Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Rudy,Michał Rudy,
Waga produktu: 0.500 kg
EAN: 9788377171578
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wrocław 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 236 str., oprawa miękka

Przekazany Czytelnikom podręcznik akademicki wypełnia występującą od szeregu lat lukę na krajowym rynku księgarskim, ponieważ ostatnie podręczniki tego typu wydano kilkadziesiąt lat temu.
W 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, w związku z czym nastąpiła zmiana prawa weterynaryjnego zgodnie z dyrektywami UE w zakresie zdrowia zwierząt, środków żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt.
Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej zastąpiła w krajowym ustawodawstwie weterynaryjnym dwa rozporządzenia Prezydenta II Rzeczpospolitej, które przetrwały zmiany ustrojowe i funkcjonowały niemal siedemdziesiąt lat, służąc krajowi i polskim lekarzom weterynarii.
W okresie 2001-2004 Sejm III Rzeczpospolitej zaimplementował do polskiego ustawodawstwa ponad 600 dyrektyw i kilkanaście rozporządzeń UE, uchwalając pakiet ustaw weterynaryjnych, na podstawie których minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał około 180 rozporządzeń wykonawczych dotyczących: ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz bezpieczeństwa środków żywienia zwierząt. Takie rewolucyjne zmiany w ustawodawstwie weterynaryjnym oraz przekształcenia strukturalne w organizacji inspekcji weterynaryjnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, produkcji środków żywienia zwierząt, ochronie i dobrostanie zwierząt postawiły przed administracją i nauką weterynaryjną nowe wyzwania i nie sprzyjały opracowaniu nowych podręczników z zakresu administracji weterynaryjnej.
W podręczniku zebrano w jedną całość wykłady weterynaryjne dla studentów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji epizootiologia i administracja weterynaryjna oraz częściowo materiały publikowane w czasopismach weterynaryjnych z lat 2003-2010, w szczególności z zakresu ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi występującymi w kraju jak również przenoszonymi z państw trzecich na teren Unii Europejskiej.

W podręczniku dużo miejsca poświęcono postępowaniu administracyjnemu i czynnościom faktycznym przy zwalczaniu ogniska choroby zakaźnej zwierząt po¬przez wprowadzenie odpowiednich procedur przy podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt:
• wprowadzenie ograniczeń przemieszczania zwierząt,
• dochodzenie epizootyczne,
• badanie kliniczne zwierząt,
• badanie sekcyjne zwierząt,
• pobranie i wysyłanie prób do badań laboratoryjnych,
• powiadomienie wyższych organów inspekcji weterynaryjnej,
• potwierdzenie lub wykluczenie choroby zakaźnej zwierząt oraz proce¬dur postępowania lekarzy urzędowych po wykryciu choroby zakaźnej zwierząt:
• ustanawianie lokalnego centrum zwalczania choroby,
• wdrożenie planów gotowości,
• oszacowanie wartości zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę,
• zabijanie zwierząt zakażonych w gospodarstwie oraz zwierząt z kontaktu, D postępowanie ze zwłokami zwierząt zabitych bądź padłych,
• niszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy, ściółki i innych materiałów, n oczyszczanie i dezynfekcja,
• ponowne zasiedlanie fermy zwierzętami po wygaszeniu ogniska.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii, a zwłaszcza podejmujących specjalizację z zakresu: epizootiologia i administracja weterynaryjna, higiena produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, bezpieczeństwo pasz.
Autorzy książki są świadomi, że w tak dużym obszarze wiedzy i materiału nie udało się uniknąć pewnych niedociągnięć. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za przesłanie uwag i sugestii, które zostaną wykorzystanie w przygotowaniu ewentualnego kolejnego wydania.
Wstęp Rozdział 1. Źródła prawa weterynaryjnego 1.1. Konstytucja 1.2. Umowy międzynarodowe 1.3. Ustawy 1.4. Rozporządzenia 1.5. Akty prawa miejscowego 1.6. Akty prawa wewnętrznie obowiązującego Rozdział 2. Europejskie weterynaryjne prawo wspólnotowe 2.1. Charakterystyka wspólnotowego prawa weterynaryjnego 2.2. Pierwotne prawo wspólnotowe 2.3. Rozporządzenia wspólnotowe w krajowym porządku prawnym 2.4. Dyrektywy jako źródło prawa weterynaryjnego 2.5. Decyzja jako źródło prawa weterynaryjnego 2.6. Wspólnotowe zalecenia, opinie, przewodniki Rozdział 3. Podmioty odpowiedzialne za weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego 3.1. Inspekcja weterynaryjna 3.2. Organy naczelne 3.3. Wojewoda 3.4. Agencje 3.5. Samorząd 3.6. Prywatni lekarze weterynarii Rozdział 4. Weterynaryjna kontrola graniczna 4.1. Organy publiczne działające w sferze weterynaryjnej kontroli granicznej administracji 4.2. Warunki przywozu i przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz słomy i siana ąnia 4.3. Procedury administracyjne przy weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów pochodzę zwierzęcego Rozdział 5. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 5.1. Choroby zwalczane z urzędu 5.2. Choroby zakaźne podlegające rejestracji 5.3. Wykaz chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania Rozdział 6. Postępowanie administracyjne i rzeczowe przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 6.1. Zasady ogólne 6.2. Wykrywanie chorób zakaźnych zwierząt 6.3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt Rozdział 7. r Monitoring chorób zakaźnych zwierząt 7.1. Pryszczyca i choroba pęcherzykowa świń 7.2. Klasyczny pomór świń 7.3. Przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy 7.4. Gruźlica bydła 7.5. Bruceloza 7.6. Enzootyczna białaczka bydła 7.7. Choroba niebieskiego języka 7.8. Wścieklizna 7.9. Grypa ptaków 7.10. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otrętu bydła 7.11. Gorączka Q Piśmiennictwo Akty prawne

Książka

  • Autor: 

    Andrzej Rudy,Michał Rudy

  • ISBN: 

    978-83-7717-157-8

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...