Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Małgorzata Piecyk, Rafał Wołosiak
Waga produktu: 0.54 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
EAN: 9788382371376
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW

Oddajemy w Wasze ręce podręcznik „Analiza i ocena jakości żywności" — pierwszą publikację przygotowaną w Wydawnictwie SGGW, w której tak szeroko zostały omówione zarówno zagadnienia technik analitycznych, jak i ich zastosowania do badań żywności oraz aktualne wytyczne do interpretacji wyników uwzględniające zapisy obowiązujących aktów prawnych lub literaturę przedmiotu. W podręczniku nie omówiono powyższych zagadnień w sposób wyczerpujący, gdyż jest to temat zbyt obszerny. Kryterium doboru treści było ich realne znaczenie w dzisiejszej analityce żywności. Podręcznik rozpoczyna się od omówienia podstaw zapewnienia jakości wyników badań laboratoryjnych. Następnie zostały przedstawione kwestie pobierania próbek i ich przygotowania do analizy. Dalej znajdziecie omówienie klasycznych metod analizy, pozwalających na wyznaczenie podstawowych własności fizycznych, zawartości składników żywności ogółem i oznaczenie niektórych składników niewymagające skomplikowanej aparatury, a także omówienie najczęściej wykorzystywanych w badaniach żywności technik instrumentalnych, dzięki którym możliwe jest bardziej wiarygodne oznaczenie składników, w tym także wykrycie i oznaczenie poszczególnych form lub kongenerów. W następujących później rozdziałach dotyczących badania zawartości poszczególnych grup składników żywności zostały przedstawione różne możliwości analityczne, a w szczególności metody zalecane w aktach prawnych dotyczących badania określonych produktów lub najczęściej wykorzystywane. Przedstawiono także metody badań właściwości żywności — przeciwutleniające, sensoryczne i instrumentalne metody oceny barwy produktów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów realizujących zajęcia na różnych kierunkach związanych z żywnością. Przedstawione zagadnienia cechują się odmienną złożonością i mogą być w naszych zamierzeniach wykorzystywane na różnych stopniach studiów. Skorzystanie w pełni z podręcznika wymaga pewnego przygotowania — wiedzy z zakresu chemii ogólnej i organicznej, chemii fizycznej i chemii żywności. Dobrze byłoby także, aby czytelnik orientował się w metodach stosowanych do przetwarzania żywności. Autorzy kierowali się jednak tym, żeby zakres poruszanych treści był przyjazny dla studentów, zapewniając im jednocześnie podręcznikowe omówienie tematu.

Spis treści:

Drodzy czytelnicy! 7
Ewa Majewska
1 Jakość wyników analitycznych 9
11 Walidacja procedur analitycznych 9
12 Błędy w pomiarach analitycznych 13
13 Naczynia miarowe 17
Ćwiczenia laboratoryjne 20
Małgorzata Piecyk
2 Pobieranie próbek do analiz 27
21 Plan pobierania próbek 28
Ćwiczenia laboratoryjne 40
Małgorzata Piecyk
3 Przygotowywanie próbek do analiz 43
31 Metody ekstrakcji analitów 44
Ćwiczenia laboratoryjne 53
32 Klarowanie i odbarwianie 54
33 Derywatyzacja 55
34 Mineralizacja 56
Ćwiczenia laboratoryjne 62
Dorota Derewiaka
4 Pomiary gęstości w analizie żywności 65
41 Metody pomiaru gęstości 66
Ćwiczenia laboratoryjne 74
Ewa Majewska
5 Konduktometria 79
51 Zastosowanie konduktometrii 83
Ćwiczenia laboratoryjne 85
Rafał Wołosiak
6 Spektrofotometria absorpcyjna 89
61 Promieniowanie elektromagnetyczne i jego absorpcja przez materię 89
62 Aparatura pomiarowa 92
63 Oznaczenia ilościowe w spektrofotometrii 94
Ćwiczenia laboratoryjne 98
Rafał Wołosiak
7 Ocena barwy produktów spożywczych 101
71 Podstawy pomiaru barwy 101
72 Systemy pomiaru barwy 104
Ćwiczenia laboratoryjne 111
Marta Ciecierska
8 Chromatografia cieczowa 117
81 Podziały technik chromatograficznych 117
82 Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) 120
Ćwiczenia laboratoryjne 130
Dorota Derewiaka
9 Chromatografia gazowa 135
91 Aparatura do chromatografii gazowej 136
92 Czynniki wpływające na efektywność rozdziału w GC 141
93 Analiza jakościowa i ilościowa w GC 142
94 Zastosowanie GC w analizie żywności 144
95 Sprzężenia chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) 146
Ćwiczenia laboratoryjne 149
Małgorzata Piecyk, Elwira Worobiej
10 Enzymy w analizie żywności 153
101 Enzymy w analizie ilościowej składników żywności 154
Ćwiczenia laboratoryjne 159
102 Badania aktywności enzymów 160
103 Biosensory enzymatyczne 162
104 Badania strawności in vitro składników odżywczych 163
Ćwiczenia laboratoryjne 165
Małgorzata Piecyk, Beata Drużyńska
11 Metody analizy składu pierwiastkowego 169
111 Metody chemiczne, fizykochemiczne i potencjometryczne
w analizie pierwiastków 171
Ćwiczenia laboratoryjne 174
112 Metody instrumentalne w analizie pierwiastków 175
Ćwiczenia laboratoryjne 179
Elwira Worobiej
12 Oznaczanie zawartości wody w produktach spożywczych 183
121 Metody oznaczania zawartości wody 185
Ćwiczenia laboratoryjne 190
Ewa Majewska, Beata Drużyńska
13 Analiza sacharydów 197
131 Mono- i oligosacharydy 198
132 Polisacharydy 203
Ćwiczenia laboratoryjne 206
Beata Drużyńska
14 Analiza tłuszczów 215
141 Metody oznaczania zawartości tłuszczu 216
142 Analiza zmian zachodzących w tłuszczach 220
143 Charakterystyka tłuszczów 222
Ćwiczenia laboratoryjne 223
Elwira Worobiej
15 Analiza białek i aminokwasów 229
151 Metody oznaczania zawartości białek 230
152 Metody oznaczania aminokwasów 235
Ćwiczenia laboratoryjne 236
Małgorzata Piecyk
16 Analiza kwasowości produktów spożywczych 241
161 Metody oznaczania kwasowości aktywnej 241
162 Metody oznaczania kwasowości potencjalnej 244
163 Oznaczanie kwasowości lotnej 247
164 Oznaczanie kwasów organicznych 248
Ćwiczenia laboratoryjne 249
Małgorzata Piecyk, Beata Drużyńska
17 Analiza związków o dużej aktywności biologicznej 253
171 Witamina C 253
Ćwiczenia laboratoryjne 258
172 Karotenoidy 261
Ćwiczenia laboratoryjne 265
173 Tokoferole 267
Ćwiczenia laboratoryjne 269
174 Polifenole 270
Ćwiczenia laboratoryjne 274
Rafał Wołosiak
18 Metody badania właściwości przeciwutleniających 277
181 Wolne rodniki i reakcje oksydacyjne 277
182 Przeciwutleniacze 279
183 Metody pomiaru aktywności przeciwutleniającej 280
Ćwiczenia laboratoryjne 286
Ewa Majewska, Elwira Worobiej
19 Ocena zawartości wybranych dodatków do żywności 291
191 Substancje konserwujące 293
192 Przeciwutleniacze 295
193 Barwniki 296
194 Substancje słodzące 297
Ćwiczenia laboratoryjne 299
Ewa Majewska, Beata Drużyńska
20 Analiza sensoryczna i badania konsumenckie w ocenie jakości żywności 307
201 Zmysły wykorzystywane w analizie sensorycznej 308
202 Sposoby oceny jakości sensorycznej 309
203 Analityczna ocena sensoryczna 310
204 Ocena konsumencka (hedonistyczna) 318
Ćwiczenia laboratoryjne 320

Parametry

 • ISBN: 

  9788382371376

 • Tytuł: 

  Analiza i ocena jakości żywności

 • Redaktor: 

  Małgorzata Piecyk, Rafał Wołosiak

 • Rok wydania: 

  2023

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  331

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne produkty z tej serii: