Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Więckowska-Bryłka Ewa
Waga produktu: 0.500 kg
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: SGGW

Warszawa 2007, wydanie 3, format 170 x 240, objętość 416 str., oprawa miękka

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczelni rolniczych, którzy mają w programie nauczania chemię fizyczną i analizę instrumentalną.

Rozwój inżynierii materiałowej, a ostatnio również biotechnologii i bioinżynierii wymaga, aby studenci uczelni rolniczych dokładnie zapoznali się z aktualnymi teoriami opisu rzeczywistości, w tym w szczególności z termo- statyką (tzn. z podstawowymi zagadnieniami termochemii i równowagi chemicznej), strukturą materii (w tym ze szczególnym uwzględnieniem właściwości faz i problemów równowagi fazowej), kinetyką chemiczną, elektrochemią i spektroskopią.
Proponowane w książce ćwiczenia laboratoryjne dotyczą:
•     metod wyznaczania stałych fizykochemicznych: ciepła rozpuszczania, masy
molowej, współczynnika lepkości, współczynnika podziału w układzie ciecz-
-ciecz, stałych izotermy adsorpcji, stałych szybkości reakcji, stałych dysocjacji;
•     metod analizy instrumentalnej:
-     stechiometrycznych, tzn. wymagających przeprowadzenia reakcji chemicznych: miareczkowanie potencjometryczne (kwas-zasada i utleniacz- -reduktor), miareczkowanie konduktometryczne, elektrolityczne osadzanie powłoki metalicznej,
-     niestechiometrycznych, tzn. takich, które wymagają stosowania wzorca: spektrofotometria w zakresie widzialnym, nefelometria, refraktometria, wiskozymetria.

Ćwiczenia laboratoryjne zostały pogrupowane tematycznie, a ich opisy stanowią integralną część każdego z 10 rozdziałów książki. Zawierają oprócz szczegółowego opisu wykonania eksperymentu również opis sposobu opracowania wyników i ich prezentacji, przykładowo rozwiązane zadania rachunkowe, zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami oraz pytania teoretyczne. Taki sposób przedstawienia podstawowych problemów eksperymentalnej chemii fizycznej stanowić powinien - według założeń autorów - niezbędną pomoc dla studiujących.

Studentów mających trudności z przeliczaniem jednostek wielkości fizyko-chemicznych i graficznym obrazowaniem wyników pomiarów w postaci wykresów zachęcamy do korzystania z rozdziału 11. W rozdziale tym podano wiele przykładów ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z obliczeniami wartości podstawowych wielkości fizykochemicznych, jak również przedstawiono podstawowe zasady sporządzania wykresów i ich interpretacji.

1. Przedmowa 2. Termodinamika chemiczna 3. Płyny 4. Przemiany fazowe i równowagi fazowe 5. Adysorpcja 6. Układy koloidowe 7. Kinetyka chemiczna 8. Przewodnictwo roztworów elektrolitów 9. Ogniwa galwaniczne 10. Elkektroliza 11. Metody spektroskopowe 12. Dodatkowe tabele 13. Dodatek.Ważniejsze jednostki miary wielkości podstawowych 14. Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7244-894-1

  • Redaktor: 

    Więckowska-Bryłka Ewa

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...