Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Renata Galek,
Waga produktu: 0.220 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788377170281
Wysyłka od: 9.00 PLN

Studia nad zmiennością wybranych cech morfologicznych i użytkowych rodzaju Lupinus ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców wewnątrz i międzygatunkowych

Wrocław 2010, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 122 str., oprawa miękka


"Rodzaj Liipinus stanowi dużą grupę ciekawych i jednocześnie użytecznych gatunków, nie w pełni wykorzystanych, pomimo wielowiekowej tradycji uprawy. Użytkowane rolniczo są tylko gatunki jednoroczne łubinu - łubin żółty, biały, wąskolistny oraz andyjski. Ten ostatni gatunek zwany „soją andyjską", ze względu na wysoką zawartość białka (do 50%) i tłuszczu (20%) jest wartościowym gatunkiem pod względem żywieniowym i pastewnym. Uprawia się go w Ameryce Południowej na wysokościach od 1800 do 3000 rn n.p.m [Caligari i in. 2000, Baer von 2008]. Łubiny są perspektywicznymi roślinami o niezwykle szerokim zakresie zastosowań. Gatunki uprawne stanowią doskonałe źródło białka i tłuszczu, dlatego wykorzystuje się je w diecie ludzkiej i żywieniu zwierząt. Uprawiane są na nasiona lub zieloną masę. Z nasion otrzymuje się mąkę, preparaty i izolaty białkowe. Białko łubinowe posiada wysoką slrawność i jest wykorzystywane jako dodatek do żywności niskokalorycznej lub przeznaczonej dla diabetyków, a przede wszystkim jako dodatek w paszach dla zwierząt [Gawłowska i Świę-cicki 2007, Lampart-Szczapa i Łoza 2007, Sweetingham i Kingwell 2008, Mazurkie-wicz i in. 2007, Święcicki i in. 2007, Fychan i in. 2008, Baer van 2008, Sipsas 2008].

Odkrywanie łubinu „na nowo" związane jest z aktualnymi światowymi tendencjami w agrotechnice, które zmierzają do propagowania rolnictwa ekologicznego mającego na celu ochronę środowiska naturalnego. Cechą charakterystyczną łubinów jest zdolność do symbiozy z bakteriami z rodzaju Bradhyrhizobium wiążącymi wolny azot atmosferyczny. Dzięki temu niektóre gatunki rosną dobrze na glebach ubogich, lekkich, o kwaśnym odczynie, a kwas cytrynowy wydzielany przez korzenie do gleby przyczynia się. do uwalniania fosforu organicznego, czyniąc go dostępnym również dla innych roślin. Z uwagi na korzystny wpływ łubinu na żyzność i kulturę gleby oraz zdrowotność roślin następczych należy on do pożądanych elementów w zmianowaniu, zwłaszcza w roli rośliny rotacyjnej ze zbożami i roślinami oleistymi. Łubiny w istotny sposób wpływają na wzrost plonowania roślin następczych uprawianych po nich [Księżak i Borowiecki 2001, Katańska-Kaczmarek i in. 2007, Faligowska i Szukała 2007, Stawiński 2007].

Niezwykła zdolność adaptacyjna była przyczyną rozprzestrzenienia się gatunków łubinu na kilku kontynentach. Mogą one zasiedlać i egzystować w skrajnych siedliskach, na obszarach górskich i nizinnych, w zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych i termicznych. Typowymi glebami, na których rosną prawie wszystkie gatunki łubinu, są gleby lekkie, kwaśne, aż po obojętne. Niektóre gatunki tolerują cięższe i kamieniste gleby alkaiczne. Zasiedlane przez łubiny gleby są zwykle przesuszone i głębokie oraz ubogie w azot [Cowling i in.1998, Buirchel 1994]. [...]"- Ze wstępu

1. WSTĘP l CEL PRACY 2. SYSTEMATYKA, GEOGRAFICZNE ROZMIESZCZENIE GATUNKÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA 2.1. Taksonomia i filogeneza rodzaju Lupinus 2.2. Występowanie oraz charakterystyka uprawnych i dzikich gatunków łubinu 2.2.1. Gatunki Starego Świata 2.2.2. Charakterystyka uprawnego gatunku Nowego Świata - L. mutabilis Sweet 2.3. Poszerzanie zmienności genetycznej w rodzaju Lupinus 2.3.1. Krzyżowanie wewnątrzgatunkowe oraz indukowanie mutacji 2.3.2. Krzyżowanie międzygatunkowe 3. MATERIAŁ l METODY BADAŃ 3.1. Materiał do badań 3.1.1. Kolekcja gatunków dzikich i uprawnych łubinu - seria I doświadczeń 3.1.2. Mieszań ce wewnątrzgatunkowe łubinu andyjskiego - seria II doświadczeń 3.1.3. Mieszańce międzygatunkowe - seria III doświadczeń 3.1.4. Warunki klimatyczno-glebowe prowadzenia doświadczeń polowych oraz charakteryzowane cechy u ocenianych gatunków i mieszańców w trzech seriach doświadczeń polowych 3.1.5. Opracowanie statystyczne 3.2. Otrzymywanie nowych mieszańców w rodzaju Lupinus 3.2.1. Mieszańce wewnątrzgatunkowe L angustifolius 3.2.2. Mieszańce międzygatunkowe między sekcjami Albus i Atlanticus 4. WYNIKI 4.1. Charakterystyka zmienności przedstawicieli dzikich gatunków łubinu na tle form uprawnych pod względem cech morfologicznych, struktury plonu oraz faz fenologicznych w warunkach Dolnego Śląska 4.2. Charakterystyka zmienności mieszańców wewnątrzgatunkowych L. mutabilis pod względem cech morfologicznych, struktury plonu oraz faz fenologicznych w warunkach Dolnego Śląska 4.3. Charakterystyka zmienności mieszańców międzygatunkowych L albus sensu lato i L. mutabilis pod względem cech morfologicznych, struktury plonu oraz faz fenologicznych w warunkach Dolnego Śląska 4.4. Otrzymywanie nowych mieszańców w rodzaju Lupinus 4.4.1. Mieszańce wewnątrzgatunkowe L angustifolius 4.4.2. Mieszańce międzygatunkowe łubinu - między sekcjami Albus i Atlanticus 5. DYSKUSJA 5.1. Charakterystyka zmienności przedstawicieli dzikich gatunków łubinu pod względem cech morfologicznych, struktury plonu oraz faz fenologicznych w warunkach Dolnego Śląska na tle form uprawnych 5.2. Charakterystyka zmienności mieszańców wewnątrzgatunkowych L. mutabilis pod względem cech morfologicznych, struktury plonu oraz faz fenologicznych w warunkach Dolnego Śląska 5.3. Charakterystyka zmienności mieszańców międzygatunkowych L. atbus sensu lato i L mutabilis pod względem cech morfologicznych, struktury plonu oraz faz fenologicznych w warunkach Dolnego Śląska 5.4. Otrzymywanie nowych mieszańców w rodzaju Lupinus 5.4.1. Mieszańce wewnątrzgatunkowe L. angustifolius 5.4.2. Mieszańce międzygatunkowe między sekcjami Albus i Atlanticus 6. PODSUMOWANIE 7. PIŚMIENNICTWO 8. ZAŁÄ„CZNIK

Książka

  • Autor: 

    Renata Galek

  • ISBN: 

    978-83-7717-028-1

Inne produkty z tej serii: