Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ewa Więckowska-Bryłka
Waga produktu: 0.7 kg
EAN: 9788375837322
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczelni rolniczych, którzy mają w programie nauczania chemię fizyczną i analizę instrumentalną.

Rozwój inżynierii materiałowej, a ostatnio również biotechnologii i bioinżynierii wymaga, aby studenci uczelni rolniczych dokładnie zapoznali się z aktualnymi teoriami opisu rzeczywistości, w tym w szczególności z termo- statyką (tzn. z podstawowymi zagadnieniami termochemii i równowagi chemicznej), strukturą materii (w tym ze szczególnym uwzględnieniem właściwości faz i problemów równowagi fazowej), kinetyką chemiczną, elektrochemią i spektroskopią.
Proponowane w książce ćwiczenia laboratoryjne dotyczą:
•     metod wyznaczania stałych fizykochemicznych: ciepła rozpuszczania, masy
molowej, współczynnika lepkości, współczynnika podziału w układzie ciecz-
-ciecz, stałych izotermy adsorpcji, stałych szybkości reakcji, stałych dysocjacji;
•     metod analizy instrumentalnej:
-     stechiometrycznych, tzn. wymagających przeprowadzenia reakcji chemicznych: miareczkowanie potencjometryczne (kwas-zasada i utleniacz- -reduktor), miareczkowanie konduktometryczne, elektrolityczne osadzanie powłoki metalicznej,
-     niestechiometrycznych, tzn. takich, które wymagają stosowania wzorca: spektrofotometria w zakresie widzialnym, nefelometria, refraktometria, wiskozymetria.

Ćwiczenia laboratoryjne zostały pogrupowane tematycznie, a ich opisy stanowią integralną część każdego z 10 rozdziałów książki. Zawierają oprócz szczegółowego opisu wykonania eksperymentu również opis sposobu opracowania wyników i ich prezentacji, przykładowo rozwiązane zadania rachunkowe, zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami oraz pytania teoretyczne. Taki sposób przedstawienia podstawowych problemów eksperymentalnej chemii fizycznej stanowić powinien - według założeń autorów - niezbędną pomoc dla studiujących.

Studentów mających trudności z przeliczaniem jednostek wielkości fizyko-chemicznych i graficznym obrazowaniem wyników pomiarów w postaci wykresów zachęcamy do korzystania z rozdziału 11. W rozdziale tym podano wiele przykładów ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z obliczeniami wartości podstawowych wielkości fizykochemicznych, jak również przedstawiono podstawowe zasady sporządzania wykresów i ich interpretacji.

Spis treści:

Przedmowa
1. Termodinamika chemiczna
2. Płyny
3. Przemiany fazowe i równowagi fazowe
4. Adysorpcja
5. Układy koloidowe
6. Kinetyka chemiczna
7. Przewodnictwo roztworów elektrolitów
8. Ogniwa galwaniczne
9. Elkektroliza
10. Metody spektroskopowe
11. Aneks

Parametry

 • ISBN: 

  9788375837322

 • Tytuł: 

  Eksperymentalna chemia fizyczna

 • Redaktor: 

  Ewa Więckowska-Bryłka

 • Rok wydania: 

  2017

 • Numer wydania: 

  4

 • Liczba stron: 

  448

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...