Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Roman Kołacz, Zbigniew Dobrzański,
Waga produktu: 1.020 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN

Wrocław 2006, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 538 str., oprawa twarda
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów na kierunkach: biologia, medycyna weterynaryjna, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia żywności oraz zootechnika. Może on też być przydatny dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych uczelni rolniczych. Nie było, jak dotychczas, kompleksowego opracowania dotyczącego dobrostanu (czyli optymalizacji warunków utrzymania) i higieny zwierząt gospodarskich, a także kształtowania ich środowiska, przeznaczonego dla celów dydaktycznych. Proponowany podręcznik jest właśnie taką publikacją. Po wstąpieniu w 2004 roku naszego kraju do Unii Europejskiej ukazało się wiele dyrektyw unijnych i ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych, a także krajowych przepisów prawnych dotyczących warunków utrzymania zwierząt, ich żywienia, transportu, oddziaływania ferm zwierzęcych na środowisko, które muszą być uwzględnione w programach nauczania i w produkcji zwierzęcej. Wyznacza to nowe trendy w produkcji zwierzęcej, weterynarii i ochronie środowiska. Higiena i dobrostan bezpośrednio lub pośrednio warunkują zdrowotność i produkcyjność zwierząt oraz jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, zawierają również aspekty antropogeniczne, ponieważ produkcja zwierzęca musi uwzględniać relacje człowiek – zwierzę – środowisko, ale przede wszystkim chronić prawa zwierząt gospodarskich, uwzględniać ich potrzeby fizjologiczne i behawioralne i kształtować środowisko przyrodniczo-rolnicze w taki sposób, by nie zagrażało ono zdrowiu człowieka. Natomiast higiena i dobrostan zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych stanowią osobne zagadnienie ze względu na ich specyficzne użytkowanie, co również regulują przepisy prawne. Podręcznik ten został wyróżniony na Targach Książki Naukowej Na Politechnice Wrocławskiej za najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej w 2007 roku. Publikacja ta również nagrodzona została na Targach Książki w Krakowie za najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w 2006 roku. 

PRZEDMOWA Rozdział 1. ZNACZENIE HIGIENY I DOBROSTANU W CHOWIE ZWIERZÄ„T Rozdział 2. WPŁYW WARUNKÓW MIKROKLIMATYCZNYCH NA ZDROWIE I PRODUKCYJNOŚÄ† ZWIERZÄ„T 2.1. Promieniowanie UV i światło 2.2. Waronki termiczno-wilgotnościowe 2.3. Ruch powietrza 2.4. Metody sumarycznej oceny czynników klimatu 2.5. Ciśnienie atmosferyczne 2.6. Dźwięki i hałas 2.7. Zanieczyszczenia powietrza Rozdział 3. CZYNNIKI MIKROKLIMATOGENNE 3.1.Wentylacja pomieszczeń inwentarskich 3.2. Ciepłochronność i ogrzewanie budynków inwentarskich 3.3. Oświetlenie pomieszczeń inwentarskich Rozdział 4. PODŁOGI I LEGOWISKA DLA ZWIERZÄ„T 4.1. Podłogi ś ciółkowe 4.2. Podłogi bez ściółkowe 4.3. Oddziaływanie podłóg na zwierzęta Rozdział 5 . DOBROSTAN ZWIERZÄ„T 5.1. Etyczne aspekty dobrostanu 5.2. Dobrostan a ból i cierpienie zwierząt 5.3. Metody oceny dobrostanu zwierząt 5.4. Dobrostan a interakcje "człowiek-zwierzę" 5.5. Dobrostan a bezpieczeństwo żywności 5.6. Dobrostan a prawo 5.7. Europejska konwencja o ochronie zwierząt domowych 5.8. Wymogi dobrostanu w chowie drobiu 5.9. Wymogi dobrostanu w chowie świń 5.10. Wymogi dobrostanu w chowie bydła mlecznego 5.11. Wymogi dobrostanu w chowie innych gatunków zwierząt 5.12. Dobrostan w chowie zwierząt laboratoryjnych 5.13. Wymogi w zakresie transportu zwierząt 5.14. Zasady kontroli dobrostanu zwierząt Rozdział 6. ZASADY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI POMIESZCZEŃ INWENTARSKICH 6.1. Dezynfekcja 6.2. Dezynsekcja 6.3. Deratyzacja Rozdział 7. HIGIENA WODY I POJENIA ZWIERZÄ„T 7.1. Źródł a wody dla zwierząt 7.2. Badania laboratoryjne wody 7.3. Higiena i sposób pojenia zwierząt 7.4. Prawna ochrona wód przed zaniemczyszczeniami pochodzenia rolniczego Rozdział 8. HIGIENA I UTYLIZACJA ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH 8.1. Skład odchodów zwierzęcych 8.2. Mikrobiologiczne cechy gnojowicy 8.3. Metody higienizacji gnojowicy 8.4. Składowanie gnojowicy i odchodów stałych Rozdział 9. ODDZIAŁ YW ANIE FERM ZWIERZĘCYCH NA ŚRODOWISKO 9.1. Zanieczyszczenie pyłowe 9.2. Zanieczyszczenie gazowe 9.3. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne 9.4. Odchody zwierzęce 9.5. Soki kiszonkowe 9.6. Padłe zwierzęta Rozdział 10. WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKOWYCH NA ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 10.1. Pierwiastki toksyczne 10.2. Polichlorowane bifenyle i dioksyny 10.3. Azotany i azotyny 10.4. Pestycydy 10.5. Promieniowanie jonizujące (radionuklidy) 10.6. Promieniowanie niejonizujące (elekromagnetyczne) Rozdział 11. ZASADY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH 11.1. Podstawy prawne i rozwój rolnictwa ekologicznego 11.2. Zwierzęta gospodarskie i pomieszczenia inwentarskie 11.3. Pasza i żywienie zwierząt Rozdział 12. MEDYCYNA KATASTROF - ZADANIA SŁUŻB WETERYNARYJNYCH 12.1. Definicje i rodzaje katastrof 12.2. Zadania służb weterynaryjnych w czasie katastrof i zagrożenia agroterroryzmem 12.3. Wybrane zagadnienia bio- i agroterroryzmu ZAŁÄ„CZNIKI LITERATURA

Książka

  • Autor: 

    Roman Kołacz, Zbigniew Dobrzański

  • ISBN: 

    83-60574-02-2

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...