Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Nowak Zuzanna
Waga produktu: 1.130 kg
EAN: 9788375835649
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW
Przedmowa Wstęp 1. Pojęcie genu, mutacje genowe 1.1. Budowa genu u Procaryota i Eucaryota i wynikające z tego różnice 1.1.1. Transkrypcja 1.1.2. Translacja 1.2. Mutacje Literatura do rozdziału 1 Zadania do rozdziału 1 Odpowiedzi do zadań 2. Podziały komórkowe. Chromosomy 2.1. Mitoza 2.2. Informacje o chromosomach wybranych gatunków 2.2.1. Bydło domowe Bos taurus 2n = 60, XY 2.2.2. Owca domowa Ovis aries 2n = 54, XY 2.2.3. Inne parzystokopytne 2.2.4. Koniowate 2.2.5. Świnia domowa Sus scrofa dom. L. 2n = 38, XY 2.2.6. Chromosomy ptaków 2.3. Chromosomy płci 2.4 Chromosomy aktywne transkrypcyjnie 2.4.1. Chromosomy politeniczne 2.4.2. Chromosomy szczoteczkowe 2.5. Podstawowe metody barwienia chromosomów 2.5.1. Barwienie konwencjonalne 2.5.2. Barwienia różnicujące 2.5.2.1. Prążki G 2.5.2.2. Prążki R (metoda RBA) 2.5.2.3. Prążki C (metoda CBG) 2.5.2.4. Oznaczanie rejonów jąderkotwórczych – NOR 2.5.3. Barwienia fluorochromami 2.5.3.1. Podstawowe fluorochromy 2.5.3.2. Metoda FISH (Fluorescence In Situ Hybridyzation) 2.6. Mejoza 2.6.1. Profaza 2.6.2. Metafaza I 2.6.3. Anafaza I 2.6.4. Telofaza I i pozostałe etapy mejozy 2.7. Mutacje chromosomowe . 2.7.1. Duplikacje i delecje 2.7.2. Inwersje 2.7.3. Translokacje 2.8. Mutacje genomowe 2.8.1. Poliploidie 2.8.2. Aneuploidie 2.9. Prawa Mendla w świetle zasad podziału komórki 2.9.1. Realizacja praw Mendla w czasie podziału mejotycznego 2.9.2. Odstępstwa od praw Mendla Literatura do rozdziału 2 Zadania do rozdziału 2 Odpowiedzi do zadań 3. Dziedziczenie Mendlowskie 3.1. Współdziałanie alleliczne 3.1.1. Dominacja całkowita 3.1.2. Dominacja niepełna (dziedziczenie pośrednie) 3.1.3. Kodominacja 3.1.4. Naddominowanie 3.1.5. Współdziałanie addytywne 3.1.6. Plejotropia 3.2. Niezależne dziedziczenie cech 3.2.1. Proporcje fenotypów w krzyżówkach wielocechowych 3.2.2. Testowanie hipotezy o zgodności z rozkładem teoretycznym 3.3. Współdziałanie niealleliczne 3.3.1. Współdziałanie komplementarne (dopełniające) 3.3.2. Współdziałanie dopełniające kumulatywne 3.3.3. Epistaza 3.3.3.1. Epistaza dominująca 3.3.3.2. Epistaza recesywna 3.3.3.3. Epistaza podwójna recesywna 3.3.3.4. Epistaza podwójna dominująca 3.3.3.5. Epistaza dominująca, niepełna, letalna 3.3.3.6. Epistaza sprzężona z płcią 3.3.4. Addytywne (sumujące) działanie genów 3.3.4.1. Poligeniczne uwarunkowanie cech ilościowych 3.3.4.2. Geny modyfikujące (modyfikatory) Literatura do rozdziału 3 Zadania do rozdziału 3 Odpowiedzi do zadań 4. Dziedziczenie i determinacja płci 4.1. Genetyczne podstawy determinacji płci 4.2. Cechy sprzężone z płcią 4.3. Cechy związane z płcią i ograniczone płcią Literatura do rozdziału 4 Zadania do rozdziału 4 Odpowiedzi do zadań 5. Markery genetyczne w hodowli zwierząt i allele wielokrotne 5.1. Wybrane przykłady grup krwi u zwierząt 5.2. Przykład polimorfizmu grup krwi i białek surowicy krwi u koni 5.3. Sekwencje mikrosatelitarne 5.4. Umaszczenie zwierząt 5.5. Podstawowe geny warunkujące barwę włosa 5.5.1. Locus Tyrp1 (inaczej B) 5.5.2. Locus nonagouti (A) 5.5.3. Locus E – extension 5.5.4. Locus D – dilution 5.5.5. Locus S (receptor endoteliny typu B – Ednrbs) 5.5.6. Locus W (Dominant White Spotting) 5.6. Skutki mutacji w genach warunkujących umaszczenie u zwierząt Literatura do rozdziału 5 Zadania do rozdziału 5 Odpowiedzi do zadań 6. Mapowanie genów 6.1. Zjawisko rekombinacji 6.2. Sprzężenie genów 6.3. Metody obliczania sprzężeń między genami 6.3.1. Krzyżówka dwupunktowa 6.3.2. Krzyżówka trzypunktowa 6.3.3. Określanie sprzężeń metodą statystyczną 6.4. Tworzenie map genetycznych Literatura do rozdziału 6 Zadania do rozdziału 6 Odpowiedzi do zadań 7. Wady wrodzone 7.1. Podział i przyczyny wad wrodzonych 7.2. Wady wrodzone uwarunkowane mutacjami genów 7.3. Wady spowodowane mutacjami chromosomowymi 7.4. Eliminacja wad wrodzonych 7.4.1. Testowanie nosicielstwa genów recesywnych 7.4.2. Diagnostyka cytogenetyczna 7.4.3. Diagnostyka molekularna Literatura do rozdziału 7 Zadania do rozdziału 7 Odpowiedzi do zadań 8. Struktura genetyczna populacji 8.1. Frekwencja genów i genotypów – cechy uwarunkowane jedną parą alleli 8.2. Frekwencja genów i genotypów – allele wielokrotne 8.3. Frekwencja genów i genotypów – dwie lub więcej cech jednocześnie 8.4. Frekwencja genów i genotypów – cechy sprzężone z płcią . Literatura do rozdziału 8 Zadania do rozdziału 8 Odpowiedzi do zadań 9. Spokrewnienie i inbred 9.1. Rodowód 9.2. Obliczanie spokrewnienia i inbredu 9.3. Spokrewnienie w linii prostej i linii bocznej 9.3.1. Spokrewnienie w linii prostej 9.3.2. Spokrewnienie w linii bocznej 9.3.3. Średnie spokrewnienie w stadzie Literatura do rozdziału 9 Zadania do rozdziału 9 Odpowiedzi do zadań

Książka

 • Format: 

  165 x 235 mm

 • ISBN: 

  978-83-7583-564-9

 • Liczba stron: 

  208

 • Oprawa: 

  Miękka

 • Redaktor: 

  Nowak Zuzanna

 • Rok wydania: 

  2015

 • Wydanie: 

  1

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...