Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Czesław Typański,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 1998, wydanie 1, format 140 x 200, objętość 211 str., oprawa miękka

Pasieka towarowa to nie tylko duża liczba rodzin pszczelich, lecz także niski koszt produkcji - na co składa się wiele różnych czynników, które zostaną opisane przez autora w tej książce opisane. Na przykład problem stanowi wyszukiwanie i dodawanie matek pszczelich, a przecież tę pracę można wyeliminować z gospodarki pasiecznej. Ileż kłopotu sprawia przestarzały sprzęt, a wreszcie walka z chorobami i szkodnikami. Jeżeli te zabiegi zostaną zintegrowane z całoroczną gospodarką pasieczną - nie będą zajmowały dużo czasu.

W kraju mało jest pszczelarzy utrzymujących się wyłącznie z pracy przy pszczołach. A przecież pasieki towarowe nietrudno rozmieścić w okolicy tak, aby w miejscach o roślinności bogatej w pożytek ustawić maksymalną liczbę rodzin pszczelich, a na terenach o uboższych - mniej. Łatwiej organizuje się dojazd dysponując odpowiednimi środkami lokomocji.
Właściciele dużych pasiek zdają sobie sprawę z przepszczelenia terenu i nie ustawiają uli w sąsiedztwie innych pasiek. Prace w dużych gospodarstwach pasiecznych ujęte są w pewne ramy organizacyjne. Pasieki liczące po kilkaset uli, rozmieszczone na pewnym obszarze w grupach po 20-30 i więcej pni obsługuje się według pewnego schematu.

Duże pasieki towarowe są odpowiednio zaopatrzone w leki, dysponują lepszym sprzętem, co zwiększa wydajność, a zmniejsza uciążliwość wykonywanych prac. Odpowiedni materiał hodowlany latwiej nabyć prowadząc dużą pasiekę niż amatorowi.
Tak pokrótce przedstawiają się zagadnienia zawarte w tej książce. Oparte one są na moich 40-letnich doświadczeniach, bo tyleż to lat prowadzę samodzielne pasieki. Pszczelarzy chcących przekształcić swoje pasieki w towarowe, przynoszące określone efekty ekonomiczne, muszą zrezygnować z dotychczasowych przyzwyczajeń. Nieraz są to nawyki dobre, ale najczęściej niestety utrudniają pracę. I właśnie temu w poszczególnych rozdziałach, poświęcam sporo uwagi.

Być może dla wielu książka stanie się poradnikiem w szybkim i efektywnym pszekształceniu pasieki.

Wiadomości wprowadzające Lokalizacja i dostosowanie wielkości pasieki do bazy poŜytkowej Sady przydomowe Przestrzenie otwarte Lasy Tereny polowo-leśne PoŜytki w zasięgu lotu pszczół Obliczanie wydajności pastwiska pszczelego PoŜytki naturalne Monokultury PodwoŜenie pasiek Higiena miodobrania i postępowanie z miodem Sprzęt pasieczny, jego modernizacja i wprowadzanie postępu technicznego Ul Deski wylotowe Podkarmiaczki Wypełniacze wnętrza Ramka Odstępniki Szczebelki Wprawianie węŜy Ograniczenie czerwienią Uliki odkładowe Rojnica Ramka hodowlana nŚcieśniacze Zaplecze gospodarcze Poławiacze pyłku Gospodarka pasieczna z uwzględnieniem profilaktyki i walki z chorobami Praca pasieczna po głównym poŜytku Zakończenie miodobrania i segregacja ramek z woszczyną Ocena oraz układanie gniazda Karmienie Zdejmowanie nadstawek, wycena zapasów i uzupełnianie pokarmu Przygotowanie rodzin pszczelich do zimy po zakarmieniu Skład biologiczny rodziny pszczelej po zakarmieniu Zimowanie w zaleŜności od typu ula Wentylacja Ocieplanie Opieka nad pasieką zimą Prace po zakończeniu sezonu Segregacja ramek z woszczyną i pozyskiwanie propolisu Wycinanie i topienie woszczyny Przechowywanie woszczyny Oczyszczanie wosku i wyrób węŜy Wprawianie węŜy Oblot i prace wczesnowiosenne Obserwacje oblotu Czyszczenie dennic (podmiatanie) PobieŜny sprawdzian zapasów Główny przegląd Doprowadzenie rodzin pszczelich do siły Pobudzanie rodzin pszczelich do rozwoju nCiasto miodowo-cukrowe Utrzymanie mikroklimatu w ulu Powiększanie gniazd Wyrównywanie siły w rodzinach pszczelich Prace w czasie trwania poŜytku i miodobranie Dodawanie ramek z węŜa Zapobieganie nastrojom rojowym Robienie odkładów Rójka Gromadzenie ramek z pierzgą Miodobranie Przygotowanie miodu do sprzedaŜy Powiększenie pasieki przez odkłady zintegrowane z wychowem matek Zasiedlanie ulika odkładowego Dodawanie mateczników Wychów matek Wychów matek przy uŜyciu ramki Jentera Zasiedlanie uli młodymi rodzinami Terminarz prac w pasiece towarowej -stacjonarnej Gospodarka wędrowna Prowadzenie pasieki towarowej w ulach wielokorpusowych Ul wielokorpusowy Zimowanie Prace po pierwszym oblocie Przestawianie korpusów Prace w czasie trwania poŜytku i zapobieganie rójkom Postępowanie z rodzinami w nastroju rojowym RozmnaŜanie przez odktady Wychów matek Dodawanie matek Układanie gniazd na zimę Prowadzenie gospodarki pasiecznej w ulach leŜakach MoŜliwości intensyfikacji gospodarki pasiecznej przez wprowadzenie produkcji wielokierunkowej Poławianie pyłku Niezbędne warunki dla pozyskiwania pyłku kwiatowego Pozyskiwanie pierzgi Pozyskiwanie mleczka pszczelego Pozyskiwanie propolisu (kitu pszczelego) Pozyskiwanie jadu pszczelego Profilaktyka oraz walka z chorobami i szkodnikami w pasiekach towarowych Zapobieganie chorobom przez odkaŜanie Wpływ pokarmu na zdrowotność pszczół Lokalizacja i higiena obiektów Zwalczanie szkodników pszczół Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych Przepisy prawne obowiązujące przy zwalczaniu chorób zakaźnych Zasady higieny w okresie wiosennym Zasady higieny w okresie letnio-jesiennym Pasieki towarowe w aspekcie przyrodniczo-ekonomicznym Rola pszczół w zapylaniu Produkcja miodu w naszej szerokości geograficznej, a w strefie międzyzwrotnikowej Produkty pszczele Miód Pyłek kwiatowy Propolis (kit pszczeli) Mleczko pszczele Jad pszczel Aspekty ekonomiczne prowadzenia pasieki towarowej Ochrona pszczół przed wytruciami Postępowanie przy zatruciach Odpowiedzialność materialna i karna pszczelarzy z tytułu poŜądlenia Organizacja polskiego pszczelarstwa Struktury organizacyjne Praca społeczna aktywu pszczelarskiego

Książka

  • Autor: 

    Czesław Typański

  • ISBN: 

    83-09-01693-X

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...