Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Maciej Adamski,
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 9788360574935
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2010, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 93 str., oprawa miękka
Okres okołoporodowy i wczesnej laktacji, tj. pierwszych 30 dni po porodzie, jest szczególnie krytyczny u bydła mlecznego. Problemy w tym czasie mogą ujawniać się w postaci szeregu zaburzeń, które zostały określone przez Sommera [cyt. za Jaśkowski 1982] mianem Zespołu poporodowego. Pojawiające się nieprawidłowości są następstwem niekorzystnego wpływu środowiska, zwłaszcza nieprawidłowego żywienia i utrzymania krów w zawansowanej ciąży.
W stadach krów wysokomlecznych nieodzowna stała się systematyczna kontrola rezerw energetycznych mająca na celu kontrolę prawidłowości żywienia. Krowy wysoko wydajne wymagają: lepszych warunków utrzymania, lepszej opieki, precyzyjnego bilansowania dawek pokarmowych oraz swoistej profilaktyki r& oacute;żnych chorób. Przy rosnącej wciąż wydajności mlecznej pogłębia się problem związany ze zbilansowaniem dawki pokarmowej. Wszelkie uchybienia, a więc nadmiar lub niedobór składników pokarmowych, negatywnie wpływają m.in. na zdrowie krów, ich rozrodczość oraz potencjał produkcyjny. Zaburzenia w gospodarce energetycznej są główną przyczyną problemów okołoporodowych. Związane są one z rozpoczynającą się laktacją, ograniczonym wówczas apetytem, co prowadzi do trudności ze zbilansowaniem i pełnym pokryciem zapotrzebowania na podstawowe składniki pokarmowe. Obserwuje się coraz więcej strat spowodowanych zaburzeniami metabolicznymi w okresie okołoporodowym, co prowadzi do eliminacji z dalszego chowu od 15 do ponad 40% krów ze stad wysokomlecznych [Studziński i wsp. 2003]. Według Parkera [1989] i Rodenburga [1992] przyczynami złego bilansu energetycznego są również: zła jakość skarmianych pasz, utrzymywanie zwierząt w niekorzystnych warunkach, choroby. Początek laktacji łączy się ze szczególnym obciążeniem dla wysoko wydajnych krów. Około 40% mleka z całej laktacji uzyskuje się w pierwszych trzech miesiącach po porodzie. Ma to miejsce jeszcze przed możliwością pobrania przez krowę paszy pokrywającej jej zapotrzebowanie produkcyjne [Beever i wsp. 1998].
Poród i rozpoczynająca się laktacja stanowi duże obciążenie dla organizmu krowy, zmienia się jej metabolizm, zwiększa się podatność na zachorowania [Gearhart i wsp. 1990]. Organizm przechodzi z procesów anabolicznych (ciąża i zasuszenie) na przemiany z przewagą katabolizmu. Krowy mleczne po poporodzie, ze względu na ujemny bilans energetyczny, osłabiony apetyt i wzrastającą wydajność są podatniejsze na różne choroby niż w innych okresach produkcji. Jest to okres sprzyjający szczególnie zaburzeniom metabolicznym. Zaburzenia te określane są w literaturze jako Zespół nadmiernej mobilizacji tłuszczu (ZNMT), Zespół tłustej krowy (FCS), Zespół stłuszczonej wątroby i nerek [Raoofi i wsp. 2001].

OBJAŚNIENIA I SKRÓTY 1. WSTĘP 2. PRZEGLÄ„D PIŚMIENNICTWA 2.1. Punktowa ocena kondycji 2.2. Procentowa zawartość białka, tłuszczu i wody w organizmie krowy 2.3. Mobilizacja rezerw energetycznych krowy 2.3.1. Zespół nadmiernej mobilizacji tłuszczu 2.4. Karbamoilotransferaza omitynowa 2.5. Aspekt produkcyjno-hodowlany 2.6. Żywienie 3. CEL BADAŃ 4. MATERIAŁ I METODY 4.1. Metody oceny 5. ZAKRES BADAŃ 6. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 6.1. Analiza kondycji 6.1.1. Kondycja ciała krów w stadzie A 6.1.2. Kondycja ciała krów w stadzie B 6.2. Weryfikacja punktowej oceny kondycji metodą rozcieńczeń mocznika 6.2.1. BCS a poziom tłuszczu 6.3. Analiza wybranych parametrów biochemicznych w surowicy krwi bydła 6.3.1. Analiza aktywności wybranych enzymów i stężenia bilirubiny całkowitej 6.3.2. Analiza stężenia białka całkowitego, albumin, glukozy i kwasu p-HM 6.3.3. Określenie zależności pomiędzy aktywnością wybranych parametrów biochemicznych surowicy krwi, w aspekcie różnej kondycji 6.4. Analiza okresu okołoporodowego 6.4.1. Skala trudności porodu a indeks zacieleń 6.4.2. Wskaźniki okresu okołoporodowego 6.4.3. Stosunek tłuszczowo-białkowy mleka z pierwszego próbnego udoju 6.4.4. Wybrane parametry charakterystyki nowo narodzonych cielą! 6.4.5. Szacowanie poziomu wybranych parametrów okołoporodowych na podstawie kondycji króww okresie zasuszenia 7. WNIOSKI 8. PIŚMIENNICTWO

Książka

  • Autor: 

    Maciej Adamski

  • ISBN: 

    978-83-60574-93-5

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...