Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Wojciech Empel,
Waga produktu: 0.600 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 1998, wydanie 1, format 240 x 220, objętość 311 str., oprawa twarda
Podręcznik uwzględnia problematykę potrzebną studentom do studiowania przedmiotu „Radiologia kliniczna" oraz szczegółową radiodiagnostykę chorób psów, kotów i koni, potrzebną lekarzom zajmującym się leczeniem tych gatunków zwierząt. Jest zatem przeznaczony zarówno dla studentów, jak i lekarzy weterynarii. Poprzedni mój podręcznik, a zarazem ostatni polski podręcznik radiologii weterynaryjnej - „Rentgenodiagnostyka weterynaryjna" — został wydany przez PWRiL w 1977 roku. Dwadzieścia lat w historii dyscypliny wiedzy liczącej 100 lat to długi okres. Radiologia weterynaryjna jako nauka bardzo się w tym czasie rozwinęła. W Polsce radiologia jako przedmiot nauczania przechodziła w tym okresie zmienne koleje losu. Na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie nie była ona przez kilka lat nauczana, ponieważ zajmując się zwierzętami „luksusowymi" nie służyła ochronie socjalistycznej produkcji zwierzęcej. Wraz z prywatyzacją lecznictwa zwierząt powstały liczne prywatne lecznice, niektóre wyposażone w gabinety rentgenowskie, a wielu lekarzy weterynarii zajęło się leczeniem małych zwierząt. Są oni świadomi tego, że nowoczesna diagnostyka jest nie do pomyślenia bez radiologii.
Znajomość radiodiagnostyki jest bowiem potrzebna nie tylko tym lekarzom, którzy wykonują badania rentgenowskie, ale i tym, którzy kierując pacjentów na takie badania, korzystają ze zdjęć i opisów rentgenowskich. Grupa hipiatrów jest znacznie mniej liczna, niemniej jednak byli oni zawsze silnie motywowani wykonywaniem badań rentgenowskich wiedząc, jak ważna jest radiodiagnostyka w ortopedii koni. Podręcznik „Rentgenodiagnostyka weterynaryjna" jest obecnie dostępny jedynie w nielicznych egzemplarzach w bibliotekach. Moi studenci zabiegali od kilku lat o jego wznowienie. Ponownym wydaniem książki zainteresowane było również Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Wraz z Wydawnictwem doszliśmy do wniosku, że ze względu na rozwój radiodiagnostyki weterynaryjnej, jak i zmianę priorytetów w polskiej weterynarii, niecelowa byłaby edycja uzupełnionego i poprawionego drugiego wydania, a konieczne jest nowe opracowanie podręcznika. Liczna jest grupa osób, których życzliwość i praca przyczyniła się do powstania tej książki. Pragnę im wszystkim wyrazić swą wdzięczność. Dziękuję moim Kolegom z Katedry Chirurgii Zwierząt Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie, przede wszystkim moim współpracownikom z Pracowni Radiologii i Ultrasonografu, a szczególnie kierownikowi Pracowni Pani dr n. wet. Barbarze Blenau za nieocenioną pomoc przy wyborze radiogramów i Panu dr n. wet. Tadeuszowi Narojkowi za udostępnienie wyników badań usg.
Dziękuję Kolegom z Kliniki Chirurgu Małych Zwierząt (kierownik dr n. wet. Krystyna Ratajska) i z Kliniki Chirurgii Dużych Zwierząt (kierownik prof. dr hab. n. wet. Zdzisław Kłos) za udostępnianie wyników badań klinicznych i rozpoznań śródoperacyjnych. Dziękuję Kolegom z Zakładu Anatomii Patologicznej (kierownik prof. dr hab. n. wet. Elżbieta Malicka) za udostępnienie rozpoznań pośmiertnych. Niektóre spośród radiogramów dotyczące chorób koni zostały mi łaskawie przekazane przez naczelnego lekarza Torów Wyścigów Konnych w Warszawie Pana dra Adama Wąsowskiego za co jemu i jego współpracownikom dziękuję. Pragnę również podziękować Paniom z Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego za inicjatywę i koordynację prac, dobrą współpracę w trakcie przygotowania podręcznika do druku i troskę o estetyczną stronę książki oraz Pani Wandzie Fijałkowskiej za kompetentną redakcję merytoryczną.

- Przedmowa Podstawy radiologicznego badania zwierząt Rozwój rentgenodiagnostyki klinicznej Aparat rentgenowski Lampa rentgenowska Generator wysokiego napięcia Stolik rozdzielczy Rodzaje aparatów - Właściwości promieniowania X Niewidoczność Rozchodzenie się po liniach prostych Zdolność do przenikania ciał Oddziaływanie na materię Pochłanianie przez przenikaną materie Rozpraszanie Zdolność do wzbudzania fluorescencji Oddziaływanie na emulsje światłoczułą Działanie biologiczne - Metody radiologicznego badania zwierząt Radiografia Budowa i czułość błon rentgenowskich Naświetlanie błon rentgenowskich Działanie promieniowania X na emulsje światłoczułą Kasety do błon rentgenowskich Folie wzmacniające Ograniczanie promieniowania rozproszonego Podstawowe projekcje Warunki ekspozycji Opracowywanie naś wietlonych błon rentgenowskich Ciemnia rentgenowska Wywoływanie Utrwalanie Płukanie, suszenie i oznakowywanie rentgen ogramów Wywoływarki automatyczne Oglądanie i opisywanie rentgenogramów Radioskopia Rentgenotelewizja Tomografia komputerowa - Obraz rentgenowski Rodzaje obrazów rentgenowskich Wielkość obrazu a wielkość badanego przedmiotu Kształt obrazu a kształt badanego przedmiotu Ostrość Nieostrość geometryczna Nieostrość ruchowa Kontrast Sumowanie cieni - Ochrona przed promieniowaniem w pracowni rentgenowskiej Aparat rentgenowski Pracownia rentgenowska Osłony przed promieniowaniem X Ciemnia rentgenowska Technika badania Odległość od źródła promieniowania Ograniczanie wielkości wiązki Kwalifikacje pracowników Kontrola narażenia personelu na promieniowanie X Pomiar rozkładu mocy dawek Pomiar dawek indywidualnych Dawka graniczna Opieka lekarska nad pracownikiem - Ogólna radiodiagnostyka chorób kośćca Kość Prawidłowy obraz kości Obraz zmian kostnych Radiodiagnostyka chorób kości Zanik kostny Łamliwość kości Choroby kości związane z nadczynnością przy tarczycy Złamania kości Zapalenie kości Enostosis Akropachia Torbiele kostne Nowotwory kości - Kość rosnąca Prawidłowy obraz kości rosnącej Radiodiagnostyka chorób kości rosnącej Martwica chrzęstno-kostna Krzywica Gnilec Odwarstwienie nasady - Stawy Prawidłowy obraz stawów Obraz zmian stawowych Radiodiagnostyka chorób stawów Zwichnięcie stawu Zapalenie stawu Zapalenie błony maziowej Kostniejące zapalenie okołostawowe Septyczne zapalenie stawu Zniekształcające zapalenie stawu Choroba zwyrodnieniowa stawu Zesztywnienie stawu Nowotwory stawu - Radiodiagnostyka chorób psów i kotów Kończyna piersiowa Palce i śródręcze Nadgarstek Przedramię Martwica chrzęstno-kostna dalszej przynasady kości łokciowej Przedwczesne skostnienie dalszej chrząstki przynasadowej kości łokciowej Przetrwały rdzeń chrzęstny w dalszej przynasadzie kości łokciowej Przedwczesne skostnienie dalszej chrząstki przynasadowej kości promieniowej Przedwczesne skostnienie dalszych chrząstek przynasadowych kości łokciowej i promieniowej Przedwczesne skostnienie bliższej chrząstki przynasadowej kości promieniowej Łokieć Dysplazja stawu łokciowego Izolowany wyrostek łokciowy dodatkowy Izolowany wyrostek dziobiasty Izolowany nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej Martwica chrzęstno-kostna kłykcia przyśrodkowego kości ramiennej Zwichnięcie stawu łokciowego Ramię Staw ramienny Martwica chrzęstno-kostna głowy kości ramiennej Zwichnięcie stawu ramiennego Odłamanie guzka nadpanewkowego Choroba zniekształcająca stawu ramiennego Łopatka - Kończyna miedniczna Palce i śródstopie Stęp Zwichnięcie stawu stępu Złamanie kości stępu Martwica chrzęstno-kostna kości stępu Choroba zniekształcająca stawu stępu Podudzie Kolano Zwichnięcie rzepki Nadwichnięcie i zwichnięcie stawu udowo-piszczelowego Martwica chrzęstno-kostna kłykcia kości udowej Choroba zniekształcająca stawu kolanowego Udo Miednica Staw krzyżowo-biodrowy Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego Staw biodrowy Zwichnięcie stawu biodrowego Dysplazja slawu biodrowego Martwica chrzęstno-kostna głowy kości udowej - Głowa Mózgowie Wodogłowie Mózgowioczaszka Wrodzona deformacja otworu wielkiego kości potylicznej Złamania kości mózgowioczaszki Nowotwory kości mózgowioczaszki Ucho środkowe Trzewioczaszka Złamanie kości trzewioczaszki Zapalenie kości trzewioczaszki Nowotwory kości trzewioczaszki Żuchwa Staw skroniowo-żuchwowy Zwichnięcie stawu skroniowo-żuchwowego Dysplazja stawu skroniowo-żuchwowego Osteopatia czaszkowo-żuchwowa Jama ustna Jama nosowa - Kręgosłup i rdzeń kręgowy Kręgi Złamanie kręgu Zapalenie kręgu Nowotwory kręgu Połączenia kręgosłupa Zwichnięcie kręgosłupa Niestabilność szczytowo-obrotowa Niestabilność kręgosłupa szyjnego Choroba zwyrodnieniowa krążka miedzykręgowego Zapalenie krążka miedzykręgowego i kości Choroba zwyrodnieniowa połączenia trzonów kręgowych Choroba zwyrodnieniowa połączenia wyrostków stawowych Rdzeń spis treści woluminpl kopia bez zgody kręgowy - Klatka piersiowa Ściana klatki piersiowej Kręgosłup Żebra Złamanie żebra Nowotwory żebra Mostek Klatka piersiowa lejkowata Złamanie mostka Zwichnięcie mostka Zapalenie kości mostka Części miękkie ściany klatki piersiowej Nowotwory części miękkich ściany klatki piersiowej Jama klatki piersiowej Jama opłucnej Odma opłucnej Płyn w jamie opłucnej Guzy w jamie opłucnej nPrzepona Przepuklina przeponowa Śródpiersie Odma śródpiersia Płyn w śródpiersiu Guzy śródpiersia Przepuklina otrzewnowo-osierdziowa - Układ oddechowy Jama nosowa Zatoki przynosowe Krtań Tchawica Zapadnięcie się tchawicy Oskrzela Płuca Rozedma płuc Niedodma płuc Obrzęk płuc Zapalenie płuc Gruźlica płuc Wylew krwi do płuc Nowotwory płuc - Układ krążenia Serce i duże naczynia krwionośne Serce Serce małe Powiększenie serca Płyn w jamie osierdziowej Powiększenie lewej komory Powiększenie lewego przedsionka Powiększenie prawej komory Powiększenie prawego przedsionka Aorta Rozszerzenie aorty Naczynia płucne Rozszerzenie naczyń płucnych Naczynia obwodowe Naczynia tętnicze Naczynia żylne Naczynia i węzły chłonne - Brzuch Jama otrzewnej Płyn w jamie otrzewnej Guzy jamy brzusznej Ciała obce w jamie otrzewnej Wątroba Nowotwory wątroby nNadciśnienie w układzie żyły wrotnej Drogi żółciowe Kamica żółciowa Śledziona - Układ trawienny Jama ustna Ciała obce w jamie ustnej Zęby Ropień okołozębowy Ślinianki Gardło Ciała obce w gardle Guzy okolicy gardła Wskazania i przygotowanie do badania przewodu pokarmowego Przełyk Ciała obce w przełyku Perforacja przełyku Uchyłek przełyku Zwężenie przełyku Rozszerzenie przełyku Przetrwały prawostronny łuk a

Książka

  • Autor: 

    Wojciech Empel

  • ISBN: 

    83-09-01692-1

Inne produkty z tej serii: