Autor, Redaktor: Władysław Buniak, Elżbieta Jagiełło,
Waga produktu: 0.300 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 4.99 PLN

Wrocław 2009, wydanie 2, format 170 x 240, objętość 194 str., oprawa miękka

Wydanie drugie poprawione i rozszerzone skryptu dla studentów kierunków: budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska. W stosunku do poprzedniego wydania dodane zostały cztery nowe ćwiczenia, poświęcone analizie wody zarobowej, oznaczaniu agresywności wody, korozji tworzyw cementowych, korozji metali.

WSTĘP CZʌĆ OGÓLNA UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE Pierwiastki i związki chemiczne Podstawowe prawa chemii Podstawowe pojęcia chemiczne REAKCJE CHEMICZNE Podział reakcji chemicznych Schemat reakcji Efekt energetyczny reakcji Wymiana elektrolitów między atomami Struktura fazowa substratów i produktów Rodzaj reagentów Odwracalność reakcji Bilansowanie równań chemicznych STECHIOMETRIA Obliczenia stechiometryczne na podstawie wzorów Obliczenia stechiometryczne na podstawie równań chemicznych Wyznaczanie wzorów chemicznych na podstawie analizy ilościowej , STĘŻENIA RO/TWORÓW Stężenie procentowe roztworu -Cp Stężenie molowe roztworu -Cm Stężenie normalne roztworu —Cn Przeliczanie jednostek stężeń roztworów Przeliczanie stężenia procentowego na stężenie molowe Przeliczanie stężenia molowego na stężenie normalne Przeliczanie stężenia normalnego na stężenie procentowe Rozcieńczanie roztworów Mieszanie roztworów o różnych stężeniach CZʌĆ LABORATORYJNA ANALIZA JAKOŚCIOWA Analiza jakościowa kationów Analiza jakościowa anionów ĆWICZENIE 1 IDENTYFIKACJA WYBRANYCH KATIONÓW ĆWICZENIE 2 IDENTYFIKACJA WYBRANYCH ANIONÓW ANALIZA ILOŚCIOWA ANALIZA ILOŚCIOWA INSTRUMENTALNA ĆWICZENIE 3 MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE Ć WICZENIE 4 MIARECZKOWANIE KKDOX: OKSYDYMETRIA ĆWICZENIE 5 OZNACZNIK ODCZYNU Zasada oznaczania pH metodą kolorymetryczną Zasada oznaczania pti metodą potencjortietryczną ĆWICZENIE6 OZNACZANIE ŻELAZA W WODZIE Oznaczanie żelaza ogólnego Podstawy kolorymetrii Oznaczanie żelaza dwuwartościowego ĆWICZENIE 7 OZNACZANIE EOSFORANÓW W WODZIE ĆWICZENIE 8 OZNAC/ANIH SIARCZANÓW W WODZIE MHTODÄ„ TURBIDYMETRYC/NÄ„ ĆWICZENIE 9 O/NACZANIK MAGNBZU W WOD/IK ZA POMOCÄ„ ŻÓŁC1ENI TYTANOWEJ ĆWICZENIE 10 O/NAC/ANIE AZOTU AMONOWHGO I A/OTANOWEGO W WOD/IK MHTODÄ„ DESTYLACJI ĆWICZENIE 11 TWARDOŚÄ† WODY ĆWICZENIE 12 OZNACZANIE WAPNIA, SODU i POTASU w WODZIE METODÄ„ EOTOMHTRII PŁOMIENIOWEJ Wapń Sód Potas ĆWICZENIE 13 OZNACZANIE DWUTLENKu WĘGLA W WODZIE Ocena korozyjnośct wody Oznaczanie wolnego dwutlenku węgla Oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla ĆWICZENIE 14 O/NAC/ENIE KWASOWOŚCI l ZASADOWOŚCI WODY Kwasowość wody Zasadowość wody ĆWICZENIE 15 OZNACZANIE CHLORKÓW w WODZIE ĆWICZENIE 16 OZNACZANIE SIARKOWODORU I SIARC/KÓW W WODZIE ZAROBOWKJ ĆWICZENIE 17 OZNACZANIE SUBSTANCJI ORGANIC/NEJ W WOD/IH ZAROBOWKJ Oznaczanie zawartości cukru ĆWICZENIE 18 BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU ĆWICZENIE 19 CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU ĆWICZENIE 20 OZNACZANIE MIEDZI, CYNKU i OŁOWIU w WODZIE METODÄ„ SPEKTROFOTOMETRII ATOMOWO-ABSORPCYJNEJ ĆWICZENIE 21 ANALIZA WODY ZAROBOWEJ ĆWICZENIE 22 OZNACZANIE AGRESYWNOŚCI WODY ĆWICZENIE 23 KOROZJA TWORZYW CEMENTOWYCH ĆWICZENIE 24 KOROZJA METALI Zalecane piśmiennictwo uzupełniające TABELE

Książka

  • Autor: 

    Władysław Buniak, Elżbieta Jagiełło

  • ISBN: 

    978-83-60574-61-4

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...