Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tomasz Malczyk,
Waga produktu: 0.380 kg
EAN: 9788377171257
Wysyłka od: 9.90 PLN

Wrocław 2013, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 208 str., oprawa miękka

Antropopresja jest wymiarem wpływu działalności człowieka na środowisko. Charakteryzuje każdą formę rozwoju, która pozostawia wymierny ślad w pierwotnym, naturalnym i uznanym za zrównoważony, ładzie środowiskowym. W ujęciu aksjologicznym pojęcie antropopresji pozwala na przybliżenie definicji aksjomatów wartościujących, hierarchizujących i typizujących, które są identyfikowane jako niezbędne w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów, ważnych z perspektywy społecznej i środowiskowej. Ułatwia to zbieżność w realizacji wielu istotnych celów, które powinny być rozpatrywane z punktu widzenia różnych nauk i rozwiązywane w sposób dla nich charakterystyczny, przy wykorzystaniu metodologii badawczej przypisanej i wypracowanej na polach tych nauk. Uznając, że nauka jest jedna, a jej różnorodność to kwestia stałej, można podjąć próbę odniesienia się do wykorzystania instrumentu, jakim jest antropopresja, jako wykładni współdziałania, które z natury rzeczy jest synonimem współpracy interdyscyplinarnej. Wyklucza to przypadkowość w działaniu i splocie zdarzeń, natomiast prowokuje do spójnego działania na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, szczególnie w rozumieniu długookresowym, a nie naprawczym. Kwintesencją zdefiniowania antropopresji jest wyznaczenie jej kryteriów, które umożliwią dobre zdiagnozowanie problemu i właściwą, na etapie projektowania i planowania, predykcję naukową celującą w pewną i dobrą realizację określonego działania, a przede wszystkim przewidywania jego późniejszych konsekwencji dla środowiska.

1. WSTĘP n2. PRZEGLÄ„D PIŚMIENNICTWA 3. ZAKRES MERYTORYCZNY i SCHEMAT BADAWCZY 3.1. Cel pracy 3.2. Charakterystyka obszaru badań 3.3. Zakres i metodyka badań 4. WYNIKI i ICH OMÓWIENIE 4.1. Farmy wiatrowe w Polsce 4.1.1. Parametry lokalizacyjne i krajobrazowe (pas północny, środkowy i południowy) 4.1.2. Analiza elementów obszaru antropopresji ekoenergetycznej farm wiatrowych 4. l .2. l. Parametry geograficzne i środowiskowe 4.1.2.2. Miejscowości i komunikacja 4. l .2.3. Obszary możliwej widoczności 4.2. Analiza parametryczno-krajobrazowa elementów farm wiatrowych 4.2.1. Wewnętrzne i zewnętrzne relacje lokalizacyjne wybranych elementów farmy wiatrowej.. 4.2.2. Parametry powierzchniowe i lokalizacyjne wybranych farm wiatrowych 4.3. Antropopresja ekoenergetyczna Farmy Wiatrowej „Lipniki" 4.3.1. Percepcja i stopień rzeczywistej dominacji farmy wiatrowej 4.3.2. Wizualizacja krajobrazowo-środowiskowa obszaru analizy 4.3.3. Analiza istniejących ekosystemów leśnych i rzeźby terenu 4.3.4. Analiza możliwej widoczności farmy wiatrowej 4.4. Międzyobszarowa transgresja krajobrazowa 4.4.1. Sacrum czy profanum 4.4.2. Efekt przemysłowy 4.4.3. Odnowa wsi w aspekcie antropopresji ekoenergetycznej 4.4.4. Interpretacje artystyczne 4.4.5. Metafora, alegorie, symbolika 4.4.6. Presja ruchowa i kolorystyczna elektrowni wiatrowych 4.4.7. Całoroczna ekoenergetyczna presja krajobrazowa 4.4.8. Panoramy tożsamością środowiskowo-krajobrazową regionu 5. ROZWIÄ„ZANIA MODELOWE 5.1. Część koncepcyjno-analityczna 5.1.1. Wyznaczenie pola trendu antropopresji ekoenergetycznej 5.1.2. Analiza lokalizacji farmy wiatrowej w aspekcie stroboskopowym i albedo 5.1.3. Analiza światłocienia w zależnościach skrajnych 5.1.4. Model koncepcji krajobrazowo-środowiskowego zagospodarowania terenu 5.1.5. Modelowy obszar możliwej widoczności 5. l .6. Parametry powierzchniowe i lokalizacyjne w obszarze antropopresji ekoenergetycznej modelowego rozwiązania farmy wiatrowej 5.2. Część koncepcyjno-graficzna 5.2.1. Formy krajobrazowe w układzie sylwetowym 5.2.2. Koncepcje rozwiązań przestrzennych 5.2.3. Kompozycje inżyniersko-krajobrazowe 5.2.4. Mapping farmy wiatrowej 5.3. Oddziaływanie farmy wiatrowej w ujęciu addytywnym, synergicznym i antagonistycznym. 6. PODSUMOWANIE WYNIKÓW i WNIOSKI 7. PIŚMIENNICTWO

Książka

  • Autor: 

    Tomasz Malczyk

  • ISBN: 

    978-83-7717-125-7

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...