Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Eugenia Czernyszewicz
Waga produktu: 0.38 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN

W publikacji przedstawiono potencjał i uwarunkowania rozwoju ogrodnictwa oraz tendencje rozwojowe jego poszczególnych działów w Polsce i Unii Europejskiej. Przeanalizowano czynniki produkcji w ogrodnictwie - ziemię, czynnik ludzki, kapitał i przedsiębiorczość - a także wybrane aspekty ekonomiki produkcji ogrodniczej i zarządzania. Omówiono m.in. tak-sacje rolnicze, rachunek kosztów, efektywność gospodarowania w ogrodnictwie oraz ryzyko w działalności gospodarczej.

Spis treści:

Wprowadzenie (Eugenia Czernyszewicz) 5 
I. ZNACZENIE I UWARUNKOWANIA ROZWOJU OGRODNICTWA (Wioletta Wróblewska) 6
1.1. Cechy produkcji ogrodniczej 6
1.2. Uwarunkowania rozwoju produkcji ogrodniczej 8
1.3. Znaczenie i funkcje ogrodnictwa w gospodarce narodowej 10
1.3.1. Udział ogrodnictwa w tworzeniu produktu krajowego brutto i dochodu narodowego 11
1.3.2. Znaczenie ogrodnictwa w żywieniu człowieka 13
1.3.3. Rola ogrodnictwa w kształtowaniu środowiska człowieka 14
1.3.4. Znaczenie ogrodnictwa dla innych gałęzi gospodarki narodowej 16
1.3.5. Ogrodnictwo jako rynek zbytu dla pozarolniczych jednostek gospodarczych 16
1.3.6. Znaczenie ogrodnictwa w zatrudnieniu ludności 17
1.3.7. Ogrodnictwo jako podmiot wymiany towarowej 17
2. POTENCJAŁ I TENDENCJE ROZWOJOWE PRODUKCJI OGRODNICZEJ (Wioletta Wróblewska) 39
2.1. Produkcja sadownicza 39
2.2. Produkcja warzywnicza 42
2.3. Produkcja kwiaciarska 47
2.4. Produkcja sadowniczego materiału szkółkarskiego 56
3. POPYT NA OWOCE I WARZYWA ORAZ ICH SPOŻYCIE (Eugenia Czernyszewicz) 57
3.1. Źródła informacji o spożyciu owoców i warzyw 58
3.2. Charakterystyka spożycia owoców i warzyw w Polsce 60
3.3. Czynniki warunkujące poziom i strukturę konsumpcji owoców i warzyw 65
3.3.1. Wpływ dochodów i cen na spożycie 66
3.4. Przewidywane kierunki zmian w spożyciu owoców i warzyw 68
4. CZYNNIKI PRODUKCJI W OGRODNICTWIE 69
4.1. Ziemia (Wioletta Wróblewska) 69
4.1.1. Zasoby i struktura użytkowania ziemi w Polsce 72
4.1.2. Jakość gruntów i sposoby ich oceny 74
4.1.3. Wielkość i struktura agrarna gospodarstw ogrodniczych w Polsce 78
4.1.4. Rynek i ceny ziemi w Polsce 84
4.2. Czynnik ludzki (Dariusz Paszko) 86
4.2.1. Pojęcie pracy 86
4.2.2. Specyficzne cechy zatrudnienia siły roboczej w ogrodnictwie 87
4.2.3. Zasoby pracy w gospodarstwach ogrodniczych 89
4.2.4. Kapitał ludzki — pojęcie i znaczenie w ogrodnictwie 91
4.2.5. Organizacja pracy w gospodarstwie ogrodniczym 93
4.2.6. Metody pomiaru i analizy czasu pracy 97
4.2.7. Ekonomiczna wydajność pracy 99
4.2.8. Czynniki warunkujące wydajność pracy 101
4.2.9. Formy opłaty za pracę w ogrodnictwie 102
4.2.10. Koszty wykonywania prac, substytucja pracy 105
4.3. Kapitał (Joanna Pawlak) 106
4.3.1. Pojęcie oraz kryteria i klasyfikacja dóbr kapitałowych 106
4.3.2. Źródła finansowania majątku gospodarstw ogrodniczych 116
4.3.3. Amortyzacja środków trwałych 117
4.3.4. Inwestycje w ogrodnictwie — cele, cechy i rodzaje 122
4.3.5. Ocena efektów i efektywności inwestycji 125
4.4. Przedsiębiorczość (Dariusz Paszko, Joanna Pawlak) 127
4.4.1. Pojęcie, funkcje, uwarunkowania i znaczenie w gospodarce rynkowej 127
4.4.2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 130
4.4.3. Rodzaje i formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych działających w ogrodnictwie 133
5. TAKSACJE ROLNICZE (Eugenia Czernyszewicz) 142
5.1. Istota i cele wyceny 142
5.2. Przedmiot i ogólne zasady wyceny 145
5.3. Funkcje wyceny i podejścia do wyceny 146
5.4. Wycena wybranych składników majątku i całych przedsiębiorstw oraz gospodarstw 149
6. WYBRANE ZAGADNIENIA RACHUNKU KOSZÓW W PRODUKCJI OGRODNICZEJ (Joanna Pawlak) 156
6.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne 156
6.2. Znaczenie znajomości kosztów produkcji 160
6.3. Kryteria klasyfikacji kosztów i ich charakterystyka 162
6.4. Pojęcie, znaczenie i metody rachunku kosztów jednostkowych 166
6.5. Układy kosztów 170
6.5.1. Układ rodzajowy 170
6.5.2. Układ podmiotowy 172
6.5.3. Układ kalkulacyjny (przedmiotowy) 173
6.5.4. Układ funkcjonalny (czynnościowy) 174
7. EFEKTY PRODUKCYJNE I EKONOMICZNE GOSPODAROWANIA (Dariusz Paszko) 175
7.1. Pojęcie i kategorie produkcji 175
7.2. Pojęcie i mierniki efektów ekonomicznych gospodarowania 180
7.2.1. Pojęcie i kategorie dochodów w gospodarstwie ogrodniczym 181
7.2.2. Nadwyżka bezpośrednia 184
8. OCENA EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA W OGRODNICTWIE (Dariusz Paszko) 187
8.1. Pojęcie skuteczności i efektywności gospodarowania 187
8.2. Pomiar efektywności gospodarowania 188
9. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Eugenia Czernyszewicz) 193
9.1. Istota ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej 193
9.2. Kryteria podziału i rodzaje ryzyka 194
9.3. Zarządzanie ryzykiem 195
9.4. Ochrona przed skutkami ryzyka 197
10. WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM OGRODNICZYM 200
10.1. Pojęcie i funkcje zarządzania (Wioletta Wróblewska) 200
10.2. Role kierownicze i style zarządzania (Wioletta Wróblewska) 201
10.3. Planowanie celów i zasobów (Wioletta Wróblewska) 204
10.4. Wybrane zagadnienia zachowań organizacyjnych (Dariusz Paszko) 206
10.5. Kontrola i ocena skuteczności i efektywności organizacji (Dariusz Paszko) 211
10.6. Systemy informacyjne wspomagania decyzji (Dariusz Paszko) 215

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-7259-245-3

 • Liczba stron: 

  228

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  Eugenia Czernyszewicz

 • Rok wydania: 

  2016

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii: