Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Z. Litwińczuk
Waga produktu: 0.700 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 316 str., oprawa twarda

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów uczelni o profilu biologiczno-rolniczym, szczególnie dla takich kierunków, jak: biologia, zootechnika, ochrona środowiska. Może być również wykorzystywany przez hodowców, służby doradcze i szeroko ujmowane kadry administracji państwowej i samorządowej zaangażowane w realizację programów ochrony zasobów genetycznych świata zwierzęcego zgodnie z postanowieniami Konwencji o Bioróżnorodności z Rio de Janeiro z 1992 roku, które to działania są szeroko wspierane (w tym również finansowo) w krajach członkowskich przez Unię Europejską.

Jest to pierwsza tego typu publikacja, opracowana przez pracowników naukowych zaangażowanych osobiście w realizację w Polsce programów ochrony zasobów genetycznych wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. Koordynatorem tych działań z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest w Polsce Instytut Zootechniki w Balicach, którego dyrektor – prof. dr hab. dr h.c. Jędrzej Krupiński jest jednym ze współautorów tego podręcznika. Pozostali Autorzy są głównie pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i realizują od lat zajęcia dydaktyczne z tego zakresu na kierunku studiów: biologia, zootechnika i ochrona środowiska. Uczestniczą również jako członkowie odpowiednich Grup Roboczych działających w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w praktycznej realizacji Programów Ochrony Zasobów Genetycznych odpowiednich gatunków zwierząt gospodarskich.
Zygmunt Litwińczuk

1. Stan zasobów genetycznych zwierząt 1.1. Dynamika pojawiania się i wymierania gatunków 1.2. Geneza i rozmieszczenie zasobów genetycznych w świecie 1.3. Rozproszenie udomowionych gatunków zwierząt 1.4. Aktualny stan różnorodności zasobów genetycznych zwierząt 1.4.1. Różnorodność ras 1.4.2. Stan zagrożenia ras 1.5. Pogłowie zwierząt i produkcja Żywności na świecie i w Polsce 1.6. Zasoby genetyczne zwierząt a odporność na choroby 1.7. Zagrożenia dla zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich 1.8. Nowy system klasyfikacji ras i populacji według miejsca występowania 1.9. Nowy system klasyfikacji ras i populacji zwierząt według stanu zagrożenia Literatura 2. Ubytkowanie zasobów genetycznych zwierząt 2.1. Programy hodowlane i metody doskonalenia genetycznego 2.2. Programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt 2.3. Wykorzystanie biotechnologii rozrodu 2.4. Regulacje prawne 2.5. Metody charakterystyki zasobów genetycznych zwierząt 2.6. Metody ekonomicznej waloryzacji zasobów genetycznych zwierząt 2.7. Metody ochrony zasobów genetycznych 2.8. Uznanie globalnej odpowiedzialności Literatura 3. Światowy plan działań na rzecz zasobów genetycznych 3.1. Przesłanki do działań na rzecz zasobów genetycznych 3.2. Światowy Raport o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierząt 3.3. Światowy Plan Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt 3.3.1. Główne cele Światowego Planu 3.3.2. Strategiczne Priorytety Działań z podziałem na Obszary Priorytetowe 3.3.2.1. Obszar Priorytetowy 1 3.3.2.2. Obszar Priorytetowy 2 3.3.2.3. Obszar Priorytetowy 3 3.3.2.4. Obszar Priorytetowy 4 3.3.3. Realizacja i finansowanie Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt 3.4. Deklaracja z Interlaken w sprawie Zasobów Genetycznych Zwierząt 3.5. Deklaracja z Wilderswil w sprawie różnorodności zwierząt Literatura 4. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce 4.1. Początki ochrony zasobów genetycznych zwierząt 4.2. Aspekty prawne ochrony zasobów genetycznych zwierząt oraz rola Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego 4.3. Raport krajowy o stanie zasobów genetycznych zwierząt 4.4. Krajowe priorytety i narzędzia w realizacji programów ochrony zasobów genetycznych Zwierząt Literatura 5. Podstawy prowadzenia pracy hodowlanej w małych populacjach 5.1. Pokrewieństwo i inbred 5.2. Wielkość próby 5.3. Efektywna wielkość populacji 5.4. Wartość genetyczna 5.5. Postęp genetyczny 5.6. Następstwa pracy hodowlanej 5.6.1. Zjawisko Bul mera 5.6.2. Depresja inbredowi 5.7. Dryf genetyczny 5.8. Dobór zwierząt do kojarzeń Literatura 6. Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków Zwierząt w Polsce 6.1. Bydło 6.1.1. Czynniki warunkujące hodowlę i ubytkowanie lokalnych ras bydła 6.1.2. Charakterystyka niektórych europejskich lokalnych ras bydła n6.1.3. Polskie rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych 6.1.4. Cele i metody realizacji programów ochrony zasobów genetycznych Literatura 6.2. Świnie 6.2.1. Polskie rasy świń objęte programem ochrony zasobów genetycznych 6.2.2. Cele i metody realizacji programów ochrony zasobów genetycznych świń Literatura 6.3. Owce i kozy 6.3.1. Polskie rasy owiec i kóz objęte programem ochrony zasobów genetycznych 6.3.2. Cele i metody realizacji programów ochrony zasobów genetycznych owiec i kóz Literatura 6.4. Konie 6.4.1. Zarys historii hodowli ras i typów koni objętych programami ochrony zasobów genetycznych 6.4.2. Metody kontroli i oceny wartości ubytkowej koni objętych programami ochrony zasobów genetycznych 6.4.3. Metody selekcji i doboru do rozpłodu 6.4.4. Ocena realizacji programów hodowlanych ochrony zasobów genetycznych Literatura 6.5. Drób 6.5.1. Gatunki drobiu objęte programem ochrony zasobów genetycznych 6.5.1.1. Kury 6.5.1.2. Gęsi 6.5.1.3. Kaczki 6.5.2. Cele i metody realizacji programu ochrony zasobów genetycznych 6.5.3. Efekty prowadzenia hodowli zachowawczej drobiu Literatura 6.6. Zwierzęta futerkowe 6.6.1. Mięsożerne: lisy pospolite, tchórze hodowlane 6.6.2. Roślinożerne: nutrie, króliki, szynszyle 6.6.3. Cele i metody realizacji programów ochrony zasobów genetycznych Literatura 6.7. Pszczoły 6.7.1. Znaczenie pszczół dla przyrody i człowieka 6.7.2. Rozprzestrzenienie i bioróŜnorodność pszczoły miodnej na świecie 6.7.3. Historia pszczoły środkowoeuropejskiej 6.7.4. Charakterystyka pszczoły środkowoeuropejskiej 6.7.5. Określanie czystości rasowej pszczoły środkowoeuropejskiej 6.7.6. Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych 6.7.6.1. Specyfika hodowli pszczół 6.7.6.2. Cele i zadania SICAMM 6.7.6.3. Ochrona zasobów genetycznych Literatura 6.8. Ryby 6.8.1. Produkcja karpia i pstrąga tęczowego w Polsce 6.8.2. Ochrona zasobów genetycznych karpia 6.8.3. Ochrona zasobów genetycznych pstrąga 6.8.4. Cele i metody realizacji programów ochrony zasobów genetycznych ryb 6.8.4.1. Metody oceny wartości hodowlanej i zasady selekcji 6.8.4.2. Metody doboru zwierząt do kojarzeń 6.8.4.3. Zadania Banku Nasienia 6.8.4.4. Wsparcie finansowe programów ochrony Literatura 7. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt dziko Szyjących 7.1. Wybrane zagadnienia z ekologii populacji 7.2. Przyczyny degradacji liczebności populacji 7.3. Ochrona fauny i waloryzacja zagrożeń 7.4. Restytucje zwierząt Literatura 8. Rodzime rasy zwierząt podstawą Żywności regionalnej i tradycyjnej 8.1. Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych w diecie człowieka 8.2. Tradycyjne produkty mleczne: pochodzenie surowca i technologia wytwarzania 8.3. Tradycyjne produkty mięsne: pochodzenie surowca i technologia wytwarzania 8.4. Wykorzystanie rodzimych ras kur w ekologicznej produkcji jaj 8.5. Akty prawne i oznaczenia dotyczące Żywności tradycyjnej i regionalnej Literatura 9. Rola rodzimych ras zwierząt trawożernych w kształtowaniu krajobrazu i zachowaniu Regionów o dużym znaczeniu przyrodniczym 9.1. Znaczenie wypasu 9.2. Wybór gatunków i ras zwierząt do wypasu 9.2.1. Bydło 9.2.2. Owce 9.2.3. Konie 9.2.4. Kozy Literatura 10. Rodzime rasy zwierząt jako element tradycji i kultury regionu Literatura Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-09-99030-7

  • Redaktor: 

    Z. Litwińczuk

Inne produkty z tej serii: