Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Kalenik Marek,
Waga produktu: 0.450 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: SGGW
Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego. System wodociągowy jest to zespół urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, służących do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. Do głównych zadań tego systemu należy dostarczanie do odbiorcy wody o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.
1. Podstawowe pojęcia i elementy systemu wodociągowego 2. Zapotrzebowanie na wodę 2.1. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę 2.2. Przykład obliczenia zapotrzebowania na wodę 3. Ujęcia wód podziemnych 3.1. Wiadomości wprowadzające 3.2. Studnie wiercone 3.3. Studnie kopane 3.4. Eksploatacja ujęć wód podziemnych 3.5. Przykłady obliczania studni wierconych 4. Uzdatnianie wody 4.1. Jakość wody 4.2. Budowa i zasada działania stacji uzdatniania wód podziemnych 4.2.1. Operacje i procesy zachodzące podczas uzdatniania wód podziemnych 4.2.2. Podstawowe urządzenia do uzdatniania wód podziemnych 4.2.3. Przykładowe schematy technologiczne stacji uzdatniania wód podziemnych 4.3. Ogólne zasady projektowania zamkniętych filtrów pospiesznych 4.4. Ogólne zasady eksploatacji aeratorów i zamkniętych filtrów pospiesznych 4.5. Przykład obliczania zamkniętego filtra pospiesznego 5. Podstawy hydrauliczne obliczania rurociągów 5.1. Właściwości fizyczne cieczy 5.2. Rodzaje ruchów cieczy 5.3. Matematyczny opis ruchu cieczy w rurociągach 5.4. Miejscowe i liniowe opory hydrauliczne 5.5. Obliczanie układów wodociągowych metodą graficzną 5.6. Przykład obliczania strat hydraulicznych 6. Układy pompowe 6.1. Klasyfikacja układów pompowych 6.2. Klasyfikacja i zasada działania pomp 6.3. Wielkości charakterystyczne pomp i zasady ich doboru 6.4. Punkt roboczy układu wodociągowego 6.5. Przykład doboru pompy 7. Układ hydroforowo-pompowy 7.1. Budowa i zasada działania układów hydroforowo-pompowych 7.2. Zasady projektowania układu hydroforowo-pompowego 7.3. Ogólne zasady eksploatacji hydroforu 7.4. Zestaw hydroforowy 7.5. Przykład obliczania objętości hydroforu 8. Zbiorniki wodociągowe 8.1. Klasyfikacja zbiorników ze względu na ich przeznaczenie 8.2. Klasyfikacja zbiornikom ze względu na rozwiązania konstrukcyjne 8.2.1. Zbiorniki terenowe 8.2.2. Zbiorniki wieżowe 8.3. Metody obliczania objętości zbiorników wodociągowych 8.4. Zasady eksploatacji zbiornikom wodociągowych 8.5. Przykłady obliczania objętości zbiornika wodociągowego 9. sieć wodociągowa 9.1. Schematy sieci wodociągowych 9.2. Rodzaje rur i uzbrojenie sieci wodociągowej 9.4. Zasady projektowania sieci wodociągowej 9.5. Budowa sieci wodociągowej 9.6. Ogólne zasady eksploatacji sieci wodociągowej 9.7. Przykłady obliczania sieci wodociągowej 10. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wewnątrz budynku 11. Rodzaje i warunki stosowania zbiorczych systemów odprowadzania ścieków 12. Kanalizacja grawitacyjna 12.1. Budowa i zasada działania 12.2. Zasady projektowania kanalizacji grawitacyjnej 12.3. Budowa i zasady projektowania strefowej pompowni ścieków 12.4. Zasady eksploatacji kanalizacji grawitacyjnej 12.5. Kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa 12.6. Przykłady obliczania kanalizacji grawitacyjnej 13. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa 13.1. Kanalizacja ciśnieniowa 13.2. Budowa i zasada działania kanalizacji ciśnieniowej 13.3. Kanalizacja podciśnieniowa 13.4. Budowa i zasada działania kanalizacji podciśnieniowej 14. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 14.1. Wiadomości wprowadzające 14.2. Rodzaj i warunki stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków 14.3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym 14.4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z filtrem piaskowym 14.5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków gruntowo-roślinna 14.6. Przydomowe kontenerowe oczyszczalnie ścieków 14.7. Przykład obliczania drenażu rozsączającego Literatura Załącznik

Książka

 • Autor: 

  Kalenik Marek

 • Format: 

  B-5

 • ISBN: 

  978-83-7583-614-1

 • Liczba stron: 

  284

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Rok wydania: 

  2015

 • Wydanie: 

  II poprawione