Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zdzisław Gliński,Krzysztof Kostro,Dorota Luft-Deptuła,
Waga produktu: 0.420 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Poznań 2007, wydanie 1, format 164 x 234, objętość 236 str., oprawa miękka
Postęp wiedzy przejawiający się opracowaniem nowych metod rozpoznawania chorób i postępowania profilaktyczno-leczniczego, jak również wzrost wymogów odnośnie jakości produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji człowie­ka stwarza potrzebę nowoczesnego przedstawienia zagadnień związanych z pato­logią i terapią chorób pszczoły miodnej. Szczególną uwagę zwrócono na choro­by czerwia i pszczół znajdujące się na liście B Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (Worid Organisation of Animal Health), wcześniej znaną jako Między­narodowy Urząd do spraw Epizootii - OIE (Office International des Epizooties) oraz na choroby, które według obowiązującego w kraju ustawodawstwa podlegają zwalczaniu lub rejestracji.
W podręczniku uwzględniono dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie zwal­czania chorób zakaźnych pszczół i ochrony zdrowia publicznego, wymagania sanitarno-weterynaryjne dotyczące produktów pszczelich przeznaczonych do kon­sumpcji przez człowieka i przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące produk­tów stosowanych w terapii chorób pszczół.
Integralną część podręcznika „Patologia i terapia chorób pszczół z podstawa­mi immunobiologii" stanowią problemy związane z odpornością rodziny, sposo­bami sterowania odpornością, działaniem immunosupresyjnym patogenów i czynników środowiska.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weteryna­ryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagno­stycznych. Będzie on też przydatny dla pracowników służb agronomicznych, zoo­technicznych i ochrony środowiska oraz biologów zajmujących się problemami hodowli i wykorzystaniem produktów pszczelich.

Wstęp 1. ZARYS BIOLOGII I HODOWLI PSZCZOŁY MIODNEJ 1.1. Rola pszczoły miodnej w przyrodzie i gospodarce 1.2. Systematyka pszczoły miodnej 1.3. Biologia rodziny pszczelej 1.3.1. Rodzina pszczela 1.3.2. Rozwój osobniczy pszczoły 1.3.3. Życie rodziny i organizacja pracy w pasiece w ciągu roku 1.3.4. Produkty wytwarzane przez rodzinę 1.3.5. Mikroflora rodziny pszczelej 1.3.5.1. Mikroflora rodziny a rozwój osobniczy 1.3.5.2. Mikroflora miodu i pyłku Piśmiennictwo 2. ODPORNOŚÄ† PRZECIWZAKAŹNA 2.1. Ewolucja odporności przeciwzakaźnej 2.2. Odporność pszczoły miodnej 2.2.1. Odporność okrywy ciała 2.2.1.1. Budowa okrywy ciała 2.2.1.2. Okrywa ciała jako bariera przeciwzakaźna 2.2.2. Odporność przewodu pokarmowego 2.2.2.1. Budowa przewodu pokarmowego pszczoły miodnej .. r 2.2.2.2. Środowisko biochemiczne jelita 2.2.2.3. Antybioza i kompetycja bakteryjna 2.2.2.4. Błona perytroficzna jako bariera przeciwzakaźna 2.2.2.5. Działanie ochronne struktur ściany jelita środkowego 2.2.3. Odporność układu tchawkowego 2.2.4. Mechanizmy odporności jamy ciała 2.2.4.1. Rozpoznanie immunologiczne 2.2.4.2. Odporność komórkowa 2.2.4.3. Odporność humoralna 2.2.4.3.1. Odporność humoralna wrodzona 2.2.4.3.2. Odporność humoralna nabyta 2.2.5. Odporność kolonijna 2.2.6. System przełamywania odporności owada przez patogeny 2.2.7. Immunostymulacja i immunosupresja 2.2.8. Mechanizmy odporności w wybranych chorobach pszczoły miodnej 2.2.8.1. Choroby wirusowe 2.2.8.2. Zakażenia bakteryjne 2.2.8.3. Mikozy 2.2.8.4. Inwazje pasożytów Piśmiennictwo 3. EPIZOOTIOLOGIA CHORÓB PSZCZOŁY MIODNEJ 3.1. Populacja patogena 3.2. Populacja żywiciela 3.3. Profilaktyka nieswoista 3.3.1. Zabiegi hodowlano- sanitarne 3.3.2. Odkażanie Piśmiennictwo 4. POSTĘPOWANIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE W ROZPOZNAWANIU CHORÓB CZERWIA I PSZCZÓŁ 4.1. Ocena stanu higienicznego i sanitarnego pasieki oraz zasobów pożytkowych 4.2. Wywiad lekarsko-weterynaryjny 4.3. Oględziny pasieki 4.4. Badanie rodzin pszczelich 4.5. Przegląd zamarłych rodzin 4.6. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych 4.7. Postępowanie w przypadku chorób czerwia i pszczół ujętych w Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 4.8. Postępowanie w pasiece zapowietrzonej 4.9. Postępowanie w okręgu zagrożonym 4.10. Zalecenia OIE dotyczące diagnostyki chorób pszczół zamieszczonych w wykazie B międzynarodowego wykazu chorób zaraźliwych zwierząt Piśmiennictwo 5. POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CHOROBACH PSZCZÓŁ 5.1. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące stosowania leków u pszczół 5.2. Sposoby podawania leków 5.3. Przegląd leków 5. 3.1. Sulfonamidy 5.3.2. Antybiotyki 5.3.3.Inne preparaty 5.3.4. Produkty lecznicze weterynaryjne stosowane w zwalczaniu warozy 5.3.5. Pozostałości produktów leczniczych stosowanych w terapii chorób pszczół Piśmiennictwo 6. PSZCZOŁA MIODNA JAKO INDYKATOR SKAŻENIA ŚRODOWISKA Piśmiennictwo 7. PATOFIZJOLOGIA I SYMPTOMATOLOGIA ZATRUĆ 7.1. Zatrucia insektycydami 7.2. Zatrucia spowodowane emisją gazów przemysłowych 7.3. Zatrucia alimentarne 7.3.1. Zatrucie spadzią 7.3.2. Zatrucie nektarem 7.3.3. Zatrucie pyłkiem 7.4. Przepisy dotyczące zapobiegania zatruciom pszczół 7.5. Pielęgnacja zatrutych rodzin Piśmiennictwo 8. CHOROBY WIRUSOWE 8.1. Choroba woreczkowa 8.2. Choroba kaszmirska czerwia i pszczół 8.3. Ostry paraliż pszczół 8.4. Chroniczny paraliż pszczół 8.5. Powolny paraliż pszczół 8.6. Zakażenie wirusem choroby czarnych mateczników 8.7. Zakażenie wirusem włókienkowym 8.8. Zakażenie wirusem Y 8.9. Zakażenie wirusem X 8.10. Zakażenie wirusem zdeformowanych skrzydełek 8.11. Wirus opalizujący 8.12. Zakażenie wirusem Nodamura 8.13. Zakażenie wirusem zmętnienia skrzydełek Piśmiennictwo 9. CHOROBY BAKTERYJNE 9.1. Zgnilec amerykański 9.2. Zgnilec europejski 9.3. Zakaźne rozproszkowanie czerwia 9.4. Choroby czerwia wywołane przez bakterie warunkowo chorobotwórcze 9.5. Posocznice bakteryjne pszczół 9.5.1. Rozpadnica pszczół 9.5.2. Posocznica wywołana przez Serratia marcescens 9.5.3. Posocznica wywołana przez Pseudomonas aeruginosa 9.5.4. Hafnioza 9.5.5. Czerniaczka bakteryjna jajników matki Piśmiennictwo 10. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ RIKETSJE I MYKOPLAZMY 10.1. Riketsjoza 10.2. Spiroplazmoza Piśmiennictwo 11. MIKOZY I MIKOTOKSYKOZY 11.1. Grzybica otorbielakowa 11.2. Grzybica kropidlakowa 11.3. Czerniaczka grzybicza 11.4. Drożdżyce 11.5. Trichodermoza 11.6. Zakażenie Mucor hiemalis Piśmiennictwo 12. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PIERWOTNIAKI 12.1. Choroba zarodnikowcowa 12.2. Choroba petzakowa 12.3. Choroba wiciowcowa 12.4. Choroba hurmaczkowa Piśmiennictwo 13. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ ROZTOCZE 13.1. Choroba roztoczowa 13.2. Inwazja Acarapis extemus, Acarapis dorsalis iAcarapis vagans 13.3. Inwazja Tropilaelaps ciareae 13.4. Waroza 13.5. Inwazja Ewarroa sinhai Piśmiennictwo 14. INWAZJE OWADÓW 14.1. Inwazja małego chrząszcza ulowego 14.2. Brauloza 14.3. Meleoza 14.4. Inwazja barciela pszczołowca 14.5. Inwazja wachlarki 14.6. Muszyce pszczół 14.6.1. Senoteniaza 14.6.2. Fizocefaloza 14.6.3. Muszyce występujące sporadycznie 14.7. Inwazje os 14.7.1. Taszczyn pszczeli 14.8.Mrówki Piśmiennictwo 15. INWAZJE NICIENI ENTOMOFILNYCH 15.1. Mermitydoza 15.2. Inwazja entomopatogennych nitkowców Piśmiennictwo 16. CHOROBY NIEZAKAŹNE 16.1. Choroby niezakaźne czerwia 16.1.1. Jaja czcze 16.1.2. Zamieranie czerwia 16.1.3. Zaziębienie czerwia 16.1.4. Czerw garbaty 16.1.5. Uszkodzenia czerwia przez barciaki 16.2. Choroby niezakaźne pszczół 16.2.1. Biegunka 16.2.2. Głód Piśmiennictwo 17.SZKODNIKI WOSKU, MIODU I PYŁKU 17.1. Galeriaza 17.2. Inwazja barciaka niniejszego 17.3. Inwazja Vitula edmandsae 17.4. Przerastanie pyłku przez Bettsia alvei 17.5. Inwazje roztoczy Piśmiennictwo Skorowidz

Książka

  • Autor: 

    Zdzisław Gliński,Krzysztof Kostro,Dorota Luft-Deptuła

  • ISBN: 

    83-09-01006-0

Inne produkty z tej serii: