Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Maria Dymnicka, Janusz L. Sokół
Waga produktu: 0.390 kg
EAN: 8372441960
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW

Warszawa 2001, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 216 str., oprawa miękka

Ostatnie wydanie obowiązującego naszych studentów opracowania, zatytułowanego „Żywienie zwierząt i paszoznawstwo”, miało miejsce W 1997 roku. Cały nakład tego wydania został wyczerpany i praktycznie opracowanie to jest nieosiągalne dla studentów.

Jednocześnie w ostatnich latach obserwuje się olbrzymi postęp w naukach przyrodniczych, rolniczych, w tym również w dziedzinie żywienia zwierząt. Oprócz przewartościowania niektórych pojęć pojawiły się zupełnie nowe zagadnienia i spojrzenia na nie. Dotyczy to m.in. roli i znaczenia mączek mięsnych i mięsno-kostnych dla zwierząt gospodarskich, które jeszcze do niedawna wysoko cenione, stały się, w ostatnim dosłownie czasie, dużym zagrożeniem nie tylko dla zwierząt (choroba szalonych krów - "BSE"), ale przez spożywanie produktów mięsnych także dla ludzi (choroba Creutzfeldta-Jakoba -"CJD").

Zmieniły się też ogólne poglądy na wartość odżywczą pasz, dzięki dokładniejszej znajomości ich składu chemicznego. Do szacowania wartości pasz nie wystarcza już tylko sama analiza podstawowa, ale wiele innych oznaczeń specjalistycznych, o których mowa jest w niniejszym opracowaniu. Również inne działy, takie jak: znaczenie składników pokarmowych, określanie wartości pokarmowej pasz czy też zasady normowania i układania dawek pokarmowych (w tym dla wielu nowych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt), zostały rozszerzone i uzupełnione o nową wiedzę z tego zakresu. Ponadto w opracowaniu uwzględniono nowe rozdziały dotyczące zasad sporządzania preliminarza pasz oraz komputerowych technik obliczeniowych składu mieszanek.

Opracowanie to napisane zostało głównie z myślą o studentach kierunku zootechnicznego, tak studiów dziennych, jak i zaocznych. Będzie ono również niezwykle pomocne do nauczania studentów z innych pokrewnych kierunków (weterynaryjnego, rolniczego i ekonomiczno-rolniczego).

Zdając sobie sprawę, że opracowanie nasze może być nie do końca kompletne, oczekiwać będziemy na uwagi czytelników.
Janusz Leszek Sokół

Przedmowa I. SKŁAD CHEMICZNY PASZ 1. Pobieranie i przygotowywanie próbek pasz do analizy chemicznej 2. Skład paszy i znaczenie składników pokarmowych 3. Zasada analizy podstawowej paszy 4. Oznaczanie detergentowych frakcji włókna - metoda Van Soesta 5. Oznaczanie włókna pokarmowego DF (dietary fiber) 6. Analiza w bliskiej podczerwieni (NIRS) 7. Zasada określania wartości energetycznej pasz II. PASZE I OCENA ICH JAKOŚCI 1. Podział pasz 2. Ogólna charakterystyka i zasady oceny organoleptycznej pasz 3. Laboratoryjne metody oceny jakości surowców do produkcji mieszanek paszowych III. OKREŚLENIE WARTOŚCI POKARMOWEJ PASZ 1. Strawność składników pokarmowych 2. Bilans przemiany materii 3. Wartość odżywcza białka i metody jej określania 4. Przemiana energii 5. Mierniki wartości pokarmowej pasz IV. ZASADY ŻYWIENIA I UKŁADANIA DAWEK POKARMOWYCH DLA ZWIERZÄ„T GOSPODARSKICH 1. Krowy mleczne 2. Krowy ras mięsnych 3. Bydło opasowe 4. Owce 5. Kozy 6. Konie robocze i rekreacyjne 7. Trzoda chlewna 8. Drób 9. Zasady komputerowej optymalizacji składu mieszanek paszowych 10. Gospodarcza ocena wykorzystania paszy V. PRELIMINARZ PASZOWY 1. Wiadomości ogólne 2. Obliczanie zapotrzebowania zwierząt na pasze 3. Określenie ilości produkowanych pasz 4. Bilans pasz 5. Wnioskowanie Literatura

Książka

  • ISBN: 

    83-7244-196-0

  • Redaktor: 

    Maria Dymnicka, Janusz L. Sokół

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...