Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Franciszek Adamicki,Zbigniew Czerko,
Waga produktu: 0.650 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2002, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 324 str., oprawa miękka

Podstawowym zadaniem przechowalnictwa warzyw jest ograniczenie strat ilościowych i jakościowych powstających od momentu zbioru aż do ich spożycia. Zebrane warzywa są nadal żywymi organizmami, w których zachodzą różnorodne procesy życiowe i zmiany związane z ich dojrzewaniem i starzeniem. Zachodzących w nich zmian fizjologicznych i fizycznych nie można całkowicie zahamować, a jedynie maksymalnie ograniczyć. Zachowanie przez jak najdłuższy okres wysokiej jakości i wartości biologicznej warzyw jest głównym celem przechowalnictwa. Cel ten można osiągnąć przeznaczając do przechowywania warzywa o najwyższej jakości, tj. specjalnie w tym celu uprawiane, jak również zapewniając optymalne warunki podczas całego okresu składowania. Przechowalnictwo pozwala na równomierne zaopatrzenie rynku w świeże warzywa w ciągu całego roku, przyczynia się do stabilizacji cen, wzrostu produkcji i zwiększenia eksportu. Pomimo dużego postępu technologicznego i technicznego w warzywnictwie, pozbiorcze straty są nadal wysokie i wynoszą od 15 do 40%. Obniżenie strat jest możliwe dzięki unowocześnieniu technologii i techniki stosowanej obecnie w przechowalnictwie warzyw, co wymaga jednak dużych nakładów inwestycyjnych. Spożywane warzywa są głównym źródłem naturalnych witamin, soli mineralnych, błonnika, cukrów, białek i tylko nieznacznych ilości energii. Zawierają ponadto substancje biologicznie aktywne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. W ostatnich latach stwierdzono, że zawarte w niektórych gatunkach warzyw specyficzne związki mają działanie antyrakowe, przeciwdziałają chorobie wieńcowej serca, obniżają ciśnienie tętnicze krwi i zawartość szkodliwego cholesterolu. Coraz częściej pojawiają się apele ze strony świata medycznego o konieczności zwiększenia spożycia warzyw jako niezbędnego warunku dla zachowania zdrowia. Należy podkreślić, że korzystne oddziaływanie na organizm uzyskuje się jedynie przy regularnym codziennym spożywaniu różnych gatunków warzyw. Dotychczasowe spożycie warzyw w kraju wynosi od 100 do 120 kg na osobę i jest znacznie niższe i mniej różnorodne niż w niektórych krajach europejskich, gdzie przekracza nawet 180 kg. W książce zostały omówione zmiany fizjologiczne zachodzące po zbiorze, podstawowe czynniki agrotechniczne wpływające na jakość i trwałość przechowalniczą warzyw, optymalne warunki przechowania poszczególnych gatunków, stosowane powszechnie w praktyce dotychczasowe tradycyjne sposoby przechowywania warzyw oraz nowe technologie znajdujące coraz szersze zastosowanie w kraju. Ponadto przedstawiono szczegółowo technologię długotrwałego przechowywania i krótkotrwałego składowania najważniejszych gatunków warzyw. W książce zostały omówione również najnowsze osiągnięcia z zakresu pozbiorczej fizjologii i technologii przechowywania warzyw na podstawie własnych prac badawczych oraz wielu innych autorów. Mam nadzieję, że przedstawione opracowanie będzie przydatne dla studentów szkół wyższych do realizacji programu z zakresu Przechowalnictwa Produktów Roślinnych, uczniów szkół ogrodniczych oraz dla producentów uprawiających warzywa z przeznaczeniem do krótkotrwałego jak i długotrwałego przechowywania, specjalistów z zakresu obrotu i handlu, projektantów przechowalni i chłodni warzyw oraz wszystkich tych czytelników, którzy chcą pogłębić swą wiedzę z zakresu pozbiorczej fizjologii i technologii przechowywania oraz bliżej zapoznać się z problematyką przechowalnictwa warzyw.

I. Wstęp II. Przechowalnictwo warzyw w kraju i na ś wiecie 1. Stan i kierunki rozwoju przechowalnictwa warzyw na świecie 2. Obecny stan przechowalnictwa warzyw w kraju 3. Kierunki rozwoju przechowalnictwa warzyw w kraju III. Procesy Życiowe i zmiany fizjologiczne zachodzące podczas przechowywania warzyw 1. Biologiczne podstawy trwałości warzyw 2. Zmiany fizyczne i fizjologiczne zachodzące po zbiorze i podczas przechowania warzyw 3. Uszkodzenia fizjologiczne warzyw IV. Czynniki wpływające na trwałość przechowalniczą warzyw 1. Czynniki biologiczne 2. Czynniki klimatyczne 3. Czynniki agrotechniczne V. Dojrzałość a wartość przechowalnicza warzyw VI. Sposoby przedłużenia trwałości przechowywanych warzyw 1. Fizyczne i chemiczne środki zapobiegające wyrastaniu warzyw podczas przechowywania 2. Chemiczne i fizyczne sposoby zabezpieczające przed gniciem 3. Fizyczne i chemiczne środki ograniczające transpirację warzyw VII. Zbiór 1. Zbiór ręczny 2. Zbiór mechaniczny VIII. Optymalne warunki przechowywania warzyw 1. Temperatura 2. Sposoby schładzania warzyw 3. Wilgotność powietrza 4. Skład gazowy atmosfery 5. Obniżone ciśnienie 6. Etylen 7. Rola metylocyklopropenu (1-MCP) w przechowalnictwie warzyw 8. Rola poliamin w przechowalnictwie warzyw 9. Znaczenie i możliwości zastosowania ozonu w przechowalnictwie warzyw 10. Cyrkulacje i wymiana powietrza 11. Higiena przechowywania IX. Kontrola warunków przechowywania 1. Przyrządy do pomiaru temperatury powietrza 2. Przyrządy do pomiaru wilgotności względnej powietrza 3. Przyrządy i urządzenia do kontroli składu gazowego atmosfery X. Charakterystyka stosowanych sposobów przechowywania warzyw 1. Zimowanie warzyw bezpośrednio na polu 2. Dołowanie warzyw 3. Kopcowanie warzyw 4. Przechowywanie warzyw w kopcach technicznych 5. Przechowywanie warzyw w ziemiankach 6. Przechowywanie warzyw w pomieszczeniach gospodarskich 7. Przechowywanie warzyw w obiektach przechowalniczych Xl. Wymagania technologiczne obiektów do przechowywania warzyw 1. Funkcja obiektu, lokalizacja, sposób budowy 2. Wielkość komór 3. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa 4. Sposób składowania 5. System wentylacyjny 6. Urządzenia chłodnicze 7. Technologia przechowywania warzyw w nowoczesnych przechowalniach 8. Technologia przechowywania warzyw w chłodniach 9. Technologia przechowywania warzyw w kontrolowanej atmosferze 10. Przygotowanie komór i ich załadunek 11. Czynności w okresie przechowywania XII. Opakowania stosowane w przechowalnictwie i obrocie 1. Opakowania stosowane do długotrwałego przechowywania warzyw 2. Opakowania stosowane do transportu i krótkotrwałego składowania 3. Opakowania stosowane w sprzedaży detalicznej XIII. Przygotowanie warzyw do obrotu 1. Wstępne sortowanie warzyw 2. Czyszczenie i mycie warzyw 3. Woskowanie i traktowanie warzyw 4. Sortowanie i kalibrowanie warzyw 5. Pakowanie warzyw XIV. Transport warzyw XV. Technologia przechowywania poszczególnych gatunków warzyw 1. Warzywa o dużej trwałości przechowalniczej 2. Warzywa o średniej trwałości przechowalniczej 3. Warzywa o matej trwałości przechowalniczej XVI. Najważniejsze choroby przechowalnicze 1. Choroby grzybowe i bakteryjne 2. Choroby fizjologiczne XVII. Literatura XVIII. Przechowalnictwo ziemniaków 1. Stan przechowalnictwa ziemniaków w Polsce 2. Procesy Życiowe zachodzące w bulwach 3. Czynniki agrotechniczne wpływające na przechowywanie ziemniaków 4. Choroby przechowalnicze 5. Warunki wymagane podczas przechowywania 6. Przechowywanie ziemniaków w kopcach tradycyjnych 7. Przechowywanie ziemniaków w kopcach technicznych 8. Przechowywanie ziemniaków w piwnicach 9. Przechowalnie ziemniaków 10. Charakterystyka przechowalni gospodarczej oraz pomieszczeń adaptowanych na przechowalnię 11. Mechanizacja prac w przechowalni 12. Wymagania stawiane ziemniakom przeznaczonym do obrotu w zależności od kierunku użytkowania XIX. Literatura Skorowidz

Książka

  • Autor: 

    Franciszek Adamicki,Zbigniew Czerko

  • ISBN: 

    83-09-01766-9

Inne produkty z tej serii: