Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Barbara Tomaszewska,Paweł Chorbiński,
Waga produktu: 0.300 kg
EAN: 9788309990147
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2009, wydanie 1, format  145 x 205, objętość 152 str., oprawa miękka
Słowo „higiena" pochodzi z języka greckiego i oznacza czynności zmierzające do zachowania zdrowia i zapobiegania cho­robom. Przez pojęcie higieny w pasiece rozumiemy pewne czynno­ści, które zapobiegają powstawaniu, przenoszeniu i rozprzestrze­nianiu się chorób pszczół dorosłych i czerwia. Pojęcie to obejmu­je również cały zespół czynności mających na celu utrzymanie po­rządku i czystości na terenie pasieczyska, magazynów i pracowni pszczelarskich. Szeroko rozumiane wymogi higieny dotyczą tak­że produktów pozyskiwanych od pszczół, a także higieny osobistej pszczelarza.
Zdrowe rodziny pszczele zapewniają pszczelarzowi go­dziwy zarobek uzyskiwany ze sprzedaży produktów pasiecznych, głównie miodu. Zdrowe rodziny pszczele, to także rodziny silne, które, niezależnie od swoich możliwości produkcyjnych w zakresie pozyskiwanego od nich miodu, zapewniają wysokie plony w polu, sadzie i ogrodzie jako zapylaczki entomofilnych roślin uprawnych.
Zagadnieniu utrzymywania silnych i wydajnych rodzin pszczelich poświęca się wiele uwagi i wciąż poszukuje nowych, doskonalszych metod zapewniających większą ich produkcyjność.
Z tych względów dużo uwagi poświęca się także zagadnieniom związanym ze zdrowotnością rodzin pszczelich, zapobieganiu chorobom, a zwłaszcza chorobom zaraźliwym, w czym niemałe znaczenie mają czynności związane z szeroko pojętą higieną pa­sieczną.

1. Wstęp 2. Ogólne wiadomości o chorobach pszczół 2.1. Istota i przyczyny chorób pszczół 2.2. Mechanizmy odpornościowe u pszczół 2.3. Mechanizmy fizjologicznej odporności wewnętrznej 2.4. Objawy wzbudzające podejrzenie wystąpienia chorób pszczół 2.5. Zatrucia pszczół 2.6. Stosowanie środków leczniczych u pszczół 3. Rodzaje i metody odkażania w pasiece 3.1. Odkażanie metodami fizycznymi 3.2. Odkażanie metodami chemicznymi 3.3. Środki chemiczne niszczące pasożyty i szkodniki 4. Środki odstraszające pszczoły 5. Wybrane uregulowania prawne w zakresie zapobiegania zaraźliwym chorobom pszczół oraz ich zwalczania 6. Dokumentacja pasieczna 7. Znaczenie ilości i jakości pokarmu w pojawieniu się chorób pszczół 7.1. Miód 7.2. Syrop cukrowy 7.3. Syropy inwertowane 7.4. Spadź 7.5. Pyłek kwiatowy, pierzga i namiastki pyłku 8. Lokalizacja i higiena pasieczyska 9. Higiena poideł 10. Higiena uli i sprzętu pasiecznego 11. Higiena plastrów 12. Higiena magazynów i pracowni pszczelarskich 13. Biologia i zwalczanie szkodników pasiecznych 13.1. Grzyby (Fungi) 13.2. Motyle (Lepidoptera) 13.2.1. Barciaki n13.2.1.1. Zapobieganie inwazji barciaków 13.2.1.2. Metody zwalczania barciaków 13.2.1.2.1. Metody fizyczne 13.2.1.2.2. Metody chemiczne 13.2.1.2.3. Metody biologiczne 13.2.2. Zmierzchnica trupia główka 13.3. Chrząszcze (Coleoptera) 13.4. Błonkoskrzydłe (Hymenoptera) 13.5. Ptaki (Aves) 13.6. Ssaki (Mammalia) 13.7. Inni „goście" w pasiece 14. Zabezpieczenie pszczół przy przewozach 15. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnozowaniu chorób pszczół 16. Diagnostyczna wartość osypu zimowego 17. Bezpieczeństwo i higiena pracy pszczelarza 17.1. Użądlenia przez pszczoły 17.1.1. Pierwsza pomoc przy użądleniach 17.1.2. Odpowiedzialność właścicieli pasiek z tytułu pożądlenia 17.2. Użądlenia przez osy i trzmiele 17.3. Oparzenia przy odkażaniu uli i sprzętu pasiecznego 17.4. Apteczka pszczelarza 18. Wymogi higieny w zakresie pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji miodu 19. Wymagania weterynaryjne związane z handlem i importem miodu 20. Wymogi higieny w zakresie pozyskiwania oraz przechowywania innych produk­tów pasiecznych 20.1. Pyłek kwiatowy i pierzga 20.2. Wosk 20.3. Propolis (kit pszczeli) 21. Piśmiennictwo 22. Wykaz niektórych aktów prawnych obowiązujących w Polsce

Książka

  • Autor: 

    Barbara Tomaszewska,Paweł Chorbiński

  • ISBN: 

    978-83-09-99014-7

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 13.07.