Autor, Redaktor: Jan Kuryszko, Jan P. Madej, Violetta Kapuśniak,
Waga produktu: 0.530 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN

Wrocław 2012, Wydanie 2,  format 170 x 240, objętość 275 str., oprawa miękka, wydanie dwujęzyczne polsko-angielskie,
Przez długi czas studenci wydziałów medycyny weterynaryjnej odczuwali brak odpowiedniego podręcznika do histologii zwierząt. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku ukazały się trzy wydania przewodnika do ćwiczeń z histologii pt. „Programowy przewodnik do ćwiczeń z histologii" autorstwa M. Kuprowskie-go, J. Hoffmann-Czajkowskiej i A. Górskiego. Było to opracowanie bazujące na wielu podręcznikach do histologii pochodzących z lat 60. i 70. Publikacja ta stała się już nieaktualna.
Zespół pracowników Zakładu Histologii i Embriologii postanowił opracować przewodnik do ćwiczeń z histologii zwierząt oparty na materiałach wypracowanych w Zakładzie. Jest to więc oryginalne opracowanie autorskie.
Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, przeznaczona jest dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz studentów wydziałów biologii. Stanowi ona podstawę przedmiotów przedklinicznych i klinicznych. Może być także przydatna praktykującym lekarzom weterynarii. Opracowując niniejszy skrypt, staraliśmy się w prosty i zrozumiały sposób przedstawić budowę poszczególnych tkanek i narządów, kładąc szczególny nacisk na wysoką jakość mikrofotografii i przejrzystość tekstu. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników.
 
For a long time students of yeterinary medicine have experienced the łąck of adequate manuał for laboratory courses in animal histology. The team from the Department of Histology and Embryology decided to prepare a modern guide to the laboratory courses in histology, based on the Departmenfs own materials and data. Thus it is an original publication.
The guidebook is addressed to the students of yeterinary medicine and of biology facul-ties. It provides a basis for pre-clinical and clinical courses and may also be of use to practicing veterinarians. When preparing our manuał, we tried to present the structure of each tissue and organ in a clear and simple way, with high ąuality microphotographs. We hope that it will prove useful to the Readers.

Przedmowa Foreword Komórka samotna Solitary celi Komórka w zespole Celi as a part of tissue Nabłonek jednowarstwowy płaski (łac. epithelium simplex planum) Simple sąuamous epithelium (Latin epithelium simplexplanum) Nabłonek jednowarstwowy sześcienny (łac. epithelium simplex cuboideum) Simple cuboidal epithelium (Latin epithelium simplex cuboideum) Nabłonek jednowarstwowy cylindryczny (walcowaty) (łac. epithelium simplex cylindricum) Simple cylindrical epithelium (columnar epithelium) (Latin epithelium simplex cylindricum) Nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy migawkowy (łac. epithelium pseudomultistratificatum ciliatum) Ciliated pseudostratified epithelium (Latin epithelium pseudomultistratificatum ciliatum) Nabłonek jednowarstwowy przejściowy u człowieka klasyfikowany jako wielowarstwowy (łac. epithelium transitorium, urothelium) Transitional epithelium in mań classified as stratified epithelium (Latn epithelium transitorium, urothelium) Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący (łac. epithelium multistratificatum planum non cornescens) Non-keratinised stratified sąuamous epithelium (Latin epithelium multistratificatum planum non cornescens) Nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący (łac. epithelium multistratificatum planum cornescens) Keratinised stratified sąuamous epithelium (Latin epithelium multistratificatum planum cornescens) Nabłonek wielowarstwowy sześcienny (lać. epithelium multistratificatum cuboideum) Stratified cuboidal epithelium (Latin epithelium multistratificatum cuboideum) Nabłonek wielowarstwowy walcowaty (łac. epithelium multistratificatum cylindricum) Stratified columnar epithelium (Latin epithelium multistratificatum cylindricum) Tkanka łączna galaretowata dojrzała (łac. textus conjunctivus gelatinosus maturus) Mucous connective tissue (Latin textus conjunctivus gelatinosus maturus) Tkanka łączna siateczkowa (łac. textus coniunctivus reticularis) Reticular connective tissue (Latin textus coniunctivus reticularis) Tkanka łączna tłuszczowa żółta (łac. textus adiposus) Yellow adipose connective tissue (Latin textus adiposus) Krew (łac. haema) Blood (Latin haema) Tkanka łączna włóknista luźna (łac. textus coniunctivus fibrosus laxus) Loose irregular connective tissue (Latin textus coniunctivus fibrosus laxus) Tkanka łączna włóknista zbita splotowata (łac. textus coniunctlvus fibrosus compactus irregularis) Dense irregular connective tissue (Latin textus coniunctlvusfibrosus compactus Irregularis) Tkanka łączna włóknista zbita ścięgnista (łac. textus coniunctivusfibrosus compactus regularis tendineus) Dense regular connective tissue (Latin textus coniunctivusfibrosus compactus regularis tendineus) Tkanka łączna włóknista zbita sprężysta (łac. textus coniunctivus fibrosus compactus regularis elasticus) Elastic connective tissue (Latin textus coniunctiws fibrosus compactus regularis elasticus) Tkanka chrzestna szklista (łac. textus cartilagineus hialinus) Hyaline cartilage (Latin textus cartilagineus hialinus) Tkanka chrzestna sprężysta (łac. textus cartilagineus elasticus) Elastic cartilage (Latin textus cartilagineus elasticus) Tkanka kostna drobnowłóknista (blaszkowata), istota zbita (łac. textus osseus secundarius (lamellosus), substantia compacta ossium) Bonę compact bonę tissue (Latin textus osseus secundarius ( lamellosus), substantia compacta ossium) Kostnienie na podłożu chrzestnym (pośrednie) (łac. osteogenesis cartilaginea) Endochondral ossification (indirect) (Latin osteogenesis cartilaginea) Tkanka mięśniowa gładka (łac. textus muscularis glaber) Smooth muscle (Latin textus muscularis glaber) Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa (łac. textus muscularis transversostriatus skeleti) Skeletal muscle (Latin textus muscularis transversostriatus skeleti) Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana sercowa (łac. textus muscularis tmnsversostriatus cardiacus) Cardiac muscle tissue (Latin textus muscularis transversostriatus cardiacus} Komórka piramidalna (łac. neurocytus pyramidalis) Pyramidal celi (Latin neurocytus pyramidalis) Komórka gruszkowata - móżdżek (łac. neurocytuspiriformis) Purkinje celi (Latin neurocytus piriformis) Komórka czuciowa zwoju międzykręgowego (łac. neurocytus sensorius ganglii spinalis) Neuron of sensory ganglion (Latin neurocytus sensorius ganglii spinalis) Włókna nerwowe mielinowe (rdzenne) (łac. neurofibra myelinata) Myelinated fibres (Latin neurofibra myelinata) Tkanka glejowa (łac. neuroglia) Neuroglia (Latin neuroglia) Naczynia krwionośne (łac. vasa sanguinea) Blood yessels (Latin vasa sanguinea) Tętnica typu sprężystego (łac. arteria elastotypica) Elastic arteries (Latin arteria elastotypica) Tętnica typu mięśniowego (łac. arteria myotypica) Muscular type artery (Latin arteria myotypica) Tętniczka (łac. arteriola) Arteriole (Latin arteriola) Naczynia włosowate (łac. vasa haemocapillaria) Capillary yessels (capillaries) (Latin vasa haemocapillaria) Żyła typu mięśniowego (łac. vena myotypica) Muscular type vein (Latin vena myotypica) Układ limfatyczny (łac. systema lymphaticum) Lymphatic system (Latin systema lymphaticum) Szpik kostny (łac. medulla ossium) Bonę marrow (Latin medulla ossium) Grasica (łac. thymus) Thymus (Latin thymus) Torba Fabrycjusza (łac. bursa Fabricii) Bursa of Fabricius (Latin bursa Fabricii) Węzeł chłonny (łac. lymphonodus) Lymphatic node (Latin lymphonodus) Śledziona (łac. Hen) Spleen (Latin Hen) Przysadka mózgowa (łac. hypophysis) Pituitary gland (Latin hypophysis) Tarczyca (łac. glandula thyroidea) Thyroid gland (Latin glandula thyroidea) Przytarczyca (łac. glandula parathyroidea) Parathyroid gland (Latin glandula parathyroidea) Nadnercze (łac. glandula suprarenalis) Adrenal gland (Latin glandula suprarenalis) Język (łac. lingua) Tongue (Latin lingua) Brodawki nitkowate (łac. papillae lingualis filiformis) Filiform papillae (Latin papillae lingualis filiformis) Brodawki liściaste (łac. papillae lingualis foliata) Foliate papillae (Latin papillae lingualis foliata) Brodawka okolona (łac. papilla lingualis vallata) Yallate papilla, circumvallate papilla (Latinpapilla lingualis vallata) Gruczoły ślinowe (łac. glandulae salivales) Salivary glands (Latin glandulae salivales) Ślinianka śluzowo-surowicza (łac. glandula mucoserosa) Muco-serous gland (Latin glandula mucoserosa) Ząb (łac. dens) Tooth (Latin dens) Przełyk (łac. oesophagus) Oesophagus (Latin oesophagus) Żołądek przeżuwaczy Ruminant stomach Żwacz (łac. rumeń) Rumen (Latin rumen) Czepiec (łac. reticulum) Reticulum (Latin reticulum) Księgi (łac. omasus) Omasus (Latin omasus) Żołądek (łac. ventriculus) Stomach (Latin ventriculus) Żołądek - gruczoły właściwe (łac. glandulae gastricaepropriae) Stomach - gastric glands of the fundic region (Latin glandulae gastricae propriae) Dwunastnica (łac. duodenum) Duodenum (Latin duodenum) Jelito czcze (łac. jejunum) Jejunum (Latin jejunum) Jelito biodrowe (kręte)(łac. ileum) Ileum (Latin ileum) Okrężnica (HĘ) (łac. colon) Colon (HĘ) (Latin colori) Wątroba (łac. hepar) Liver (Latin hepar) Trzustka (łac. pancreas) Pancreas (Latin pancreas) Tchawica (łac. trachea) Trachea (Latin trachea) Płuca (łac. pulmones) Lungs (Latin pulmones) Nerka (łac. ren) Kidney (Latin ren) Moczowód (łac. urether) Ureter (Latin urether) Pęcherz moczowy (łac. vesica urinaria) Urinary bladder (Latin vesica urinaria) Jajnik (łac. ovarium) Ovary (Latin ovarium) Jajowód (łac. tuba uterina) Uterine tubę (Latin tuba uterina) Macica (łac. uterus) Uterus (Latin uterus) Jądro (łac. testis) Testis (Latin testis) Najądrze (łac. epididymis) Epididymis (Latin epididymis) Nasieniowód (łac. ductus deferens) Vas deferens (Ductus deferens) (Latin ductus deferens) Mózg (łac. cerebrum) Brain (Latin cerebrum) Móżdżek (łac. cerebellum) Cerebellum (Latin cerebellum) Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) nSpinał cord (Latin medulla spinalis) Zwój rdzeniowy (łac. ganglion spinale) Spinał ganglion (Latin ganglion spinale) Nerw obwodowy Peripheral nerve Narząd wzroku Eye Gałka oczna (bulbus oculi) Eyeball (bulbus oculi) I. Błona zewnętrzna I. External (fibrous) layer I A. Rogówka (łac. cornea) I A. Cornea (Latin cornea) I B. Twardówka (łac. selera) I B. Selera (Latin selera) II. Błona środkowa II. Yascular layer II A. Naczyniówka (łac. chorioidea) II A. Choroid (Latin chorioidea) II B. Ciało rzęskowe (łac. corpus ciliare) II B. Ciliary body (Latin corpus ciliare) II C. Tęczówka (łac. iris) II C. Iris (Latin iris) III. Błona wewnętrzna - siatkówka (łac. retina) III. Inner layer - retina (Latin retina) Skóra (łac. cutis) Skin (Latin cutis) Włos czuciowy (dotykowy) (łac. pilus tactilis) Tactile hair (Latin pilus tactilis) Kopyto (łac. ungula) Hoof (Latin ungula) r Gruczoł mlekowy (łac. mamma s. gl. lactifera) Mammary gland (Latin mamma s. gl. lactifera)

Książka

  • Autor: 

    Jan Kuryszko, Jan P. Madej, Violetta Kapuśniak

  • ISBN: 

    978-83-7717-016-8

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...