Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Wanda Ostrowska,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2013, wydanie 5 dodruk, format  165 x 215, objętość 304 str., oprawa miękka

Wśród publikacji pszczelarskich wyjątkowe miejsce zajmuje „Gospodarka pasieczna" dr Wandy Ostrowskiej. Autorka jasno przedstawiła wszystkie zależności wpływające na efekty produkcyjne pasieki. Zaproponowała sposób sterowania rozwojem siły rodzin pszczelich pozwalający w pełni wykorzystać po­żytki nektarowo-spadziowe przede wszystkim w najbliższym otoczeniu, a w miarę sił pasiecznika także z odleglejszych rejonów. Przekonujące argu­menty Autorki, oparte na bogatych doświadczeniach własnych albo zaczerpnię­tych z literatury światowej, zachęcają Czytelników do stosowania opisanych zabiegów i z czasem włączenia ich na stałe do swojej praktyki.

Pierwsze wydanie „Gospodarki pasiecznej" w 1974 r. w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy rozeszło się w bardzo krótkim czasie. Tytuł ten był więc bardzo potrzebny. Do 1988 r. ukazały się cztery wydania w ogólnym nakładzie przekra­czającym 100 tysięcy egzemplarzy. Od tego czasu nie pojawiła się żadna inna pozycja o podobnym zakresie i równej wartości merytorycznej. Nie była też wznawiana „Gospodarka pasieczna". W poczuciu zatem głębokiego uznania i sza­cunku dla nieżyjącej już Autorki i zapotrzebowania zgłaszanego przez środowisko pszczelarskie Wydawnictwo udostępnia pszczelarzom kolejne jej wznowienie.

„Gospodarka pasieczna" Wandy Ostrowskiej nie traci na aktualności, ponieważ zagadnienia w niej poruszane, jak rozwój siły rodzin w określonym cza­sie, rozmnażanie rodzin, zimowanie, karmienie, hamowanie rójki, transport i wiele, wiele innych są omawiane w odniesieniu do zjawisk fenologicznych, kli­matycznych, stanu epizootiologicznego pasiek w okolicy. Nie ma sztywnych dat kalendarzowych, terminarzy, żadnych arbitralnych ograniczeń. Dlatego pro­ponowane przez Autorkę metody gospodarzenia nie dezaktualizują się, odwrot­nie - są wciąż ważne.

W związku z ciągłym zapotrzebowaniem na tę publikację Wydawnictwo udostępnia pszczelarzom kolejne jej wydanie. Nie zmieniono w nim oryginalnej treści, wniesiono jedynie niewielkie uaktualnienia oraz zamieszczono wkładkę barwną ilustrującą gospodarkę w pasiece.

I. Typy pasiek i gospodarki pasiecznej 1. Typy pasiek Pasieki amatorskie Pasieki jako dodatkowe źródło dochodu Pasieki prowadzone przez pszczelarzy zawodowych Pasieki o szczególnym znaczeniu Struktura pasiek w kraju 2. Typy gospodarki pasiecznej II. Najczęściej spotykane typy uli 1. Ogólna charakterystyka leżaków, stojaków i uli kombinowanych 2. Gospodarcza ocena najczęściej stosowanych typów uli Ule leżaki Ule kombinowane Stojak wielkopolski nUle wielokorpusowe 3. Pojemność ula i wielkość ramki 4. Tendencje zmierzające do uproszczenia konstrukcji ula i typu ramki III. Zakładanie pasieki 1. Ogólne zasady zakładania pasieki 2. Ocena zasobów pożytkowych 3. Konkurencyjne rozmieszczenie pasiek i ich zdrowotność 4. Wielkość pasieki i wybór typu ula 5. Wybór i urządzenie pasieczyska 6. Zaplecze gospodarcze pasieki 7. Kupno i przewóz pszczół IV. Podstawowe prace pasieczne w sezonie 1. Główny przegląd jesienny 2. Zapewnienie warunków dobrego przygotowania się pszczół do zimowli Siła zazimowanych rodzin Skład i jakość robotnic 3. Zapewnienie rodzinom warunków dobrego rozwoju jesiennego 4. Zapasy zimowe i ich uzupełnianie 5. Wielkość i ułożenie gniazda 6. Ocieplenie i wentylacja 7. Zimowla pasieki 8. Oblot wiosenny i ocena stanu rodzin 9. Zapewnienie rodzinom warunków dobrego rozwoju wiosennego 10. Metody przyspieszania wiosennego rozwoju rodzin 11. Główny przegląd wiosenny 12. Wyrównywanie siły rodzin w pasiece 13. Terminy i sposoby poszerzania gniazd 14. Wykorzystywanie naturalnej produkcji wosku 15. Prace pasieczne związane z wykorzystywaniem pożytków Dodawanie nadstawek lub plastrów na miód Odbieranie miodu V. Zagadnienie rójki w gospodarce pasiecznej 1. Wpływ rójki na wydajność miodową rodzin i organizację pracy w pasiece 2. Przyczyny powstawania nastroju rojowego 3. Zapobieganie rójce i jej skutkom Osłabianie wpływu czynników powstawania nastroju rojowego Zmniejszanie skutków nastroju rojowego Spowodowanie gwałtownej zmiany warunków Wykorzystanie pszczół rojowych VI. Warunki pełnego wykorzystania pożytków 1. Zależność stosowania metod gospodarki pasiecznej od warunków pożytkowych Czas występowania pożytków Okresy trwania pożytków Pożytki towarowe i rozwojowe Charakterystyka źródeł pożytków 2. Siła i struktura rodzin przed rozpoczęciem się pożytków 3. Dodatkowe czynniki wpływające na wykorzystanie pożytków Odległość pasieki od bazy pożytkowej Zapewnienie pszczołom warunków pracy w polu 4. Obserwacje fenologiczne i ul na wadze VII. Zwiększanie wydajności pasiek przez dobór odpowiedniej metody 1. Wykorzystywanie pożytków wiosennych Wykorzystywanie pożytków wiosennych w gospodarce jednorodzinnej Wykorzystywanie pożytków wiosennych w gospodarce kompleksowej Naloty stosowane niezależnie od typu ula Metody dostosowane do uli leżaków 2. Wykorzystywanie pożytków letnich – ciągłych i przerywanych Wykorzystywanie pożytków letnich w gospodarce jednorodzinnej Metody typowe dla uli stojaków Metody dostosowane do uli leżaków i kombinowanych Wykorzystywanie pożytków letnich w gospodarce kompleksowej. Metody gospodarki kompleksowej dostosowane do każdego typu ula Metody gospodarki kompleksowej typowe dla uli leżaków Wykorzystywanie pożytków jesiennych VIII. Gospodarka wędrowna 1. Gospodarcze uzasadnienie i ogólne zasady prowadzenia pasieki wędrownej 2. Wybór miejscowości i stanowiska dla pasieki wędrownej 3. Przygotowanie i transport pni 4. Wykorzystywanie pożytków przez podwożenie do nich całej lub części pasieki 5. Ogólne zasady wykorzystywania pożytku wrzosowego 6. Wykorzystywanie pożytków spadziowych Charakterystyka pożytków spadziowych Wywożenie pni na pożytki spadziowe IX. Zwiększanie wydajności pasiek przez pracę hodowlaną i wprowadzanie mieszańców użytkowych 1. Celowość stałego poprawiania pogłowia pszczół 2. Hodowlane sposoby poprawiania pogłowia pszczół w pasiece 3. Wprowadzanie krzyżówek heterozyjnych Zjawisko heterozji Użytkowe mieszańce międzyrasowe Użytkowe mieszańce międzyliniowe X. Wymiana matek w pasiece 1. Częstotliwość wymiany matek 2. Terminy wymiany matek 3. Wychów matek na własne potrzeby Rodziny zarodowe i wychowujące Sposoby poddawania i pielęgnacja materiału zarodowego 4. Sposoby poddawania matek i mateczników Wyszukiwanie matek Poddawanie matek w klateczkach lub izolatorach Poddawanie matek przez wylot lub na plaster Poddawanie mateczników Poddawanie matek i mateczników bez wyszukiwania starej matki XI. Dodatkowe prace pasieczne w sezonie 1. Łączenie pszczół 2. Tworzenie odkładów 3. Przesiedlanie rodzin do innych uli 4. Ratowanie rodzin z matkami trutowymi i trutówkami 5. Rabunki i ich zwalczanie 6. Opieka nad pasieką w okresie stosowania chemicznych środków ochrony roślin XII. Powiększanie pasieki 1. Powiększanie pasieki przez tworzenie odkładów 2. Dzielenie rodzin „na pół lotu” 3. Nalot na matkę lub matecznik 4. Wykorzystywanie rójki naturalnej Zbieranie roju Osadzanie roju 5. Powiększanie pasieki przez wydzielanie pszczół rojowych 6. Intensywne powiększanie pasieki 7. Wybór sposobu i terminu tworzenia nowych rodzin XIII. Organizacja gospodarki pasiecznej 1. Organizacja pracy w pasiece Obchodzenie się z pszczołami Zasady wykonywania zabiegów w ulu Organizacja prac pomocniczych Organizacja pracy a typ gospodarki i wielkość pasieki 2. Organizacja zaopatrzenia w plastry Zapotrzebowanie pasieki na plastry Brakowanie i przerób suszu woskowego Wprawianie węzy 3. Organizacja karmienia pszczół 4. Higiena w pasiece 5. Niezbędne notatki pasieczne Literatura

Książka

  • Autor: 

    Wanda Ostrowska

  • ISBN: 

    978-83-09-01151-4

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...