Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Marek Babicz
Waga produktu: 0.51 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788372592187
Wysyłka od: 9.90 PLN

W opracowaniu zawarto aktualną wiedzę, która służy zarówno kształceniu, jak i unowocześnieniu hodowli i chowu świń. Omówiono w nim zagadnienia z zakresu biotechnologii rozrodu, genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz bioinformatyki. Uwzględniono także, oprócz podstawowych zasad chowu świń w produkcji intensywnej, alternatywne metody chowu ekologicznego

Spis treści:

Słowo wstępne 5
1. Wprowadznie - wiadomości podstawowe
2. CHARAKTERYSTYKA CYTOGENETYCZNA I GENETYCZNA ŚWINI DOMOWEJ (Barbara Danielak-Czech, Brygida Ślaska, Marek Babicz, Barbara Rejduch, Anna Kozubska-Sobocińska) 12
2.1. Systematyka świni domowej 12
2.2. Kariotyp świni domowej i techniki diagnostyki cytogenetycznej 13
2.3. Metody cytogenetyki molekularnej w analizie genomu świni domowej 17
2.4. Wykorzystanie markerów molekularnych w identyfikacji osobniczej i gatunkowej 20
2.5. Molekularna analiza filogenetyczna z wykorzystaniem genomu mitochondrialnego 24
3. TYPY UŻYTKOWE I RASY ŚWIŃ W HODOWLI KRAJOWEJ (Marek Babicz, Marian Rózycki, Zbigniew Bajda, Ewa Skrzypczak) 28
3.1. Typy użytkowe świń 28
3.2. Rasy świń w hodowli i produkcji krajowej 29
3.3. Linie produkcyjne (hybrydowe) świń 36
3.4. Wykorzystanie badań molekularnych do oceny struktury genetycznej ras 39
4. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE ŚWIŃ (Marek Babicz, Anna Kasprzyk) 41
4.1. Cechy rozplodowe 41
4.2. Wartość tuczna 43
4.3. Wartość rzeźna 45
5. DOSKONALENIE UŻYTKOWOŚCI ŚWIŃ (Marian Różycki, Robert Eckert) 47
5.1. Krajowy program hodowlano-produkcyjny 47
5.2. Ocena wartości użytkowej świń 51
5.2.1. Ocena użytkowości rozpłodowej 51
5.2.2. Przyżyciowa ocena wartości tucznej i rzeźnej 523
5.2.3. Ocena tuczna, rzeźna i jakości mięsa w stacjach kontroli użytkowości tucznej i rzeźnej 56
5.3. Ocena wartości hodowlanej świń 60
5.3.1. Ocena wartości hodowlanej na podstawie indeksów selekcyjnych 60
5.3.2. Ocena wartości hodowlanej metodą BLUP — model zwierzęcia 63
5.4. Metody selekcji 67
6. KRZYŻOWANIE ŚWIŃ (Marek Babicz) 70
7. WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH METOD W I IODOWLI ŚWIŃ 75
7.1. Biotechnologiczne metody rozrodu świń (Zdzisław Smorag, Michał Bochenek,
Barbara Gajda, Magdalena Bryła, Piotr Gogol, Izabela Grad-Mandtyk, Jacek Jura, Joanna Jurkiewicz, Marcin Samiec, Maria Skrz•szowska, Monika Trzcińska) 75
7.1.1. Zaawansowane metody oceny nasienia knurów 75
7.1.2. Uzyskiwanie, dojrzewanie i zapłodnienie in vitro oocytów, hodowla i oznaczanie płci zarodków świni 81
7.1.3. Oznaczanie płci zarodków 84
7.1.4. Kriokonserwacja oocytów i zarodków 84
7.1.5. Klonowanie somatyczne świń 86
7.1.6. Transgeneza świń 89
7.2. Mutacje chromosomowe i ich wpływ na płodność nosicieli. Monitoring cytogenetyczny knurów (Barbara Danielak-rzech, Barbara Rejdach, Anna Kozubska-Sobocińska, Marek Babicz) 95
7.3. Genomika strukturalna w hodowli świń (Agnieszka Korwin-Kossakowska) 103
7.4. Badania ekspresji wybranych genów. Możliwości wykorzystania wyników w praktyce hodowlanej (Dorota Golach, Paweł Urbański, Mariusz Pierzchała, Ewa Poławska) 109
7.4.1. Genomika funkcjonalna 110
7.4.2. Strategie identyfikacji funkcji genu 110
7.4.3. Metody badań wykorzystywane w genomice funkcjonalnej 112
7.4.4. Perspektywy wykorzystania genomiki funkcjonalnej w hodowli 114
7.5. Wykorzystanie bioinformatyki w badaniach naukowych nad gatunkiem świni domowej (Marcin Pastwa, Marek Babicz) I I8
7.5.1. Bioinformatyka 118
7.5.2. Elektroniczne bazy danych biologicznych 119
7.5.3. Narzędzia bioinformatyczne 127
7.5.4. Wykorzystanie baz danych oraz narzędzi bioinformatycznych w badaniach 129
7.6. Nutrigenetyka i nutrigenomika w żywieniu świń (Eugenisz R. Grela, Marek Babicz, Sandra Sobolewska) 132
8. PRODUKCJA PROSIĄT I TUCZNIKÓW (Marek Babicz, Krzysztof Pietrzak) 135
8.1. Założenia produkcyjne gospodarstwa specjalizującego się w chowie świń 135
8.1.1. Roczna produkcyjność gospodarstwa 136
8.1.2. Ustalenie liczby stanowisk dla poszczególnych grup technologicznych świń 139
8.1.3. Zapotrzebowanie na pasze 141
8.1.4. Zapotrzebowanie na wodę 144
8.1.5. Produkcja obornika i gnojówki 146
8.2. Kalkulacja kosztów produkcji trzody chlewnej 147
8.2.1. Kalkulacja kosztów w cyklu zamkniętym 147
8.2.2. Kalkulacja kosztów w cyklu otwartym 152
9. STADO REPRODUKCYJNE W GOSPODARSTWIE (Marek Babicz, Jerzy Lechowskt) 154
9.1. Rasa loch i knurów 154
9.2. Podatność na stres 155
9.2.1. Procedura oznaczania genotypu osobnika w odniesieniu do /octis RYR/ 157 294
9.3. Elementy rozrodu loch i knurów. 157
9.3.1. Dojrzałość rozpłodowa loszek i knurków 157
9.3.2. Ruja 159
9.3.3. Krycie lub inseminacja 161
9.3.4. Ciąża i poród 162
9.4. Metody zwiększania płodności potencjalnej i objawów rujowych 164
9.5. Główne wskaźniki użytkowości rozpłodowej loszek i loch 165
10. ŻYWIENIE ŚWIŃ (Eugeniusz R. Greki) 168
10.1. Żywienie loszek i loch 169
10.2. Żywienie knurów 176
10.3. Żywienie prosiąt i warchlaków 182
10.4. Żywienie tuczników 184
10.5. Środki żywienia świń 185
10.6. Systemy żywienia świń 189
10.7. Mieszanki przemysłowe dla świń 191
10.8. Woda w żywieniu świń 193
10.9. Dodatki paszowe 193
10.9.1. Probiotyki 194
10.9.2. Probiotyki 195
10.9.3. Enzymy paszowe 196
10.9.4. Przeciwutleniacze 196
10.9.5. Kwasy organiczne 197
10.9.6. Detoksykanty 197
10.9.7. Zioła 198
10.9.8. Inne specyficzne dodatki w żywieniu zwierząt 199
10.10. Zasady ekologicznego żywienia świń 200
11. BUDYNKI I ICH WYPOSAŻENIE (Marek Babicz) 204
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOBROSTANU 1 OCHRONA ŚRODOWISKA W PRODUKCJI ŚWIŃ (Marek Babicz„-Inna Chmielowiec-Korzeniowska, Marcin Pastwa, Iwona Rucińska-Rozempolska) 211 12.1. Dobrostan w hodowli i chowie świń 211
12.2. Warunki dobrostanu poszczególnych grup produkcyjnych świń 216
12.3. Ocena dobrostanu świń 218
12.4. Charakterystyczne cechy behawioru świń 219
12.4.1. Organizacja socjalna świń 219
12.4.2. Możliwości wzbogacania środowiska 220
12.5. Zagospodarowanie odchodów i emisja zanieczyszczeń do środowiska z gospodarstw zajmujących się produkcją świń 222
12.5.1. Emisja zanieczyszczeń do środowiska 222
12.5.2. Odchody zwierząt 223
12.5.3. Przechowywanie i stosowanie nawozów 224
12.5.4. Emisja zanieczyszczeń gazowych 226
12.5.5. Metody ogranicząjące emisję zanieczyszczeń gazowych 230
13. PODSTAWY OCHRONY ZDROWIA ŚWIŃ (Zygnuint Pqjsak, J)lakorzata Pomorska-Mól) 235
13.1. Zasady ochrony zdrowia świń 235
13.1.1. Lokalizacja chlewni — istotny element utrzymania wysokiego statusu zdrowotnego fermy 235
13.1.2. Środki transportu jako wektor szerzenia się chorób 236
13.1.3. Wprowadzanie nowych zwierząt do fermy — kwarantanna i aklimatyzacja 237
13.1.4. Ramowy program ochrony zdrowia świń 239
13.2. Ocena stanu zdrowia świń 252 13.3. Nąjważniejsze choroby świń uwarunkowane genetycznie 253
14. SKUP TUCZNIKÓW I OCENA ICH WARTOŚCI RZEŹNEJ (Tadeusz Blicharski, Anna Hommermeister, Agnieszka Worda, Marek Bobie:, KrzysztofTereszkiewicz) 260
14.1. Obrót przedubojowy i ubój 260 14.1.1. Skup tuczników 260
14.1.2. Transport tuczników 261
14.1.3. Straty w transporcie 264
14.1.4. Ubój tuczników 267
14.2. Poubojowa klasyfikacja tusz wieprzowych 268
14.3. Wartość rzeźna świń 272
14.4. Systemy jakości mięsa wieprzowego V Polsce 276
15. ALTERNATYWNA PRODUKCJA ŚWIŃ (Marek Bobie:, Ewa Skrzypczak, Kinga Kropiwiec) 283
15.1. Ekologiczny chów świń 283 15.1.1. Systemy utrzymania w chowie ekologicznym 284
15.1.2. Jednostki certyfikujące 288
15.2. Produkcja tuczników ciężkich 288
15.3. Świnia domowa w agroturystyce i minizoo 289

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-7259-218-7

 • Liczba stron: 

  296

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  Marek Babicz

 • Rok wydania: 

  2014

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...