zasady magazynowania surowców roślinnych 17. Koszt transportu surowców 18. Lokalizacja i wielkość biogazowni rolniczej 19. Skala produkcji biogazu a zapotrzebowanie na substraty 20. Sk³ad wsadu – kofermentu a ilość uzyskiwanego biogazu i jego jakość 21. Biogaz z włókna roś linnego – lignocelulozy 22. Technologia produkcji biogazu rolniczego 23. Uwarunkowania formalno-prawne przy projektowaniu budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej

Książka

  • ISBN: 

    978-83-09-01089-0

  • Redaktor: 

    Witold Podkówka

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 13.07.