Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Danuta Witkowska
Waga produktu: 0.2 kg
Wysyłka od: 6.99 PLN

W ocenie Recenzentów niniejszy podręcznik jest interesującą, wartościową i bardzo potrzebną pozycją dydaktyczną z zakresu enzymologii, która w miarę kompleksowo wypełnia brak odpowiednich materiałów z tego zakresu w języku polskim. Jest prze-znaczony dla studentów biotechnologii, biochemii oraz biologii i ma za zadanie uzupełnienie wiedzy z zakresu enzymologii zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Właściwie dobrane pozycje literaturowe umożliwią studentom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy sięgnięcie do tekstów źródłowych. Podręcznik ten powinien zainteresować zarówno osoby prowadzące przedmiot, jak i studentów pragnących pogłębić wiadomości z zakresu enzymologii.

Spis treści:

PRZEDMOWA 7
CZĘŚĆ I. TEORIA 9
1. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI ENZYMÓW 9
2. KLASYFIKACJA I NOMENKLATURA ENZYMÓW 10
3. KOENZYMY I ICH PODZIAŁ 12
4. SPOSOBY OKREŚLANIA AKTYWNOŚCI ENZYMÓW 12
5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI ENZYMATYCZNEJ 13
5.1. Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej 13
5.2. Wpływ stężenia enzymu na szybkość reakcji enzymatycznej 17
5.3. Wpływ temperatury i pH na szybkość reakcji enzymatycznej 17
5.4. Wpływ aktywatorów na szybkość reakcji enzymatycznej 19
5.5. Wpływ inhibitorów na szybkość reakcji enzymatycznej 20
6. ENZYMY MONOMERYCZNE I OLIGOMERYCZNE 22
Piśmiennictwo do rozdziałów 1-6 23
7. METODY WSTĘPNEGO OCZYSZCZANIA BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH 24
7.1. Rozdrobnienie materiału 24
7.2. Frakcjonowanie komórek metodami wirowania różnicowego 25
7.3. Ekstrakcja białek enzymatycznych 26
7.4. Sposoby kontroli i oceny poszczególnych etapów izolowania enzymów. 26
7.5. Kryteria czystości enzymów 27
Piśmiennictwo 28
8. METODY ROZDZIELANIA MIESZANIN BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH OPARTE NA RÓŻNICACH ROZPUSZCZALNOŚCI 29
8.1. Wysalanie 29
8.2. Frakcjonowanie białek enzymatycznych rozpuszczalnikami organicznymi 30 Piśmiennictwo 31
9. METODY ROZDZIELANIA MIESZANIN ENZYMÓW OPARTE NA RÓŻNICACH WIELKOŚCI MAS CZĄSTECZKOWYCH 32
9.1. Filtracja membranowa 32
9.2. Filtracja żelowa. Sączenie molekularne 33
Piśmiennictwo 37
10. METODY ROZDZIELANIA MIESZANIN BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH OPARTE NA RÓŻNICACH WYPADKOWEGO ŁADUNKU 38
10.1. Chromatografia jonowymienna białek 38
10.2. Techniki elektroforetycznego rozdziału białek 41
10.3. Elektroforetyczna lokalizacja aktywnych enzymów. Zymografia 47
Piśmiennictwo 49
11. METODY ROZDZIELANIA MIESZANIN BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH OPARTE NA RÓŻNICACH W POWINOWACTWIE Z OKREŚLONYMI GRUPAMI ZWIĄZKÓW. CHROMATOGRAFIA POWINOWACTWA 50
12. METODY ROZDZIELANIA MIESZANIN BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH OPARTE NA RÓŻNICACH W ODDZIAŁYWANIACH HYDROFOBOWYCH 53
Piśmiennictwo do rozdziałów 11-12 56
13. IMMOBILIZACJA JAKO SPOSÓB STABILIZACJI BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH 57
13.1. Techniki unieruchamiania enzymów 57
13.2. Zastosowanie unieruchomionych enzymów 58
Piśmiennictwo 63
14. STOSOWANE FORMY PREPARATÓW ENZYMATYCZNYCH 61
Piśmiennictwo 61

CZĘŚĆ II. ĆWICZENIA 65
Wprowadzenie 65
1. Oznaczanie aktywności oraz wyznaczanie punktu izoelektrycznego -celulaz i ksylanaz 69
2. Wydzielanie celulaz i ksylanaz z płynu pohodowlanego 75
3. Badanie wybranych właściwości enzymów w preparatach wydzielonych z płynu pohodowlanego 78
4. Wyznaczanie wybranych parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznych 81
5. Wykorzystanie chromatografii żelowej w procesie oczyszczania białek enzymatycznych 83
6. Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym w obecności SDS i p-merkaptoetanolu (SDS-PAGE) 86
7. Zastosowanie systemu chromatograficznego FPLC do oczyszczania białek enzymatycznych na przykładzie enzymów proteolitycznych 91
8. Oznaczanie aktywności lipaz 100
Piśmiennictwo do części II 103

CZĘŚĆ III.
WYKAZY 105
Tabele 105
Rysunki 106
Fotografie 107
Skróty 108
Skorowidz rzeczowy 109

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-7717-308-4

 • Liczba stron: 

  114

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  Danuta Witkowska

 • Rok wydania: 

  2019

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...