Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Adam Bogda,Cezary Kabała,Anna Karczewska,Katarzyna Szopka,
Waga produktu: 0.750 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788377170267
Wysyłka od: 9.90 PLN

Wrocław 2010, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 460 str., oprawa miękka
Podręcznik Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój jest pierwszą na rynku publikacją, w której w sposób jasny i oryginalny, a do tego kompleksowy podjęto temat eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych w kontekście wymogów zrównoważonego rozwoju.
Autorzy wykonali niełatwe zadanie - stworzyli podręcznik, w którym połączyli ze sobą trudne zagadnienia z różnych dyscyplin: geologii, hydrologii, chemii, gleboznawstwa i wielu innych. W sposób całościowy omówili zagadnienia zrównoważonego rozwoju - począwszy od genezy zasobów przyrody, poprzez ich rozmieszczenie, metody eksploatacji, po kierunki wykorzystania i zagrożenia związane z nierozsądną gospodarką człowieka. Całość pokazana jest na tle zasad trwałego i zr& oacute;wnoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, jego ram prawnych oraz możliwych praktycznych rozwiązań zgodnych z tym sposobem gospodarowania zasobami naturalnymi.
Jest to publikacja przeznaczona przede wszystkim dla studentów ochrony środowiska, geografii, biologii czy gospodarki przestrzennej, ale może okazać się nieocenionym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych środowiskiem i jego ochroną, ideami zrównoważonego rozwoju oraz zasobami naturalnymi Ziemi.

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych 1.1. Rozwój cywilizacji człowieka a korzystanie z /asobów Ziemi 1.2. Czy zasoby naturalne Ziemi mogą ulec wyczerpaniu? 1.2.1. Koncepcja bezgranicznie optymistyczna: zasoby naturalne są nieskończone i nieograniczone 1.2.2. Wariant pesymistyczny: zasoby naturalne są skończone, a więc ulegną wyczerpaniu (statyczna teoria zasobów naturalnych) 1.2.3. Wariant optymistyczny: zasoby naturalne są nieskończone, lecz ograniczone (teoria dynamiczno-rimkcjonalna) 1.3. Definicja zasobów naturalnych 1.4. Podział zasobów naturalnych Literatura 2. Nicwyczerpywalne zasoby środowiska przyrodniczego 2.1. Zasoby niezmienialnc mimo użytkowania 2.1.1. Energia Słońca 2.1.2. Bnergia wiatru 2.1.3. Energia wnętrza Ziemi (energia geotermalna) 2.1.4. Energia wód morskich 2.1.5. Synteza jądrowa 2.2. Zasoby ulegające przekształceniu wskutek użytkowania 2.2.1. Powietrze atmosferyczne 2.2.2. Wody morskie i oceaniczne Literatura 3. Odnawialne zasoby środowiska przyrodniczego 3.1. Zasoby potencjalnie w pełni odnawialne 3.1.1. Wody powierzchniowe i podziemne 3.1.2. Zasoby biotyczne (świat roślin i zwierząt) 3.2. Zasoby częściowo odnawialne 3.2.1. Gleby 3.2.2. Krajobraz naturalny i kulturowy Literatura 4. Geneza, formy występowania i eksploatacja złóż zasobów nieodnawialnych 4.1. Rozproszenie i nagromadzenia pierwiastków w litosferze 4.2. Powstawanie i budowa złóż kopalin 4.2.1. Procesy ztożotwórcze i genetyczna klasyfikacja złóż 4.2.2. Forma i budowa złóż 4.3. Klasyfikacja zasobów kopalin 4.3.1. Klasyfikacja zasobów kopalin pod względem stopnia rozpoznania złóż 4.3.2. Klasyfikacja zasobów kopalin pod względem opłacalności eksploatacji 4.3.3. Międzynarodowe klasyfikacje /asobów kopalin 4.4. Metody eksploatacji złóż kopalin i wpływ eksploatacji na środowisko 4.4.1. Górnictwo odkrywkowe 4.4.2. Górnictwo podziemne 4.4.3. Eksploatacja metodami otworowymi Literatura 5. Surowce energetyczne 5.1. Torf 5.1.1. Kierunki i hisioria wykorzystania 5.1.2. Powstawanie torfowisk i charakterystyka torfów 5.1.3. Rozmieszczenie torfowisk i zasoby torfów 5.2. Węgiel brunatny i kamienny 5.2.1. Historia i kierunki wykorzystania 5.2.2. Powstawanie i charakterystyka węgli 5.2.3. Petrograficzne i gospodarcze klasyfikacje węgli 5.2.4. Charakterystyka, rozmieszczenie i zasoby złóż węgla na świecie 5.2.5. Zasoby i złoża węgla w Polsce 5.3. Ropa naftowa 5.3.1. Historia i kierunki wykorzystania 5.3.2. Charakterystyka chemiczna i techniczna ropy naftowej 5.3.3. Powstawanie ropy naftowej i gazu ziemnego 5.3.4. Charakterystyka, rozmieszczenie i zasoby złóż ropy naftowej na świecie 5.3.5. Zasoby i złoża ropy naftowej w Polsce 5.4. Gaz ziemny 5.4.1. Historia i kierunki wykorzystania 5.4.2. Charakterystyka chemiczna i techniczna gazu ziemnego 5.4.3. Powstawanie złóż gazu ziemnego 5.4.4. Rozmieszczenie i zasoby złóż gazu ziemnego na świecie 5.4.5. Zasoby i złoża gazu ziemnego w Polsce 5.4.6. Gaz łupkowy 5.4.7. Metan pokładów węgla 5.4.8. Uran Literatura 6. Zasoby i eksploatacja rud metali 6.1. Rudy żelaza 6.1.1. Znaczenie i zastosowanie żelaza 6.1.2. Minerały i budowa złóż żelaza 6.1.3. Wydobycie i przeróbka rud żelaza w Polsce i na świecie 6.1.4. Elementy metalurgii żelaza i stali 6.1.5. Produkcja żelaza oraz stali na świecie i w Polsce 6.1.6. Problemy środowiskowe towarzyszące eksploatacji i przetwarzaniu rud żela/,a 6.1.7. Perspektywy na przyszłość 6.2. Minerały i rudy miedzi 6.2.1. Znaczenie i zastosowanie miedzi 6.2.2. Minerały i budowa złóż miedzi 6.2.3. Produkcja miedzi na świecie 6.2.4. Zasoby i eksploatacja rud miedzi w Polsce 6.2.5. Przetwarzanie rud miedzi 6.2.6. Oddziaływanie górnictwa i przetwórstwa miedzi na środowisko 6.3. Minerały i rudy cynku oraz ołowiu 6.3.1. Znaczenie i zastosowanie cynku oraz ołowiu 6.3.2. Minerały oraz budowa złóż cynku i ołowiu 6.3.3. Polskie złoża cynku i ołowiu 6.3.4. Wpływ górnictwa cynku i ołowiu na środowisko. Tereny pogalmanowe 6.4. Minerały i rudy niklu 6.4.1. Znaczenie i zastosowanie niklu 6.4.2. Minerały i budowa złóż niklu 6.4.3. Zasoby i eksploatacja niklu w Polsce 6.5. Minerały i rudy chromu 6.5.1. Znaczenie i zastosowanie chromu 6.5.2. Minerały i budowa złóż chromu 6.5.3. Eksploatacja rud chromu na świecie 6.5.4. Występowanie rud chromu w Polsce 6.6. Minerały i rudy ważniejszych metali pospolitych: glinu i manganu 6.6.1. Mangan 6.6.2. Glin 6.7. Minerały i rudy innych ważniejszych metali rzadkich: kobaltu, cyny oraz arsenu 6.7.1. Kobalt 6.7.2. Cyna 6.7.3. Arsen 6.7.4. Rtęć 6.8. Metale specjalne 6.8.1. Metale szlachetne 6.8.2. Metale rzadkie 6.8.3. Lantanowce i ren Literatura 7. Surowce chemiczne 7.1. Siarka 7.1.1. Złoża siarki elementarnej 7.1.2. Występowanie i eksploatacja siarki rodzimej w Polsee 7.1.3. Odd/iaływame eksploatacji siarki na środowisko 7.1.4. Produkcja siarki na świecie 7.2. Sól kamienna 7.2.1. Zło/a soli kamiennej 7.2.2. Eksploatacja soli kamiennej 7.3. Sole potasowe i potasowo-magnezowe 7.4. Saletry 7.5. Złoża apatytów i fosforytów Literatura 8. Zasoby i eksploatacja surowców skalnych 8.1. Surowce skalne zwięzłe 8.1.1. Kamienie łamane i bloczne (dawniej drogowe i budowlane) 8.1.2. Łupki metamorficzne 8.1.3. Wapienie i margle przeznaczone dla przemysłu cementowego i wapienniczego 8.1.4. Dolomity 8.1.5. (iipsy i anhydryty 8.1.6. Kreda 8.2. Surowce ilaste 8.2.1. Surowce iiaste ceramiki budowlanej 8.2.2. Gliny ceramiczne 8.2.3. Gliny ogniotrwałe 8.2.4. Surowce kaolinowe 8.3. Surowce skalne okruchowe 8.3.1. Naturalne kruszywapiaszczysto-żwirowe, 8.3.2. Piaski formierskie 8.3.3. Piaski szklarskie 8.3.4. Piaski podsadzkowe Literatura 9. Eksploatacja i ochrona zasobów naturalnych w warunkach zrównoważonego rozwoj 9.1. Istota i aspekty prawne polityki zrównoważonego rozwoju 9.2. Ochrona kopalin i zasobów wodnych 9.3. Racjonalna gospodarka odpadami i recykling surowców 9.4. Alternatywne źródła energii 9.5. Zrównoważony rozwój a rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 9.6. Ochrona krajobrazu, siedlisk przyrodniczych i organizmów żywych Literatura

Książka

  • Autor: 

    Adam Bogda,Cezary Kabała,Anna Karczewska,Katarzyna Szopka

  • ISBN: 

    978-83-7717-026-7

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...