Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Barbara Kutkowska,Mirosław Struś,Ireneusz Ratuszniak,Henryk Łabędzki,
Waga produktu: 0.200 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788377171479
Wysyłka od: 8.00 PLN

We współczesnym świecie polityka regionalna stanowi jedną z głównych dziedzin polityki gospodarczej kraju. Jej znaczenie zwiększyło się wraz z postępującym procesem decentralzacji administracji publicznej oraz rosnącym udziałem regionalnych władz samorządowych w kształtowaniu polityki rozwoju kraju. Jednocześnie dynamizacja przekształceń społeczno- -gospodarczych, jaka nastąpiła w Europie Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej, uwypukliła dysproporcje w poziomie rozwoju poszczególnych regionów. Oparcie się wyłącznie na „mechanizmie rynkowym” groziło dalszą marginalizacją słabiej rozwiniętych regionów, co w konsekwencji mogło prowadzić do spowolnienia rozwoju społeczno-gospodarcze- go kraju. Odpowiedzią na powyższe zjawisko w jednoczącej się Europie było przyjęcie zasady solidarności i wynikającej z niej polityki spójności. Zwiększenie spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej stało się fundamentem wspólnej polityki regionalnej. Wypracowany wówczas konsensus stał się obowiązującym paradygmatem rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, chociaż spotyka się również poglądy zakładające zmniejszenie znaczenia spójności na rzecz efektywności, a co za tym idzie, podkreślające konieczność wspierania regionów silnych ekonomicznie, zdolnych do konkurowania w skali globalnej.

Niniejszy skrypt składa się ze wstępu, dziesięciu rozdziałów i zakończenia. W Rozdziale I przedstawiono wybrane definicje polityki regionalnej, wskazano jej najważniejsze cele oraz miejsce w polityce gospodarczej kraju. W Rozdziale II skoncentrowano się na pojęciu regionu w ujęciu administracyjnym, ekonomicznym i przestrzennym. Dokonano także klasyfikacji regionów w Polsce, jak również omówiono dwa kluczowe zjawiska wpływające na współczesną politykę regionalną, tj. regionalizację i globalizację. Rozdział III zawiera omówienie wybranych teorii rozwoju regionalnego odwołujących się do dorobku doktryny neoliberalnej i keynesowskiej. Przedstawiono także wkład nowej ekonomii instytucjonalnej w teoretyczne spojrzenie na rozwój regionalny. W Rozdziale IV zdefiniowano pojęcie rozwoju regionalnego oraz przedstawiono endogeniczne i egzogeniczne czynniki warunkujące ten rozwój. Rozdział V stanowi syntetyczne ujęcie etapów rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej począwszy od 1958 r„ a skończywszy na założeniach Polityki Spójności na lata 2014-2020. W Rozdziale VI przedstawiono Fundusze Strukturalne w różnych perspektywach finansowych. W Rozdziale VII skoncentrowano się na pojęciu konkurencyjności regionu oraz na wybranych miernikach rozwoju regionu. Przedstawiono również znaczenie marketingu terytorialnego we współczesnej polityce regionalnej. Rozdział VIII zawiera podstawowe informacje na temat planowania strategicznego w regionie. Szczególna uwaga poświęcona została strategii rozwoju województwa jako kluczowemu instrumentowi zarządzania istotnymi zmianami w regionie. W Rozdziale IX omówiono system wdrażania polityki rozwoju regionalnego w Polsce, koncentrując się na kwestiach prawnych i kompetencyjnych poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za powyższą politykę. Rozdział X stanowi uzupełnienie wcześniejszych rozważań. Podkreślono w nim znaczenie, jakie dla sytuacji w regionie mają działania prowadzone na poziomie lokalnym.

Oddany do rąk czytelnika skrypt stanowi podstawę treści wykładów i ćwiczeń dla studentów kierunku ekonomia oraz innych kursów, na których przedmiot ten jest realizowany.

WSTĘP ROZDZIAŁ 1 POLITYKA REGIONALNA. DEFINICJE. CELE. MIEJSCE W POLITYCE GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ 2 POJĘCIE REGIONU. REGIONALIZACJA. REGIONALIZACJA A GLOBALIZACJA ROZDZIAŁ 3 TEORETYCZNE PODSTAWY ROZWOJU REGIONALNEGO ROZDZIAŁ 4 CZYNNIKI ROZWOJU REGIONALNEGO 4.1. Pojęcie rozwoju regionalnego 4.2 Podział czynników rozwoju regionalnego 4.3. Nowe uwarunkowania rozwoju regionalnego ROZDZIAŁ 5 POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ - ETAPY ROZWOJU 5.1. Etap pierwszy - lata 1958-1974 5.2. Etap dragi - lata 1975-1988 5.3. Etap reformowania polityki spójności - lata 1988-1999 5.4. Dalsze reformy polityki spójności - lata 2000-2006 5.5. Finansowanie polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej 5.6. Polityka spójności UE w latach 2007-2013 5.7. Polityka spójności Unii Europejskiej wiatach 2014-2020 ROZDZIAŁ 6 FUNDUSZE STRUKTURALNE - INSTRUMENTY FINANSOWE POLITYKI REGIONALNEJ I STRUKTURALNEJ 6.1. Fundusze Strukturalne obowiązujące do roku 2006 6.2. Fundusze Strukturalne w latach 2007-2013 6.3. Fundusze Strukturalne w latach 2014-2020 ROZDZIAŁ 7 KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU, MIERNIKI ROZWOJU REGIONALNEGO 7.1. Pojęcie konkurencyjności 7.2. Mierniki rozwoju regionalnego 7.3. Marketing terytorialny w rozwoju regionu ROZDZIAŁ 8 STRATEGIA ROZWOJU ROZDZIAŁ 9 INSTYTUCJONALNY SYSTEM WDRAŻANIA POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE 9.1. Wprowadzenie do polityki rozwoju regionalnego 9.2. Regulacje prawne związane z polityką rozwoju regionalnego: 9.3. Podstawowe dokumenty programowe 9.4. Podmioty realizujące politykę rozwoju regionalnego ROZDZIAŁ 10 ROZWÓJ LOKALNY ZAKOŃCZENIE

Parametry

 • ISBN: 

  9788377171479

 • Tytuł: 

  Podstawy polityki regionalnej

 • Autor: 

  Barbara Kutkowska,Mirosław Struś,Ireneusz Ratuszniak,Henryk Łabędzki

 • Rok wydania: 

  2014

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  131

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...