Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Oszmiański Jan,
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 8389189296
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2002, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 140 str., oprawa miękka
Skrypt do ćwiczeń Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw przeznaczony jest dla studentów Wydziału Nauk o Żywności studiów dziennych i zaocznych. Zadaniem dydaktycznym tych zajęć jest:
•    Nabranie praktycznych umiejętności wykonania podstawowych  oznaczeń fizycznych, chemicznych i sensorycznych, stosowanych w badaniach surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.
•    Poznanie najnowszych metod analiz, jak: wysoko sprawna chromatografia cieczowa do oznaczeń witamin i innych składników owoców i warzyw i ich przetworów oraz obiektywnych metod pomiarów parametrów barwy w systemie CIELAB.
•    Zapoznanie się z możliwością zagospodarowania odpadowych wytłoków z produkcji soków do otrzymywania pektyn i barwników.
•    Właściwe wyjaśnienie uzyskanych wyników analitycznych, umożliwiających ocenę nie tylko badanej próbki, ale przede wszystkim sprawdzenie procesu technologicznego.
Ćwiczenia mają zapoznać słuchaczy z wybranymi technologiami stosowanymi w przemyśle owocowo-warzywnym oraz zagospodarowaniem odpadów. Proponowane ćwiczenia są dostosowane do warunków technicznych i aparatury pracowni Zakładu Technologii Owoców i Warzyw. Czas przeznaczony na wykonanie jednego ćwiczenia wynosi sześć godzin.
Każdy temat ćwiczeniowy składa się z dwóch części: wprowadzającej i opisowej. W części wprowadzającej podano: zagadnienia ogólne związane z tematem ćwiczenia, wymagania dotyczące surowca lub półproduktu, poszczególne fazy procesu technologicznego i charakterystyczne wielkoś ci określające przerób, właściwości produktu, obliczenia receptur i wydajności, wymagania dotyczące produktu gotowego, jego ewentualne wady i przyczyny je wywołujące.
W części opisowej podano: zadania do wykonania, cel ćwiczenia, wskazówki dotyczące sposobu wykonania ćwiczenia i przeprowadzenia potrzebnych obliczeń.
W zakończeniu każdego tematu podano bibliografię, dotyczącą danego ćwiczenia i pogłębiającą przerabiane zagadnienia ćwiczeniowe.
Układ treści podano w systemie dziesiętnym, w odniesieniu do tematów, części i grup - kodem złożonym z trzech cyfr.
Jest to pierwsze wydanie skryptu dla studentów specjalizujących się w technologii owoców i warzyw.

WSTĘP ĆWICZENIE1. INSTRUMENTALNE METODY POMIARU BARWY PRODUKTÓW Z OWOCÓW I WARZYW 1.1. Wstęp 1.2. Część opisowa 1.3. Literatura ĆWICZENIE 2. TECHNOLOG/A SOKÓW OWOCOWYCH KLAROWANYCH i MĘTNYCH 2.1. Wstęp 2.2. Część opisowa 2.3. Literatura ĆWICZENIE 3. ZASTOSOWANIE WYSOKO SPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ (HPLC) W ANALIZACH SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW 3.1.Wstęp 3.2. Część opisowa 3.3. Literatura ĆWICZENIE 4, TECHNOLOGIA WIN OWOCOWYCH 4.1. Wstęp 4.2. Część opisowa 4.3. Literatura ĆWICZENIE 5. STABILIZOWANIE KLAROWNOŚCI WIN 5.1. Wstęp 5.2. Część opisowa 5.3. Literatura : ĆWICZENIE 6. TECHNOLOGIA PRZECIERÓW OWOCOWYCH i WARZYWNYCH 6.1. Wstęp 6.2. Część opisowa 6.3. Literatura ĆWICZENIE 7. TECHNOLOGIA PRODUKCJI DŻEMÓW 7.1. Wstęp 7.2. Część opisowa 7.3. Literatura ĆWICZENIE 8. SUSZENIE OWOCÓW I WARZYW 8.1. Wstęp 8.2. Część opisowa 8.3. Literatura ĆWICZENIE 9. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW z PRZETWÓRSTWA owoców I WARZYW 9.1. Wstęp 9.2. Część opisowa 9.3. Literatura

Książka

  • Autor: 

    Oszmiański Jan

  • ISBN: 

    83-89189-29-6

Inne produkty z tej serii:

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 13.07.