Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Lech Smoczyński, Regina Wardzyńska,
Waga produktu: 0.500 kg
EAN: 9788372998088
Wysyłka od: 9.90 PLN

Olsztyn 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 261 str., oprawa miękka

    Chemia ogólna zawiera zwykle elementy chemii nieorganicznej, fizycznej i analitycznej. Niezbyt duże zróżnicowanie obszarów kształcenia umożliwia wyodrębnienie podstawowych treści przedmiotu chemia ogólna dla wielu kierunków przyrodniczych i technicznych. Autorzy zaadresowali podręcznik do studentów następujących wydziałów (w kolejności alfabetycznej) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk Medycznych, Nauk o Środowisku, Nauk Technicznych, Nauki o Żywności. Opracowanie może okazać się przydatne także dla uczniów szkół średnich, kandydatów przygotowujących się do egzaminu wstępnego na wyższą uczelnię oraz nauczycieli chemii szkół średnich.

Wybór treści podręcznika jest rezultatem wieloletnich doświadczeń autorów oraz systematycznie zbieranych, selekcjonowanych i analizowanych obserwacji poziomu oraz osiągnięć studentów kierunków przyrodniczych i technicznych. Nie bez znaczenia jest również, że obszerna i dynamicznie zmieniająca się dziedzina nauki, jaką jest chemia, wymaga ciągle nowych opracowań, uwzględniających zarówno najnowsze osiągnięcia, jak i określone wymogi formalne.

Przedmowa ............................................................ 7 L TEORETYCZNE PODSTAWY CHEMII OGÓLNEJ 1. Podstawowe pojęcia................................................... 11 1.1. Definicje, podstawowe prawa chemiczne, prawa gazowe.............. 11 1.2. Nomenklatura i wzory związków chemicznych...................... 15 1.3. Zadania i przykłady obliczeń......... ............................. 22 2. Budowa atomu....................................................... 27 2.1. Jądro atomowe.................................................. 27 2.2. Budowa pozajądrowa atomu, elektrony............................. 29 2.3. Struktura elektronowa atomu, liczby kwantowe..................... 29 2.4. Konfiguracja elektronowa atomu, pierwiastki....................... 33 2.5. Wiązania chemiczne.............................................. 35 2.6. Zadania i przykłady obliczeń...................................... 42 3. Związki nieorganiczne i reakcje chemiczne.............................. 46 3.1. Prawo działania mas, reguła przekory Le Chateliera-Brauna......... 46 3.2. Typy reakcji chemicznych......................................... 50 3.3. Dysocjacja elektrolityczna, stała i stopień dysocjacji.................. 53 3.4. Protonowa i elektronowa teoria kwasów i zasad..................... 58 3.5. Hydroliza soli.................................................... 61 3.6. Reakcje utleniania i redukcji...................................... 66 3.7. Amfoteryczność pierwiastków i ich związków........................ 75 3.8. Teoria Wernera, związki kompleksowe............................. 77 3.9. Zadania i przykłady obliczeń...................................... 84 4. Roztwory............................................................ 95 4.1. Sposoby wyrażania stężeń roztworów.............................. 95 4.2. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności.......................... 99 4.3. Iloczyn jonowy wody, pH roztworów............................... 105 4.4. Roztwory buforowe............................................... 112 4.5. Zadania i przykłady obliczeń...................................... 119 5. Analiza jakościowa...... ............................................. 128 5.1. Metody analizy jakościowej........................................ 128 5.2. Analiza jakościowa kationów...................................... 129 5.3. Analiza jakościowa anionów....................................... 152 6. Analiza ilościowa..................................................... 165 6.1. Metody ilościowej analizy chemicznej............................... 165 6.2. Podstawy teoretyczne objętościowej analizy ilościowej................ 167 6.3. Alkacymetria .................................................... 169 6.4. Twardość wody. Kompleksometria................................. 179 6.5. Redoksometria................................................... 186 6.6. Argentometria................................................... 195 6.7. Zadania i przykłady obliczeń...................................... 201 U. CZʌĆ EKSPERYMENTALNA 7. Zasady pracy w laboratorium......................................... 213 7.1. Regulamin pracowni chemicznej.................................. 213 7.2. Technika pracy laboratoryjnej.................................... 215 8. Wybrane reakcje zachodzące w roztworach wodnych.................... 223 8.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................. 223 8.2. Wykonanie ćwiczenia............................................ 223 9. Analiza jakościowa wybranych kationów............................... 226 9.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................. 226 9.2. Wykonanie ćwiczenia............................................ 226 10. Analiza jakościowa wybranych anionów................................ 230 10.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................ 230 10.2. Wykonanie ćwiczenia........................................... 230 11. Sporzą dzanie roztworów o określonym stężeniu i pH oraz roztwory buforowe 234 11.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................ 234 11.2. Wykonanie ćwiczenia........................................... 235 11.2.1. Sporządzanie oraz pomiar pH roztworów mocnych i słabych elektrolitów ............................................. 235 11.2.2. Sporządzanie roztworów buforowych, pomiar i obliczanie pH 236 12. Acydymetryczne oznaczenia NaOH i Na2C03 w roztworach.............. 238 12.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................ 238 12.2. Wykonanie ćwiczenia........................................... 238 12.2.1. Przygotowanie roztworów mianowanych stosowanych w acydy-metrii................................................... 238 12.2.2. Oznaczenia acydymetryczne............................... 240 13. Alkalimetryczne oznaczenia H2SO4 i CH3COOH w roztworach............ 242 13.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................ 242 13.2. Wykonanie ćwiczenia........................................... 242 13.2.1. Przygotowanie roztworów mianowanych stosowanych w alkali-metrii................................................... 242 13.2.2. Oznaczenia alkalimetryczne............................... 244 14. Kompleksometryczne oznaczanie jonów Ca2* i Mg2+ w roztworze. Oznaczanie twardości wody.................................................. 246 14.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................ 246 14.2. Wykonanie ćwiczenia........................................... 246 14.2.1. Przygotowanie roztworów mianowanych używanych w komplek-sometrii................................................. 246 14.2.2. Wybrane oznaczenia w analizie kompleksometrycznej........ 246 15. Manganometryczne oznaczenie jonów Fe2+ i H2O2 w roztworach.......... 249 15.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................ 249 15.2. Wykonanie ćwiczenia........................................... 249 15.2.1. Przygotowanie odczynników używanych w manganometrii .... 249 15.2.2. Wybrane oznaczenie w manganometrii..................... 251 16. Jodometryczne oznaczenie jonów Cu2+ w roztworze..................... 253 16.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................ 253 16.2. Wykonanie ćwiczenia........................................... 253 16.2.1. Przygotowanie odczynników używanych w jodometrii........ 253 16.2.2. Wybrane oznaczenie w jodometrii.......................... 255 17. Argentometryczne oznaczenie jonów Cl"" i Br~ w roztworach.............. 257 17.1. Cel ćwiczenia, sprzęt i odczynniki................................ 257 17.2. Wykonanie ćwiczenia........................................... 257 17.2.1. Przygotowanie odczynników używanych w argentometrii..... 257 17.2.2 Przykłady oznaczeń argentometrycznych.................... 259 Literatura 262

Książka

  • Autor: 

    Lech Smoczyński, Regina Wardzyńska

  • ISBN: 

    978-83-7299-808-8

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...